«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

ЗВІТ про суми податкових пільг

Додаток
до Порядку 

 

ЗВІТ
про суми податкових пільг

1. 

Звітний податковий період 

  

  

  

  

  

рік 

квартал 

 

2. 

Повне найменування суб'єкта господарювання 

 
 
 

  

 

3. 

Код суб'єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер його картки 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. 

Місцезнаходження суб'єкта господарювання 

поштовий індекс 

  

  

  

  

  

телефон* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

мобільний телефон* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

телефакс* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

адреса електронної пошти* 

 

5. 

До державної податкової служби в ___________________________ 

 

____________
* Заповнюється за бажанням. 

 

Код податку, збору 

Найменування податку, збору 

 

Код пільги згідно з довідником пільг 

Найменування податкової пільги 

Сума податкових пільг,
гривень 

Строк користування податковими пільгами у звітному періоді 

Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, гривень 

усього 

у тому числі з державного бюджету 

дата початку 

дата закінчення 

усього 

у тому числі з державного бюджету 

                   

 

Дата заповнення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Керівник підприємства або
уповноважена ним особа,
реєстраційний номер облікової картки 

 
 
_____________
(підпис) 

 
 
_________________________
 (ініціали та прізвище) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                          М. П. 

 

Головний бухгалтер,
реєстраційний номер облікової картки 

 
_____________
(підпис) 

 
_________________________
 (ініціали та прізвище) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

____________
Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами державної податкової служби. 

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази звітності ___ ____________ 20__ року 

  

 

 

 

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу