«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Єсв сплачено в іншу дпі: як захиститись від санкцій

Кількість переглядів7996

ЄСВ сплачено в іншу ДПІ: як захиститись від санкцій
Після зміни розрахункових рахунків підприємство сплачувало ЄСВ за декілька місяців в іншу ДПІ. Через це йому нараховано штрафні санкції. Чи можна в цій ситуації себе від них захистити?
Відповідь

Як ми зрозуміли з запитання, штрафні санкції нараховано за несвоєчасну сплату єдиного внеску.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VI (далі — Закон про ЄСВ) платник зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати й сплачувати єдиний внесок. Його сплачують у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки фіскальних органів, відкриті в управліннях (відділеннях) Казначейства, для його зарахування (ч. 5 ст. 9 Закону про ЄСВ). Ідеться про небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування» для зарахування та розподілу коштів єдиного внеску та фінансових санкцій (п. 2.1 Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів, Мінфіну України від 19.09.13 р. № 493/815).

Єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, роботодавці сплачують не пізніше ніж 20 числа наступного місяця шляхом перерахування безготівкових коштів із його банківського рахунку (ч.ч. 7, 8 ст. 9 Закону про ЄСВ).

У разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки фіскального органу днем сплати єдиного внеску вважають день списання банком або органом Казначейства суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок фіскального органу (ч. 10 ст. 9 Закону про ЄСВ).

Суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховують у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертають платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (ч. 13 ст. 9 Закону про ЄСВ). Механізм такого зарахування визначено Порядком зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженим наказом Мінфіну України від 16.01.16 р. № 6, який набрав чинності 26.02.16 р.

До цієї дати діяв схожий порядок, затверджений наказом Міндоходів України від 09.09.13 р. № 450. Останнім було передбачено, що в разі помилкової сплати єдиного внеску на рахунок податкового органу, у якому платник не перебуває на обліку, такі кошти перераховують шляхом оформлення розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок податкового органу, у якому платник перебуває на обліку, за заявою платника не пізніше ніж через два робочі дні з дня надходження висновку координаційно-моніторингового підрозділу податкового органу (який готують після отримання згаданої заяви платника). Оформлення такого розрахункового документа здійснює підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку податкового органу.

Отож, тут має значення факт подання вами заяви про перерахування коштів на відповідний рахунок фіскального органу. Зважаючи на те, що в запитанні йдеться тільки про застосування штрафних санкцій, припускаємо, що таку заяву було подано. А отже, Вами як платником єдиного внеску зроблено все, що від вас залежало, бо подальше перерахування відбувається без участі платника.

А порушенням, за яке відповідно до ч. 11 ст. 25 Закону про ЄСВ застосовують штрафну санкцію, уважають несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску. Тоді як ми з’ясували, що днем його сплати є день списання коштів із рахунку платника.

Таким чином, можна спробувати оскаржити рішення фіскального органу про застосування санкцій в адміністративному та/або судовому порядку. При цьому необхідно доводити, що єдиний внесок було сплачено своєчасно, адже платіжний документ на сплату єдиного внеску своєчасно подано до банку й прийнято ним до виконання, а днем його сплати за законом уважають день списання коштів із рахунку платника, що було зроблено в межах установленого законом строку. Також необхідно акцентувати увагу на тому, що закон не зв’язує виконання обов’язку зі сплати єдиного внеску з його зарахуванням на належний рахунок фіскального органу.

Звертаємо увагу, що судова практика в аналогічних спорах доволі суперечлива. У одних справах адміністративні суду ставали на бік платника єдиного внеску (див. ухвали Вищого адміністративного суду України (далі — ВАСУ) від 27.01.16 р. № К/9991/72719/121, від 26.03.15 р. № К/800/28925/132, від 19.03.14 р. № К/800/30622/13).

В інших справах суди підтверджують правомірність застосування штрафних санкцій. Зокрема, див. ухвали ВАСУ від 04.06.15 р. № К/800/13911/153, від 24.11.14 р. № К/800/35536/144, від 11.11.14 р. № К/800/29424/135. При цьому наголошують, що недоїмка виникає у зв’язку з перерозподілом коштів саме за заявою платника й що помилкову сплату єдиного внеску на інший рахунок уважають недоїмкою до отримання заяви платника про перерахування зазначеного платежу на відповідний рахунок. А доти, доки це відбудеться, контролюючий орган фактично не має можливості використовувати кошти за цільовим призначенням.

Утім ще раз наголосимо:якщо керуватися суто буквою закону, то обов’язок платника — своєчасно подати банківській установі платіжний документ на перерахування єдиного внеску, який банк прийме до виконання, що й було зроблено. Тобто навіть якщо єдиний внесок зараховано на належний рахунок пізніше, платник не повинен нести за це відповідальності, адже свій обов’язок зі сплати цього внеску він виконав своєчасно, не порушуючи строку, установленого абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ, що підтверджує п. 1 ч. 10 ст. 9 Закону про ЄСВ. Окрім того, сплачену суму єдиного внеску зараховують на єдиний казначейський рахунок, а відтак помилкове визначення розрахункового рахунку під час його сплати не може бути підставою для висновку про його неоплату у встановлений Законом про ЄСВ строк.

___________________________________________________

1 http://reyestr.court.gov.ua/Review/55513783

2 http://reyestr.court.gov.ua/Review/43651754

3 http://reyestr.court.gov.ua/Review/44775455

4 http://reyestr.court.gov.ua/Review/41921606

5 http://reyestr.court.gov.ua/Review/41533857

У відповіді враховано норми законодавства станом на 18.03.2016

Рубрики:

»  ЄСВ та соціальне страхування

»  Юридичні питання

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу