«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Як розрахувати грошову компенсацію за невикористану відпустку, якщо працівник не відпрацював повного календарного місяця з 1-го по 1-е число

Кількість переглядів51062

ЯК РОЗРАХУВАТИ ГРОШОВУ КОМПЕНСАЦІЮ ЗА НЕВИКОРИСТАНУ ВІДПУСТКУ, ЯКЩО ПРАЦІВНИК НЕ ВІДПРАЦЮВАВ ПОВНОГО КАЛЕНДАРНОГО МІСЯЦЯ З 1-го ПО 1-е ЧИСЛО
Працівник був прийнятий на роботу 24.01.11 р. та звільнений 22.02.11 р. Як розрахувати грошову компенсацію за невикористану ним відпустку?
Відповідь
Такий працівник має право на грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.
Оскільки щорічна основна відпустка встановленої тривалості надається за відпрацьований робочий рік, то потрібно розрахувати кількість днів відпустки, що належить такому працівнику, пропорційно до фактично відпрацьованого часу.
Що стосується розрахунку середнього заробітку для нарахування компенсації, то потрібно взяти до уваги таке: ящо працівник протягом розрахункового періоду не мав заробітку (або, як у вашому випадку, взагалі немає розрахункового періоду, через те що працівник не відпрацював повністю календарного місяця з 1-го по 1-е число), то обчислення середньої заробітної плати проводиться, виходячи з окладу (тарифної ставки), установленого трудовим договором (п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100). За такий порядок розрахунку в подібних ситуаціях висловлюються і спеціалісти Мінпраці (див. лист Мінпраці України від 22.12.05 р. № 717/018/84-05).
Отже, для розрахунку середньої зарплати необхідно оклад працівника в місяці нарахування компенсації (місяці звільнення) помножити на 12 місяців результат поділити на кількість календарних днів у 12-місячному періоді перед місяцем звільнення.
Припустимо, оклад працівника в лютому становить 941 грн, а встановлена працівнику тривалість щорічної відпустки — 24 календарні дні. Фактично відпрацьованих на підприємстві календарних днів у працівника 30 (з 24 січня по 22 лютого). Помноживши оклад на 12 місяців, отримаємо розмір заробітку, необхідного для подальшого обчислення середньоденної зарплати:
941 грн х 12 місяців = 11292 грн.
Кількість днів у 12-місячному періоді перед місяцем звільнення (лютий 2010 –– січень 2011 року) без урахування святкових та неробочих –– 355. Середньоденна заробітна плата в цьому випадку становитиме:
11292 грн : 355 днів = 31,81 грн.
Кількість днів відпустки, що припадає на один календарний день, становить 0,067606 (24 к.дн.: 355 к.дн.). Кількість днів відпустки, що належить працівнику, пропорційно до відпрацьованого часу дорівнює: 0,067606 х 30 к.дн. = 2,028 к.дн. Округлюємо цей показник до цілих –– 2 дня.
Суму відпускних обчислюємо шляхом множення середньоденної зарплати на кількість днів відпустки, зароблених працівником за фактично відпрацьований час:
31,81 грн х 2 дні = 63,62 грн.


У відповіді враховано норми законодавства станом на 20.05.2011

Рубрики:

»  Відпустки

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу