«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

ЗАЯВА (Додаток 1 до Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків (пункт 3.1))

 Додаток 1

до Порядку розстрочення (відстрочення) грошових

зобов'язань (податкового боргу) платників податків

(пункт 3.1)

 

 

ЗАЯВА

 

щодо надання ______________________________________________________________

(вказати: розстрочення (відстрочення) грошового зобов'язання (податкового боргу))

__________________________________________________________________________

(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))

__________________________________________________________________________

 

Прошу надати _____________________________________________________________

(вказати: розстрочення (відстрочення) грошового зобов'язання (податкового боргу) та

найменування податку, збору, штрафної (фінансової) санкції, пені)

__________________________________________________________________________

у сумі ____________________, строк сплати якої ще не настав, на строк ____________

з періодами сплати _________________________________________________________;

у сумі ____________________, строк сплати якої вже минув, на строк ______________

з періодами сплати _________________________________________________________

згідно з пунктом __________ розділу ______ переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин та зобов'язуюся сплатити проценти за користування розстроченням (відстроченням) грошових зобов'язань (податкового боргу), нараховані відповідно до пункту 100.1 статті 100 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

 

Керівник платника податків

(уповноважена особа)

або фізична особа (її представник)                               ______________________

                                                                                                                                        (підпис)

 

Дата

 

М. П.

 

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу