«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Основні засоби від теорії до практики
Основні засоби Посібник від газети «Все про бухгалтерський облік»
ОСНОВНІ ЗАСОБИ
від теорії до практики
Найкрутіша книга з обліку ОЗ!
 • Коротко
  і по суті!
 • Практичні
  приклади
 • Бухгалтерські
  проводки
350 грн.
Російська версія книги

Книга "Основні засоби: від теорії до практики" — докладний практичний посібник з обліку основних засобів та розкриття інформації про такі активи у фінзвітності відповідно до вимог П(С)БО та МСФЗ.

Книга стане незамінним помічником для бухгалтерів, економістів, фінансових директорів, аудиторів, ревізорів, податківців, експертів і консультантів у галузі бухобліку та оподаткування. Вона також буде корисною для студентів, аспірантів, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів економічного спрямування, а також науковців.

Зміст

Розділ 1: Визначення та класифікація основних засобів

1.1. Визначення та класифікація основних засобів

Визначення ОЗ

Визначення об'єкта ОЗ

"Компонентний" облік

Класифікація ОЗ

 • Групи (класи) ОЗ
 • Малоцінні необоротні матеріальні активи

Розділ 2: Надходження основних засобів

2.1. Загальні правила формування первісної вартості

Визначення та облік первісної вартості

Складові первісної вартості

Витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням ОЗ у придатний стан

Фінансові витрати

Забезпечення під виведення з експлуатації та відновлення землі

Доходи від побічної діяльності

Відстрочення платежу за придбання об'єкта

Розподіл витрат на придбання між об'єктами

Приклад бухобліку придбання ОЗ за національну валюту

2.2. Придбання за інвалюту

Перша подія — передоплата за об'єкт ОЗ

Перша подія — отримання об'єкта ОЗ

2.3. Самостійне виготовлення (будівництво)

2.4. Внесок до статутного капіталу

2.5. Придбання за бартером

Облік бартерних операцій згідно з П(С)БО

 • Обмін подібними об'єктами
 • Обмін неподібними активами

Облік бартерних операцій згідно із МСФЗ

 • Операція обміну не має комерційної суті
 • Операція обміну має комерційну суть

Отримання ОЗ від клієнтів

2.6. Безоплатне отримання

Безоплатне отримання ОЗ від третіх осіб

Безоплатне отримання ОЗ від засновників (акціонерів, учасників)

Державні гранти у формі ОЗ

2.7. Переведення з оборотних активів

2.8. Переведення інвестиційної нерухомості до операційної

2.9. Документальне оформлення надходження основних засобів

Розділ 3: Амортизація основних засобів

3.1. Поняття амортизації: загальні правила нарахування та обліку

Ретроспективний аналіз поняття

Фонд для заміни ОЗ чи витрати?

Британський підхід до розуміння амортизації

Що ж таке амортизація?

Механіка нарахування амортизації

3.2. Ліквідаційна вартість

Приклад 1. Нульова ліквідвартість

Приклад 2. Суттєвість ліквідвартості

Приклад 3. Обнулення амортизованої вартості

Приклад 4. Від'ємна ліквідвартість

Приклад 5. Перегляд ліквідаційної вартості

3.3. Термін корисного використання

Поняття терміну корисного використання

Установлення терміну корисного використання: приклади

Перегляд терміну корисного використання

Діапазон термінів корисного використання

"Компонентний" облік

3.4. Методи амортизації

Як правильно обрати?

Приклади застосування методів амортизації

 • Прямолінійний метод
 • Виробничий метод
 • Методи прискореної амортизації

Зміна методу амортизації

Розділ 4: Експлуатація та поліпшення основних засобів

4.1. Класифікація та облік витрат на експлуатацію та поліпшення

Класифікація витрат

Майбутні економічні вигоди

Коли економвигоди не збільшуються (ТО, поточний, капітальний ремонт)

Коли економвигоди збільшуються (модернізація, модифікація, добудування, дообладнання, реконструкція)

Припинення амортизації на період поліпшень

Заміна компонентів

Придбання ОЗ "для ремонту" і значні огляди

4.2. Документальне оформлення ремонтів та поліпшень

Загальні документи, які оформлюють під час виконання ремонтно-поліпшувальних робіт

Ремонт/поліпшення господарським способом

Ремонт/поліпшення підрядним способом

Розділ 5: Вибуття основних засобів

5.1. Загальні правила бухобліку продажу за національну валюту

Коли ОЗ потрібно переводити до категорії утримуваних для продажу

Наслідки визнання ОЗ, утримуваних для продажу

Оцінка необоротних активів, утримуваних для продажу

Реалізація необоротних активів, утримуваних для продажу, за національну валюту

Відмова від продажу активів, утримуваних для продажу

Чи можливий "прямий" продаж ОЗ

5.2. Продаж за іноземну валюту

5.3. Продаж за бартером

Обмін подібними активами

Обмін неподібними активами

5.4. Ліквідація

Облік ліквідації об'єкта ОЗ

Облік запасів, отриманих від ліквідації ОЗ

Облік часткової ліквідації ОЗ

5.5. Внесок до статутного капіталу ТОВ

5.6. Безкоштовна передача, у т.ч. підприємствами держкомунсектора

5.7. Крадіжка

Порядок дій у разі крадіжки ОЗ

Відображення крадіжки ОЗ в обліку

5.8. Документальне оформлення вибуття основних засобів

Розділ 6: Бухоблік основних засобів у бюджетній організації

6.1. Визнання та класифікація основних засобів

Критерії визнання

Класифікація ОЗ

6.2. Первісне визнання й оцінка

Процедура та оформлення надходження ОЗ

Бухоблік надходження ОЗ

Оцінка творів мистецтва й музейних фондів

6.3. Амортизація основних засобів бюджетних установ

Які об'єкти амортизують

Коли та як нараховують амортизацію

Облікові регістри для нарахування амортизації

Амортизація ОЗ у бухобліку

6.4. Вибуття основних засобів

Продаж об'єкта

Списання об'єкта

Безоплатна передача

6.5. Основні засоби у звітності бюджетної установи

Список використаних документів

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу