«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Бланки звітності
За призначенням
Податкова
Акцизний податок
Декларація акцизного податку (затверджена наказом Мінфіну України від 23.01.15 р. № 14) NEW
Місцеві податки та збори
Туристичний збір
Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
Збір за місця для паркування транспортних засобів
Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
Податок на прибуток
Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика (нова форма) NEW
Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (затверджена наказом Міндоходів України від 16.12.13 р. № 810)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби (затеврджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (затверджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток (затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.13 р. № 39)
Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку (и) (Додаток до Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства)
ПДВ
Розрахунок податкових зобов’язань, послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України
Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних
Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками) (Зі звіту за лютий, I картал 2015 р.)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (з 1 березня 2015 р.)
Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
Ресурсні платежі
Екологічний податок
Податкова декларація екологічного податку
Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування
Плата за користування надрами
ЄСВ
Додатки 1-15 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Заява про взяття на облік платника єдиного внесу (ф. № 1-ЄСВ)
Заява про зняття з обліку платника єдиного внесу (ф. № 7-ЄСВ)
Звітність до фондів соцстраху
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Фінансова звітність
Статистична звітність
Галузева
Промисловість
Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами. Форма № 1-ПЕ (місячна)
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видамию. Форма № 1-П (місячна)
Звіт про ціни виробників промислової продукції. Форма № 1-ціни (пром) (місячна)
Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (ф. № 1-ПО (місячна)))
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (ф. № 1-П (місячна))
Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (ф. № 51-ца (місячна))
Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства (ф. № 1-інновація (річна))
Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (ф. № 1П-НПП (річна))
Торгівля
Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна))
Звіт про товарооборот. Форма № 1-торг (місячна)
Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі. Форма № 1-опт (квартальна) (I, II і III квартали)(До 1 квітня 2015 р.)
Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі № 3-торг (квартальна, річна)(З 1 квітня 2015 р.) NEW
Довідник товарних груп та товарів за Статистичною класифікацією продукції (СКП) (додаток до форми № 3-торг) NEW
Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (ф. № 1-торг (нафтопродукти) (місячна))
Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них (ф. № 2-торг (авто) (річна))
Звіт про наявність торгової мережі (ф. № 7-торг (річна))
Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі. Форма № 1-опт (квартальна)(З I квітня 2015 р.) NEW
Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них (ф. № 12-торг (річна))
Транспорт
Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом. Форма № 31-вод (квартальна)
Звіт про транспортування вантажів трубопроводами Форма № 12-труб (місячна)
Звіт про роботу автотранспорту. Форма № 2-тр (річна)
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення. Форма № 31-авто (квартальна) NEW
Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу) (форма № 25-вод, місячна)
Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах), Додаток до форми N 25-вод (піврічна)
Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації Форма № 51-вод (місячна)
Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом Форма № 51-авто (місячна)
Звіт про роботу міського електротранспорту Форма № 2-етр (місячна)
Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства Форма № 51-ЦА (місячна)
Зв'язок
Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування (ф. № 43-зв'язок (річна))
Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку Форма № 14-зв'язок (квартальна)
Звіт про технічні засоби телебачення, радіомовлення супутникового і радіозв'язку Форма № 51-зв'язок (річна)
Звіт про наявні технічні засоби міського та сільського телефонного зв'язу Форма № 42-зв'язок (піврічна, річна)
Сільське господарство
Рибне господарство
Добування водних біоресурсів Форма № 1-риба (місячна)
Добування водних біоресурсів Форма № 1-риба (річна)
Посівні площі сільськогосподарських культур Форма № 4-сг (річна)
Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт Форма № 37-сг (місячна).doc
Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай Форма № 9-6-сг (річна)
Стан тваринництва Форма № 24-сг (місячна)
Стан тваринництва Форма № 24 (річна)
Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду Форма № 29-сг (річна)
Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (ф. № 50-сг (річна))
Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (ф.№ 10-мех (річна))
Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві Форма № 2-ферм (річна)
Лісогосподарська діяльність. Форма N 3-лг (річна)
Наявність і надходження зернових та олійних культур. Форма № 1-зерно (місячна)
Надходження молока на переробні підприємства. Форма № 13-заг (квартальна)
Лісогосподарська діяльність. Форма № 3-лг (квартальна)
Надходження цукрових буряків на переробні підприємства Форма 4-заг (місячна)
Реалізація сільськогосподарської продукції (ф. № 21-заг (місячна))
Ведення мисливського господарства (ф. № 2-тп (мисливство) (річна))
Збір урожаю сільськогосподарських культур з политих зрошуваних земель, з осушених земель Форма № 29-сг (меліорація) ,( річна)
Реалізація сільськогосподарської продукції Форма № 21-заг (річна)
Наявність і надходження зернових та олійних культур Форма № 1-зерно (піврічна)
Надходження худоби та птиці на переробні підприємства. Форма № 11-заг (квартальна)
Переробка винограду на виноматеріали Форма № 1-виноград (річна)
Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства Форма № 6-сільрада (річна)
ЖКГ
Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) (ф. № 1-водопровід (річна))
Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива. Форма № 1-субсидії (паливо) (місячна)
Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг. Форма № 1-субсидії (ЖКГ) (місячна)
Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі) Форма № 1-каналізація (річна)
ЗЕД
Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (ф. № 1-ЕІО(місячна))
Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма № 5-ЗЕЗ, місячна)
Звіт про експорт (імпорт) послуг Форма № 9-ЗЕЗ ( квартальна)
Звіт про прямі іноземні інвестиції Форма 10-ЗЕЗ (квартальна) (з квітня 2015 р.)
Звіт про прямі іноземні інвестиції за кордон Форма 13-зез (квартальна)
Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування Форма № 12-зез (ВПІ) (річна)
Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування Форма № 11-зез (ВПІ) (річна)
Будівництво
Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва Форма № 1-буд (квартальна) NEW
Звіт про прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт Форма № 2-буд (квартальна) NEW
Загальна
Капітальні інвестиції Форма № 2-інвестиції (квартальна)
Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (ф. № 2-інвестиції (річна))
Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за 20__ рік (ф. № 11-ОЗ (річна))
Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування (ф. № 11-зез (ВПІ) (річна))
Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування (ф. № 12-зез (ВПІ) (річна))
Структурне обстеження підприэмства (ф. № 1-підприємництво (річна))
Житловий фонд (ф. № 1-житлофонд (річна))
Квартирна черга та надання житлових приміщень Форма № 4-житлофонд (річна)
Звіт про використання наукових та науково-технічних робіт військового призначення Форма № 1-НО (наука/оборона) (квартальна)
Енергетика
Звіт про постачання теплоенергії (ф. № 1-теп (річна))
Звіт про роботу електростанції (ф. № 6-тп (ес) (річна))
Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу (ф. № 1-газ (річна))
Звіт про використання палива, теплоенергії та електроенергії Форма № 11-МТП (річна)
Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії. Форма № 11-ер (річна)
Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт за 20__ р. Форма № 11-МТП (паливо) (річна)
Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів за 20__ р. Форма № 11-мтп (вер) (річна)
Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти. Форма № 4-мтп (річна)
Статистика цін
Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві (ф. № 1-ціни (буд) (місячна))
Звіт про ціни виробників промислової продукції (ф. № 1-ціни (пром) (місячна))
Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів трубопроводами Форма № 1-тариф (труб) (квартальна, річна)
Звіт про ціни на ринку житла. Форма № 1-ціни (житло) (квартальна)
Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги Форма № 1-ПІ (місячна)
Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари Форма № 1-ТІ (місячна)
Статистика праці
Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (ф. № 9-ДС (річна))
Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (ф. № 6-ПВ (річна))
Картка обілку доктора наук (ф. № ДН (річна))
Список змін до картки обліку доктора наук (додаток № 1 до ф. № ДН (річна))
Список докторів наук, які вибули у звітному періоді (додаток № 2 до ф.№ДН (річна))
Картка обліку кандидата наук (ф. № КН (річна))
Список змін до картки кандидата наук (додаток № 1 до ф. № КН (річна))
Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді (додаток № 2 до ф. № КН (річна))
Звіт про травматизм на виробництві Форма № 7-тнв (річна)
Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці Форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)
Звіт про витрати на утримання робочої сили Форма № 1-РС (один раз на чотири роки)
Звіт про працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби зайнятості України. Форма 1-ПН (працевлаштування) (поштова - місячна)
Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном. Форма № 1-ТМ (трудова міграція) (поштова - піврічна)
Звіт підприємств, організацій, установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні. Форма № 2-ТМ (трудова міграція) (піврічна)
Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. Форма № 1-ПА (річна)
Інформація про попит на робочу силу (вакансії). Форма № 3-ПН
Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці. Форма № 4-ПН
Звіт з праці. Форма № 1-ПВ (квартальна)
Нефінансові послуги
Звіт про обсяги реалізованих послуг. Форма № 1-послуги (квартальна)
Інші
Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт. Форма № 1-наука (піврічна)
Звіт про використання наукових та науково-технічних робіт. Форма N 3-наука (річна)
Звіт дошкільного навчального закладу (ф. № 85-к (річна))
Звіт про зареєстровані громадські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та благодійні організації (ф. № 1-ПГО (річна))
Звіт про роботу аспірантури та докторантури (ф. № 1-НК (річна))
Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу (ф. № 12-нк (річна))
Звіт про діяльність театру (ф. № 9-нк (річна))
Звіт про діяльність музею (ф. № 8-нк (річна))
Звіт про діяьність біржі (ф. № 1-біржа (річна))
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі (ф. № 1-екологічні витрати (річна))
Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (ф. № 1-КЗР (річна))
Звіт про туристичну діяльність (ф. № 1-туризм (річна))
Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності (ф. № 1-технологія (річна))
Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення. Форма № 1-ПО (поставки) (місячна)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі. Форма № 1-екологічні витрати (річна)
Утворення та поводження з відходами. Форма № 1-відходи (річна)
Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення, Форма № 1-ПО (місячна)
Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку, Форма № 1-ІП (квартальна)
Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи. Форма № 5-НО (наука/оборона) квартальна)
Звіт про здійснення державних закупівель. Форма № 1-торги (квартальна)
Звіт про використання державного замовлення. Форма № 1-держзамовлення (квартальна)
Звіт про охорону атмосферного повітря. Форма № 2-ТП (повітря) (річна)
Структурне обстеження підприємства. Форма № 1-підприємництво (коротка) (річна)
Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку. Форма № 1-ІП (квартальна)
Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів. Форма № 2-Б (річна)
Бюджетна звітність
Баланс (форма № 1) NEW
Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)
Звіт про рух грошових коштів (додаток 3)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі) (форма № 4-5д)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1)
Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 13)
Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 14)
Пояснювальна записка (додаток 15)
Звіт про рух необоротних активів (форма № 5) NEW
Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6)
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма № 15)
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 19)
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках (додаток 20)
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 22)
Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня (додаток 23)
Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24)
Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 25)
Довідка про депозитні операції (додаток 26)
Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 27)
Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 28) NEW
Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 29) NEW
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 30)
Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 31)
Довідка про використання іноземних грантів (додаток 32)
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 33) NEW
Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 34)
Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 35)
Довідка про стан фінансових казначейських векселів (додаток 36)
Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету (додаток 38)
Звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності (додаток 36) NEW
Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання (додаток 19) NEW
Антикорупційна звітність
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ)
Звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (додаток № 1 до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період) NEW
Зведений звіт про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (додаток № 2 до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період) NEW
Загальний обсяг фактичних витрат на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (додаток № 3 до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період) NEW
За періодом подання
Місячна звітність
Акцизний податок
Декларація акцизного податку (затверджена наказом Мінфіну України від 23.01.15 р. № 14) NEW
ПДВ
Розрахунок податкових зобов’язань, послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України
Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних
Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками) (Зі звіту за лютий, I картал 2015 р.)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (з 1 березня 2015 р.)
Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
Бюджетна звітність
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі) (форма № 4-5д)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1)
Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 13)
Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету (додаток 38)
Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна))
Звіт про транспортування вантажів трубопроводами Форма № 12-труб (місячна)
Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (ф. № 1-торг (нафтопродукти) (місячна))
Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (ф. № 1-ПО (місячна)))
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (ф. № 1-П (місячна))
Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (ф. № 51-ца (місячна))
Реалізація сільськогосподарської продукції (ф. № 21-заг (місячна))
Квартальна звітність
Податок на прибуток
Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика (нова форма) NEW
Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (затверджена наказом Міндоходів України від 16.12.13 р. № 810)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби (затеврджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (затверджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку (и) (Додаток до Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства)
Місцеві податки та збори
Туристичний збір
Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
Збір за місця для паркування транспортних засобів
Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
Ресурсні платежі
Екологічний податок
Податкова декларація екологічного податку
Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування
Плата за користування надрами
Бюджетна звітність
Баланс (форма № 1) NEW
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі) (форма № 4-5д)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1)
Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 14)
Пояснювальна записка (додаток 15)
Звіт про рух необоротних активів (форма № 5) NEW
Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6)
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма № 15)
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 19)
Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24)
Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 25)
Довідка про депозитні операції (додаток 26)
Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 27)
Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 28) NEW
Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 29) NEW
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 30)
Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 31)
Довідка про використання іноземних грантів (додаток 32)
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 33) NEW
Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 34)
Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 35)
Довідка про стан фінансових казначейських векселів (додаток 36)
Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету (додаток 38)
Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання (додаток 19) NEW
ПДВ
Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками) (Зі звіту за лютий, I картал 2015 р.)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (з 1 березня 2015 р.)
Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
Річна звітність
Звітність до фондів соцстраху
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Податок на прибуток
Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (затверджена наказом Міндоходів України від 16.12.13 р. № 810)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби (затеврджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (затверджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку (и) (Додаток до Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства)
Бюджетна звітність
Баланс (форма № 1) NEW
Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)
Звіт про рух грошових коштів (додаток 3)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі) (форма № 4-5д)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1)
Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 14)
Пояснювальна записка (додаток 15)
Звіт про рух необоротних активів (форма № 5) NEW
Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6)
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма № 15)
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 19)
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках (додаток 20)
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 22)
Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня (додаток 23)
Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24)
Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 25)
Довідка про депозитні операції (додаток 26)
Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 27)
Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 28) NEW
Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 29) NEW
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 30)
Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 31)
Довідка про використання іноземних грантів (додаток 32)
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 33) NEW
Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 34)
Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 35)
Довідка про стан фінансових казначейських векселів (додаток 36)
Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету (додаток 38)
Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання (додаток 19) NEW
Звіт дошкільного навчального закладу (ф. № 85-к (річна))
Антикорупційна звітність
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ)
Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (ф.№ 10-мех (річна))
Лісогосподарська діяльність. Форма N 3-лг (річна)
Звіт про постачання теплоенергії (ф. № 1-теп (річна))
Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування (ф. № 43-зв'язок (річна))
Звіт про роботу електростанції (ф. № 6-тп (ес) (річна))
Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу (ф. № 1-газ (річна))
Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) (ф. № 1-водопровід (річна))
Звіт про зареєстровані громадські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та благодійні організації (ф. № 1-ПГО (річна))
Звіт про роботу аспірантури та докторантури (ф. № 1-НК (річна))
Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги (ф. № 1-аудит (річна))
Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (ф. № 9-ДС (річна))
Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (ф. № 6-ПВ (річна))
Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу (ф. № 12-нк (річна))
Звіт про діяльність театру (ф. № 9-нк (річна))
Звіт про діяльність музею (ф. № 8-нк (річна))
Звіт про діяьність біржі (ф. № 1-біржа (річна))
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі (ф. № 1-екологічні витрати (річна))
Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства (ф. № 1-інновація (річна))
Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (ф. № 2-інвестиції (річна))
Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них (ф. № 2-торг (авто) (річна))
Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за 20__ рік (ф. № 11-ОЗ (річна))
Ведення мисливського господарства (ф. № 2-тп (мисливство) (річна))
Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (ф. № 1П-НПП (річна))
Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (ф. № 1-КЗР (річна))
Звіт про туристичну діяльність (ф. № 1-туризм (річна))
Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування (ф. № 11-зез (ВПІ) (річна))
Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування (ф. № 12-зез (ВПІ) (річна))
Картка обілку доктора наук (ф. № ДН (річна))
Список змін до картки обліку доктора наук (додаток № 1 до ф. № ДН (річна))
Список докторів наук, які вибули у звітному періоді (додаток № 2 до ф.№ДН (річна))
Картка обліку кандидата наук (ф. № КН (річна))
Список змін до картки кандидата наук (додаток № 1 до ф. № КН (річна))
Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді (додаток № 2 до ф. № КН (річна))
Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності (ф. № 1-технологія (річна))
Структурне обстеження підприэмства (ф. № 1-підприємництво (річна))
Житловий фонд (ф. № 1-житлофонд (річна))
Звіт про наявність торгової мережі (ф. № 7-торг (річна))