«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Довідка для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності NEW

Додаток 4

до Порядку отримання застрахованими особами і членами

їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за

рахунок коштів Фонду з тимчасової втрати працездатності

 

ДОВІДКА

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПУТІВКИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 

надана _____________________________________________, _______ року народження,

                         (прізвище, ім'я, по батькові)

у тому, що він (вона) працює на посаді __________________________________________

в__________________________________________________________________________,

(найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

що є платником єдиного внеску та перебуває на обліку в органі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд).

 

Підприємство (установа, організація, фізична особа) перебуває на обліку в ___________________________________________________________________________

(найменування районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції)

________________________________ обласного (міського) відділення Фонду за N ________________ та бере участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності на _______________________________________________________________ засадах.

(загальних, добровільних (указати словами))

Код за ЄДРПОУ_____________________________________    Телефон ______________

                                     (реєстраційний номер облікової картки платника податку

                                     фізичної особи згідно з Державним реєстром фізичних

                                     осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

Протягом _____________ календарного року путівку на санаторно-курортне лікування,

                             (указати рік)

у тому числі до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, за рахунок коштів Фонду _______________________________________________________________

(не отримував(ла), отримував(ла) (указати словами))

 

Дата заповнення довідки "___" ____________ 20__ року.

 

Керівник                           ____________                 ________________________________

                                            (підпис)                             (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер        ____________     М. П.   ________________________________

                                            (підпис)                             (прізвище, ім'я, по батькові)

Голова комісії

(уповноважений)із

соціального страхування ____________                 ________________________________

                                            (підпис)                             (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

 

Заповнюється за місцем обліку страхувальника в органі Фонду

 

___________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

перебуває на обліку в __________________________________ районній, міжрайонній, міській виконавчій дирекції ________________________________ обласного (міського)

відділення Фонду за N ______________________________________________

 

Директор                           ____________     М. П.   ________________________________

                                             (підпис)                        (прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу