«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » На допомогу студентам, учням » Навчання — робота » Шпаргалки » Порядок нарахуванння відпускних

ПИТАННЯ: Порядок нарахуванння відпускних

ВІДПОВІДЬ:

             Головні нормативи, що регулюють питання нарахування відпускних, — Кодекс законів про працю (далі — КЗпП), Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР та Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100).
             Сума відпускних розраховується множенням середньоденної заробітної плати за розрахунковий період на кількість календарних днів, що припадають на відпустку.
           Середньоденна заробітна плата розраховується діленням загальної суми заробітної плати за розрахунковий період на кількість днів у розрахунковому періоді. Згідно з Порядком № 100 період для розрахунку середньоденної заробітної плати становить 12 повних календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки. Якщо співробітник пропрацював на підприємстві менше року, то заробітна плата розраховується за фактично відпрацьований час. Тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надають відпустку.
             Кількість календарних днів у розрахунковому періоді зменшується на святкові та неробочі дні, перелік яких наведено у ст. 73 КЗпП. Також виключається із розрахункового періоду час, коли працівник не працював із поважних причин та не отримував заробітної плати. Це може бути, наприклад, безоплатна відпустка.
             До розрахунку середньої заробітної плати включаються виплати:
— основна заробітна плата;
— доплати і надбавки;
— виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
— винагорода за підсумками річної роботи та за вислугу років;
— тощо.
             До розрахунку середньої заробітної плати не включаються виплати: за виконання окремих доручень; одноразові; компенсаційні на відрядження і переведення; грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо; пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати; літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором; вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування; дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку та багато інших.

ВИКЛАДАЧ:
Любов Віталіївна КОВАЛЬ асистент кафедри організації обліку та звітності Вінницького національного аграрного університету

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу