«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Відходи та паливо у фермерському господарстві: як обкласти екологічним податком

Кількість переглядів6602

ВІДХОДИ ТА ПАЛИВО У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ЯК ОБКЛАСТИ ЕКОЛОГІЧНИМ ПОДАТКОМ
Діяльність нашого фермерського господарства пов’язана, зокрема, з використанням дизпалива сушильним агрегатом та виникненням таких відходів як зношені шини, використані акумулятори, пакувальні матеріали від засобів захисту рослин, збуртований у межах та за межами села гній, а також гній, що був унесений у грунт, мертві відходи від очистки зерна. Чи обкладаються все це екологічним податком та за якими ставками? Чи необхідно застосовувати коефіцієнти відповідно до п.п. 246.4 та 246.5 Податкового кодексу України? Чи зобов’язане господарство брати ліміт на викиди забруднюючих речовин?
Відповідь
Отже, ідеться про сплату екологічного податку за:
а) викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (щодо дизпалива, використаного сушильним агрегатом);
б) розміщення відходів (щодо решти перелічених вами об’єктів: шини, акумулятори, гній тощо).
Викиди в атмосферне повітря. Як зазначено в пп. 14.1.230 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), стаціонарне джерело забруднення — підприємство, цех, агрегат, установка чи інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу та здійснює викиди забруднюючих речовин у атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти. Тож конструктивно сушильний агрегат, на наш погляд, відноситься до стаціонарних джерел забруднення. Відтак, за використане в ньому дизпаливо слід сплачувати екологічний податок.
Як зазначено в п. 4.1.2 Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.11.08 р. № 452, для розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів, що надходять у повітря від споживання палива двигунами внутрішнього згоряння під час роботи промислової, сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки, використовуються усереднені питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів, які утворюються при спалюванні однієї тонни бензину, газойлів (палива дизельного) — див. таблицю.
Таблиця
Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від промислової, сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки
(кг/т)

Найменування забруднюючих речовин
та парникових газів

Види палива

Бензин

Газойлі (паливо дизельне)

Оксид вуглецю 

197,8

36,2

Діоксид азоту 

21,6

31,4

Діоксид сірки 

1,0

4,3

Неметанові леткі органічні сполуки 

28,5

8,16

Метан 

0,64

0,25

Оксид азоту 

0,035

0,12

Аміак 

0,004

Сажа 

0,0

3,85

Свинець 

0,013*

Вуглекислий газ 

3183

3138

Бенз(а)пірен 

0,03

___________ 
* Викиди свинцю визначаються тільки для етильованого бензину.

Користуючись даними таблиці, ставками податку, передбаченими ст. 243 ПКУ, та виходячи з обсягів використаного пального, визначаєте суму екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Розміщення відходів. Відповідно до пп. 14.1.223 ПКУ розміщення відходів — зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення)та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
Як бачимо, платниками екологічного податку виступають не тільки спеціалізовані підприємства, що отримали спеціальний дозвіл у сфері поводження з відходами, але й будь-які суб’єкти господарювання, які тимчасово зберігають відходи.
У свою чергу відходами вважають будь-які речовини, матеріали й предмети, що утворилися в процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості й не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення та від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону України «Про відходи» від 05.03.98 р. № 187/98-ВР). Так само пояснюється: під утилізацією мається на увазі використання відходів як вторинних матеріальних або енергетичних ресурсів, а під видаленням — будь-які операції, що не приводять до утилізації. Тож, наприклад, удобрення земель можна розглядати як утилізацію гною.
Згідно з Класифікатором відходів (ДК 005-96), який затверджено й уведено в дію наказом Держстандарту України від 29.02.96 р. № 89 до відходів, зокрема, належать:
— покришки та камери гумові, пневматичні шини з відновленим протектором із гуми некондиційні;
— акумулятори та батареї;
— пакувальні матеріали;
— гній;
— відходи виробництва зернових культур.
Тож у разі зберігання названих вище об’єктів доведеться сплачувати екологічний податок. У зв’язку з цим радимо ознайомитися з публікацією в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 3 за 2008 р. на стор. 9–11.
Коефіцієнти. За логікою речей коефіцієнти, передбачені п.п. 246.4 та 246.5 ПКУ, повинні застосовуватися лише спеціалізованими підприємствами, що здійснюють захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах. Однак напряму такий висновок із згаданих пунктів не випливає. Тому, користуючись ст. 52 ПКУ, радимо звернутися з письмовим запитом до податкової інспекції за місцем податкового обліку підприємства або до Державної податкової служби України. Редакція у свою чергу відповідний запит уже надіслала. Як тільки отримаємо відповідь, обов’язково опублікуємо її на сторінках газети.
Ліміти. ПКУ не передбачає отримання лімітів ані за викиди забруднюючих речовин, ані за розміщення відходів, а також застосування підвищеного розміру ставок за понадлімітні обсяги викидів або розміщення відходів. Крім того, у Податковій декларації екологічного податку не відображають ліміти, а також суми податку в межах ліміту та від його перевищення. 

У відповіді враховано норми законодавства станом на 16.05.2011

Рубрики:

»  Сільське господарство

»  Брудний збір

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу