«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Словники » Бухгалтерський словник

Бухгалтерський словник

Літера А

Аванси за будівельним контрактом

грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом


Аванси за будівельним контрактом

грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом


Активи

ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому

ресурси, контрольовані суб'єктом державного сектору у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому, та/або матимуть потенціал корисності


Активи з розвідки запасів корисних копалин

витрати, пов'язані з розвідкою та визначенням обсягів і якості запасів корисних копалин, визнаних активами


Активи програми

активи фонду і кваліфікований страховий поліс


Активи фонду

активи (окрім фінансових інструментів без права передачі, що емітовані платником внесків) юридичної особи (далі - фонд), діяльність якого спрямована на здійснення виплат його учасникам, які призначені тільки для довгострокових виплат його учасникам, на які не може бути звернене будь-яке стягнення відповідно до закону та які не повертаються платнику внесків, крім випадків, якщо залишки активів фонду перевищують зобов'язання за програмою з визначеною виплатою або повертаються платнику внесків для погашення вже здійснених ним виплат учасникам фонду


Активи, які забезпечують надходження грошових коштів

активи, основною метою утримання яких є отримання доходу


Активи, які не забезпечують надходження грошових коштів

активи, основна мета утримання яких є інша, ніж отримання доходу


Активний ринок

ринок, якому притаманні такі умови:

  • предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;
  • у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;
  • інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

Актуарні прибутки (збитки)

прибутки (збитки), які є різницею між попередніми актуарними припущеннями і тим, що фактично відбулося, з урахуванням зміни актуарних припущень


Актуарні припущення

демографічні та фінансові припущення, що використовуються для обчислення теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою


Амортизація

систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації)


Амортизована собівартість фінансової інвестиції

собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії)


Антирозбавляюча потенційна проста акція

фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому


Асоційоване підприємство

підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора


Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу