«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » За кредитні кошти придбано основні засоби, що потребують перебудови: чи потрібно з 1 січня 2011 капіталізувати відсотки за цим кредитом

Кількість переглядів4495

ЗА КРЕДИТНІ КОШТИ ПРИДБАНО ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ПЕРЕБУДОВИ: ЧИ ПОТРІБНО З 1 СІЧНЯ 2011 КАПІТАЛІЗУВАТИ ВІДСОТКИ ЗА ЦИМ КРЕДИТОМ
Наше підприємство у 2008 році отримало кредит на 11 років із метою купівлі нежитлового виробничого приміщення. На цей час будівлю ще не введено в експлуатацію, оскільки вона потребує капітальної перебудови. До 01.01.11 р. витрати по відсоткам за кредит ми списували на витрати поточного періоду. Чи потрібно нам капіталізувати ці витрати після 01.01.11 р.?
Відповідь
Так, у вашому випадку з 1 січня 2011 року могла виникнути необхідність капіталізувати відсотки за кредитом, отриманим на купівлю нежитлового виробничого приміщення. Адже норми п. 3 П(С)БО 31 «Фінансові витрати» дозволяють стверджувати, що нежитлове виробниче приміщення, яке потребує перебудови, належить до категорії кваліфікаційних активів, оскільки вимагає істотного часу для створення (доведення до стану, у якому воно придатне для використання в запланованих цілях). При цьому про істотність часу на створення можна говорити в тому випадку, якщо він перевищує 3 місяці (див. п. 1.6 Методичних рекомендацій із бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджених наказом Мінфіну від 01.11.10 р. № 1300, далі – Методрекомендації № 1300) або інший закріплений в обліковій політиці підприємства строк.
У вашому випадку йдеться про «перехідний» кваліфікаційний актив, щодо якого з 1 січня 2011 року змінився підхід до обліку фінансових витрат. При цьому ні П(С)БО 31, ні Методрекомендації № 1300 не дають відповіді, як же враховувати фінансові витрати за кваліфікаційним активом, які раніше, згідно з обраною обліковою політикою, відображалися як витрати звітного періоду, а з 1 січня 2011 року підлягають капіталізації. На наш погляд, усе-таки безпечніше такі фінансові витрати капіталізувати, хоча б через те, що це прямо стосується податкового обліку (адже капіталізовані в бухобліку фінансові витрати повинні піти в збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів і надалі амортизуватися в податковому обліку — п.п. 146.5 і 144.1 Податкового кодексу України).
Однак зверніть увагу: згідно з п. 10 П(С)БО 31 і п. 2.7 Методрекомендацій № 1300 фінансові витрати треба включати до собівартості кваліфікаційного активу (капіталізувати) тільки при одночасному дотриманні таких умов:
— здійснено витрати на створення кваліфікаційного активу;
— понесено фінансові витрати, пов'язані зі створенням кваліфікаційного активу;
— ведуться роботи з придбання, будівництва, створення, виготовлення, виробництва, вирощування й доведення кваліфікаційного активу до стану, придатного для використання із запланованою метою або продажу, уключаючи технічні й адміністративні заходи, виконувані до початку створення такого активу (наприклад, одержання необхідних для початку перебудови приміщення дозвільних документів).
Іншими словами, важливою умовою капіталізації фінансових витрат є факт понесення підприємством фактичних витрат зі створення об'єкта — у вашому випадку витрат на підготовку перебудови (наприклад, одержання дозвільних документів) або безпосередньо на саму перебудову. До моменту здійснення підприємством таких витрат відсотки за кредитом навіть після 1 січня 2011 року повинні визнаватися витратами поточного періоду.
Не слід забувати й про можливості припинення капіталізації фінансових витрат. Адже навіть після 1 січня 2011 року не підлягають капіталізації й відносяться на витрати періоду (п. 11 П(С)БО 31, п. 2.8 Методрекомендацій № 1300) ті відсотки, які сплачуються в період істотного (тобто на строк більше трьох місяців) переривання (припинення) активної діяльності зі створення (перебудови) кваліфікаційного активу (приміщення). Надалі, після поновлення робіт, відсотки за кредитом знову будуть уключатися до складу собівартості кваліфікаційного активу (приміщення).
У свою чергу, капіталізація відсотків припиниться після завершення робіт, необхідних для підготовки кваліфікаційного активу (приміщення) до використання за призначенням (п. 13 П(С)БО 31). У Вашому випадку це відбудеться після (п. 2.9 Методрекомендацій № 1300):
— уведення приміщення в експлуатацію (у випадку здійснення робіт із перебудови силами самого підприємства);
— завершення підрядником виконання робіт за будівельним контрактом.
Отже, з 1 січня 2011 року у вас могла виникнути необхідність капіталізувати протягом строку перебудови приміщення пов'язані із цим фактичні витрати на сплату банківських відсотків. Спочатку сума відсотків за кредитом відображається записом Дт 951 «Відсотки за кредит» Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками», а потім у сумі капіталізованих фінансових витрат — Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» Кт 951 «Відсотки за кредит» і в сумі некапіталізованих витрат — Дт 792 «Результат фінансових операцій» Кт 951 «Відсотки за кредит».
Також варто звернути увагу на те, що вимога про капіталізацію фінансових витрат не поширюється на бюджетні установи (п. 2 П(С)БО 31), а також (п. 4 П(С)БО 31 і п. 1.1 Методрекомендацій № 1300) на:
1) юридичних осіб, що належать до суб'єктів малого підприємництва — у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 чоловік та обсяг річного доходу не перевищує 70 млн грн;
2) представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності;
3) юридичних осіб, що не здійснюють підприємницьку діяльність.
Докладніше питання бухгалтерського обліку фінансових витрат розглянуто в газеті «Все про бухгалтерський облік» №№ 105 і 119 за 2010 рік на стор. 6 і 13 відповідно, а також № 14 за 2011 рік на стор. 41.
 

У відповіді враховано норми законодавства станом на 25.05.2011

Рубрики:

»  Бухоблік

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу