«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Через різні дати подання реєстру накладних та декларації з пдв, остання прийнята лише «до відома»: чи права податкова

Кількість переглядів4781

ЧЕРЕЗ РІЗНІ ДАТИ ПОДАННЯ РЕЄСТРУ НАКЛАДНИХ ТА ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ, ОСТАННЯ ПРИЙНЯТА ЛИШЕ «ДО ВІДОМА»: ЧИ ПРАВА ПОДАТКОВА
Наше підприємство в межах граничного терміну подало в електронному вигляді декларацію з ПДВ за січень 2011 року, про що отримало квитанцію № 2. Потім іншою датою, але також у межах граничного терміну подало копію Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, про що також отримало квитанцію № 2. Нещодавно представники ДПІ в телефонному режимі повідомили нас, що декларація з ПДВ за січень 2011 року «прийнята до відома», але не здана. Підстава — розбіжності в датах подання декларації та Реєстру. Чи правомірні дії податкової?
Відповідь
Відповідно до р. III Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженої наказом ДПАУ від 10.04.08 р. № 233, платнику податків надсилаються дві квитанції:
— перша квитанція є підтвердженням платнику податків передачі його податкових документів в електронному вигляді до органу Державної податкової служби (далі — ДПС) засобами телекомунікаційного зв'язку. Ця квитанція надсилається органами ДПС на електронну адресу платника податків, з якої було надіслано податкову звітність. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС. Якщо на адресу платника податків не надійшла перша квитанція, то податковий документ уважається неодержаним;
— друга квитанція є підтвердженням платнику податків прийняття його податкових документів до бази даних ДПС в електронному вигляді в текстовому форматі, у якій визначаються реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі, відповідність податкового документа в електронній формі формату (стандарту) електронного документа, результати перевірки електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП), інформація про платника податків, дата та час приймання, реєстраційний номер, податковий період, за який подається звіт, та дані про відправника квитанції. На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків засобами телекомунікаційного зв'язку. Другий примірник цієї квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС. Якщо надіслані податкові документи сформовано помилково, то платнику податків надсилається друга квитанція в електронному вигляді в текстовому форматі про неприйняття податкових документів в електронному вигляді із зазначенням причин. На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків засобами телекомунікаційного зв'язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС.
Ані Податковий кодекс України (далі — ПКУ), ані інші нормативно-правові акти не передбачають надання податковій декларації статусу «до відома».
Згідно з п. 49.15 ПКУ податкова декларація, надіслана платником податків або його представником поштою або засобами електронного зв'язку та заповнена з порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 ПКУ, уважається неподаною. Та навіть у разі спроби не визнати податкової декларації, орган ДПС зобов'язаний надати платнику податків письмове повідомлення про відмову в прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови (п. 49.11 ПКУ):
— у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, — протягом п'яти робочих днів з дня її отримання (пп. 49.11.1 ПКУ);
— у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника — протягом трьох робочих днів з дня її отримання (пп. 49.11.2 ПКУ).
Отже, податковий орган має право після отримання другої квитанції, надіслати лист платнику податків про невизнання звітності із зазначенням підстав неприйняття. Надалі, в разі отримання відмови органу ДПС у прийнятті податкової декларації платник податків має право оскаржити рішення органу ДПС у порядку, передбаченому ст. 56 ПКУ (пп. 49.12.2 ПКУ).
Таким чином, по-перше, ПКУ не встановлює можливості надання декларації статусу «до відома». По-друге, ПКУ визначає певні підстави для неприйняття декларації та порядок надсилання платнику податків повідомлення про це. Але в ситуації, що розглядається, інформацію про «прийняття до відома» декларації з ПДВ було отримано по телефону та, як ми зрозуміли, уже після спливу терміну, визначеного в ст. 49 ПКУ. Уважаємо, що до отримання листа з податкової про неприйняття декларації або ж рішення про застосування штрафних санкцій немає підстав стверджувати, що декларацію неприйнято. Крім того, на нашу думку, наведені в п.п. 48.3 та 48.4 вимоги до декларації ви виконали, а тому податківці не повинні визнавати декларацію неподаною.
Окремо зупинимося на статусі копії Реєстру податкових накладних. Пункт 9 Порядку заповнення й подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 25.01.11 № 41, відносить копії Реєстрів до податкової звітності з ПДВ. Водночас у ст.ст. 48, 49 ПКУ неодноразово йдеться про податкову декларацію, визначення якої наведено в п. 46.1 ПКУ: «Документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Митні декларації прирівнюються до податкових декларацій для цілей нарахування та/або сплати податкових зобов'язань.
Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною»
.
На нашу думку, копія Реєстру податкових накладних не відповідає цьому визначенню податкової декларації, тобто її не слід розцінювати як самостійну декларацію або ж невід’ємну складову звітної податкової декларації з ПДВ. Пункт 201.15 ПКУ вимагає подавати тільки копію Реєстру до податкового органу в терміни, передбачені для податкової звітності: «Платники податку щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом встановлено звітний податковий період — квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді». Найбільш наочно демонструє відмінність копій Реєстрів від податкової декларації ситуація в платників ПДВ із квартальним звітним періодом: податкову декларацію вони здають саме поквартально, водночас копії Реєстрів (які в жодному разі не можна розцінювати як частину декларації) надають щомісяця.
 

У відповіді враховано норми законодавства станом на 25.05.2011

Рубрики:

»  ПДВ

»  Звітність (статистична, фінансова та податкова)

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу