«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Довідка для компенсації ЄСВ

Додаток
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 437)

ДОВІДКА

___________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації,
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

___________________________________________________________________________________

(місцезнаходження роботодавця - юридичної особи або місце
проживання роботодавця, що є фізичною особою - підприємцем)

Суб'єкт малого підприємництва у визначенні статті 55 Господарського кодексу України

 

___________________________________
(так/ні)

 

Вид економічної діяльності

______________________________

Відсоток єдиного внеску відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

______________________________

Нове робоче місце за професією (спеціальністю)


______________________________

Працевлаштований зареєстрований безробітний

____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Дата працевлаштування

___ ________________ 20__ року

Робоче місце створене шляхом:

утворення нового суб'єкта господарювання

 

____________________________________
(так/ні)

___________________________________
(реквізити документа)

збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців

 

____________________________________
(так/ні)

___________________________________
(реквізити документа у разі наявності)

модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника

 

____________________________________
(так/ні)

 

Реквізити рахунка роботодавця для перерахування компенсації

 

У разі звільнення працівника або зміни зазначених даних зобов'язуюсь поінформувати центр зайнятості державної служби зайнятості письмово протягом п'яти робочих днів.

Керівник

__________________

      (підпис)*

__________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____ _________________ 20___ р.

_____________

* Підпис скріплюється печаткою (за наявності).

 

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу