«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Пдв-облік списання активів підприємства

Кількість переглядів12304

ПДВ-облік списання активів підприємства
Наше підприємство виконує роботи з проведення капітальних та поточних ремонтів нежитлових будівель, для виконання яких використовують будівельний інструмент, інші малоцінні необоротні матеріальні активи. Частина інструменту належить до основних засобів, а частина — до малоцінних необоротних матеріальних активів. У процесі здійснення господарської діяльності підприємства протягом декількох років (наприклад, придбання у 2012 році) матеріальні цінності фізично зношуються, не підлягають ремонту, через це не можуть використовуватись у подальшій господарській діяльності підприємства. Чи потрібно нараховувати ПДВ під час списання зазначених матеріальних цінностей, керуючись листом ДФСУ від 04.12.15 р. №25961/6/99-99-19-02-02-15?
Відповідь

Як ми зрозуміли із запитання, у процесі провадження господарської діяльності підприємство списує будівельні інструменти (у зв’язку з їх зносом), частину яких обліковують як основні засоби (далі — ОЗ), а частина — як малоцінні необоротні матеріальні активи (далі — МНМА).

Оскільки такі інструменти належать до різних облікових груп (ОЗ та МНМА), під час їх списання буде застосовано різні норми Податкового кодексу України (далі — ПКУ).

Якщо ви списуєте будівельні інструменти, які обліковують у складі ОЗ, слід керуватися п. 189.9 ПКУ. Нагадаємо його зміст: «У разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням».

Тобто якщо списання ОЗ здійснюють через незалежні від підприємства причини, що підтверджено відповідним документом (зазвичай, це форма акта ОЗ-3), який містить висновки комісії (її створюють на підприємстві), то податкових зобов’язань за п. 189.9 ПКУ ви не нараховуєте. Однак у такому разі контролери згадують про податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ (про його застосування див. далі). Детальніше цю позицію ми розглядали в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 105 за 2015 р. на стор. 9.

Якщо такого документа немає, вам потрібно оформити податкову накладну з типом причини «05» (п. 9 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 14.09.14 р. № 957, далі — Порядок № 957) та нарахувати податкові зобов’язання з огляду на звичайну ціну на такий основний засіб, але не нижче за балансову вартість ОЗ, що підлягає списанню.

Тепер що стосується МНМА. Зауважимо: норми п. 189.9 ПКУ тут уже не працюють, адже, спираючись на його зміст, цей пункт застосовують у разі списання саме ОЗ. ПКУ, своєю чергою, не надає визначення МНМА, яке б використовували задля застосування р. V ПКУ. Тому, керуючись п. 5.2 ПКУ, звернемось до положень бухгалтерського обліку. Так, згідно з п. 5 П(С)БО 7 «Основні засоби» МНМА не належить до ОС та класифікуються в окремій групі необоротних активів.

Відповідно, тут діятиме норма п. 198.5 ПКУ, про який ідеться в згаданому вами листі ДФСУ від 04.12.15 р. № 25961/6/99-99-19-02-02-15: «Згідно з п. 198.5 ст. 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, — у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку».

Своєю чергою, базу оподаткування під час нарахування компенсуючих податкових зобов’язань на вимогу п. 198.5 ПКУ визначають за п. 189.1 ПКУ: «…база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни)…».

Тобто якщо МНМА, що підлягають списанню, повністю замортизовані, база оподаткування буде дорівнювати нулю, а отже, податкових зобов’язань не буде.

Якщо рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи», на якому обліковуються МНМА, що підлягають списанню, має дебетове сальдо, то, відповідно, воно й буде служити базою обкладення ПДВ. Для цього необхідно оформити податкову накладну з типом причини «13» (п. 9 Порядку № 957).

У відповіді враховано норми законодавства станом на 23.03.2016

Рубрики:

»  ПДВ

»  Будівництво

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу