«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Пояснювальна записка до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера

Додаток
до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів
(пункт 2.3)

 

Пояснювальна записка до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера

_____________________________________________________________________________________
(найменування (П. І. Б.) страхового брокера)

за ________________ рік
(I квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

У пояснювальній записці може відображатися:

1. Аналіз проведеної посередницької діяльності за звітний період, а саме:

а) як порівняно з аналогічним звітним періодом попереднього року змінились обсяги наданих страховим та/або перестраховим брокером посередницьких послуг;

б) який напрям був пріоритетним у діяльності страхового та/або перестрахового брокера і які заходи здійснені для розширення обсягів надання посередницьких послуг;

в) аналіз прибутковості (збитковості) посередницької діяльності.

2. Пояснення щодо окремих показників звітності, в тому числі щодо порядку їх відображення (у разі необхідності).

3. Інша суттєва інформація, що є необхідною для розкриття інформації щодо діяльності страхового та/або перестрахового брокера та може вплинути на показники звітних даних (у разі необхідності).


Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу