«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Довідка для розблокування рахунків громадян, відкритих в банках Криму NEW

Додаток 11

до Порядку реєстрації місця проживання та місця

перебування фізичних осіб в Україні та зразків

необхідних для цього документів

 ДОВІДКА

про реєстрацію місця проживання/перебування особи

 

За відомостями адресно-довідкового підрозділу _____________________________________

_________________________________________________________ місце проживання / місце

                                  (найменування територіального органу ДМС України)

перебування ___________________________________________________________________

(зайве закреслити)                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові,

______________________________________________________________________________

                                                                                               дата та місце народження)

зареєстровано (знято з реєстрації) з _________________________________ року _________

               (необхідне підкреслити) (дата: число і рік - арабськими цифрами, місяць - словами)

_____________________________________________________________________________

                                                       (назва адміністративно-територіальної одиниці)

вул. _________________________________________, буд. ______, корп. ______, кв. ______,

за _____________________________________________________________________________

    (тип, серія, номер документа, що посвідчує особу, яким органом оформлений, дата видачі)

_______________________________________________________________________________

Для позначок* __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Довідку надав  __________________________________________________________________

                                                     (прізвище, ініціали, підпис, завірений печаткою)

___ ____________ 20__ року

____________

* Примітка. Для громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України, вчиняється запис "Громадянин, що переселяється з АРК Крим чи м. Севастополя" та вказується адреса проживання на території АРК Крим чи м. Севастополя. Якщо відповідний запис робиться рукою, він завіряється печаткою окремо.

 

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу