«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Гігієнічні засоби для працівників: чи буде податковий кредит

Кількість переглядів10825

Гігієнічні засоби для працівників: чи буде податковий кредит
Наше підприємство — платник ПДВ, з метою виконання вимог ст. 19 Закону України «Про охорону праці» (а саме: витрати на охорону праці на підприємствах становлять не менше 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік) придбаває санітарно-гігієнічні засоби (туалетний папір, мило, мийні засоби, пакети для сміття) та медикаменти. Надані податкові накладні зареєстровані постачальниками таких товарів відповідно до законодавства. Суму ПДВ за ними ми відобразили у складі податкового кредиту. Чи можна віднести такі операції до господарської діяльності підприємства та не нараховувати за ними компенсаційні податкові зобов’язання згідно з п.198.5 Податкового кодексу України?
Відповідь

Далебі, як Ви правильно зауважили, ч. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694) установлено, що для підприємств незалежно від форм власності або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше ніж 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.


У свою чергу, суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка згідно із законодавством використовує найману працю, визначають за Переліком заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затвердженим КМУ від 27.06.03 р. № 994 (далі — Перелік), відповідно до ч. 5 ст. 19 Закону № 2694.


Згаданий Перелік включає витрати, пов’язані з:
— приведенням основних фондів у відповідність із вимогами нормативно-правових актів з охорони праці;
— усуненням впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів або приведенням їхніх рівнів на робочих місцях до вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
— проведенням атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та аудиту з охорони праці, оформленням стендів, оснащенням кабінетів, виставок, придбанням необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників, літератури, плакатів, відеофільмів, макетів, програмних продуктів тощо з питань охорони праці;
— проведенням навчання й перевірки знань із питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, організацією лекцій, семінарів та консультацій із зазначених питань;
— забезпеченням працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру шкідливих речовин, у зв'язку з виконанням робіт, які не унеможливлюють забруднення цими речовинами);
— наданням працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів, а також газованої солоної води;
— проведенням обов'язкового попереднього, періодичного й позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі.


Як бачите, придбання мийних засобів згідно з Переліком передбачено тільки з метою нейтралізації небезпечної дії на організм або шкіру шкідливих речовин у зв'язку з виконанням робіт, які не унеможливлюють забруднення цими речовинами. Тобто для виробничих підприємств із важкими умовами праці.


Що стосується інших підприємств, то Перелік не містить такої статті витрат, як придбання санітарно-гігієнічних засобів для працівників.


При цьому фахівці Держгірпромнагляду в листі від 02.07.12 р. № 5435/0/8.2-05/6/12 (далі — лист № 5435) наголошували, що будь-який захід, прямо не передбачений у Переліку, не є заходом або засобом з охорони праці.


Щодо точки зору контролерів, то свіжих роз’яснень із цього приводу наразі немає. Однак свого часу в категорії 102.07.09 Єдиної бази податкових знань вони висловлювалися щодо включення санітарно-гігієнічних засобів до податкових витрат (коли був потрібен їх зв'язок із госпдіяльністю): не включають до витрат та вважають фінансуванням особистих потреб фізичних осіб витрати платника податку на забезпечення працівників санітарно-гігієнічними засобами, якщо зазначені засоби не передбачені відповідними галузевими нормами безкоштовної видачі засобів індивідуального захисту.


Тож висновуємо: якщо ваше підприємство не належить до тих, які потребують нейтралізації небезпечної дії на організм або шкіру шкідливих речовин (для чого необхідно закуповувати мийні засоби), пов’язати придбання санітарно-гігієнічних засобів із госпдіяльністю* вельми важко. А отже, виникає необхідність нарахувати податкові зобов’язання на вимогу п. 198.5 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

_______________________
*Господарська діяльність — діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи…(пп. 14.1.36 ПКУ).

 

Однак такого обов’язку можна й уникнути. Статтею 20 Закону № 2694 передбачено, що в колективному договорі, угоді сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям й пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.


Колективний договір також може передбачати будь-які заохочення за активну участь та ініціативу в здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці (ст. 25 Закону № 2694). На цьому наголошують й працівники Держгірпромнагляду в згаданому листі № 5435.


Тобто, аби пов’язати витрати, зазнані на придбання санітарно-гігієнічних засобів, з господарською діяльністю підприємства, умову щодо їх забезпечення робітників необхідно прописати в колективному договорі на підприємстві. У такому випадку ви не зобов’язані коригувати раніше відображений податковий кредит згідно з п. 198.5 ПКУ.
У відповіді враховано норми законодавства станом на 10.02.2016

Рубрики:

»  ПДВ

»  Бухоблік

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу