«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Витратні матеріали до інструментів: облік та списання

Кількість переглядів38853

Витратні матеріали до інструментів: облік та списання
Підкажіть, будь ласка, на якому рахунку слід вести облік свердел, відрізних кругів по металу й камінню, бурів, насадок, зажимів до патрона, полотна ножівкового? Якими документами оформити їх списання?
Відповідь
Насамперед зазначимо, що на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношуванні предмети» (далі – МШП) ведеться облік предметів, що використовуються не більше року або нормального операційного циклу (див. Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, далі – Інструкція № 291). Сюди зазвичай включають предмети, які втрачають свої первинні властивості поступово, але не більше року (операційного циклу).
Які виробничі активи відносяться до МШП, наведено в Положенні з бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, затвердженому Мінфіном СРСР від 18.10.79 р. № 166. Зокрема, сюди відносять інструменти і пристосування загального призначення (ріжучі, абразивні, слюсарно-монтажні й подібні їм інструменти, вимірювальні прилади і пристосування).
У свою чергу, на рахунку 20 «Виробничі запаси» наводиться інформація про наявність і рух належних підприємству сировини і матеріалів, запасних частин. На наш погляд, облік витратних матеріалів до інструментів не буде заборонено вести в межах рахунку 20, наприклад на субрахунку 209 «Інші матеріали».
Отже, витратні матеріали до інструментів можна обліковувати на рахунку 22 «МШП». Однак, не буде помилкою і їх відображення на субрахунку 209.
Оформлюють списання МШП за допомогою акта на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні (форма № МШ-5) або акта на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-8) (див. Типові форми первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, затверджені наказом Мінстату України від 22.05.96 р. № 145).
Форма № МШ-5 застосовується для списання інструментів, що стали непридатними, та обміну їх на придатні на  підприємствах, де облік ведеться за методом обмінного (оборотного) фонду.
Форма № МШ-8 використовується, щоб списати морально застарілі, зношені й непридатні для подальшого використання інструменти, спецодяг, спецвзуття, запобіжні засоби по закінченню строку носки, інші МШП і здати їх у комору для утилю.
Обидві форми складаються в одному примірнику комісією цеху на підставі разових актів вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-4).
Як ми вже згадували, витратні матеріали до інструментів можуть обліковуватися в межах рахунку 20. У цьому випадку списання матеріалів оформлюють за допомогою лімітно-забірних карт (форми № М-8 та М-9, М-28 та М-28а), акта-вимоги на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (форма № М-10), накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11) (див. Типові форми первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів, затверджених наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193).  
 Лімітно-забірні картки використовують для оформлення відпуску матеріалів, що систематично витрачаються при виготовленні продукції та є виправдувальним документом для списання матеріальних цінностей зі складу.
Акт-вимоги на заміну (додатковий відпуск) матеріалів використовується для обліку відпуску матеріалів понад встановленого ліміту або при заміні матеріалів і є основою для списання матеріалів зі складу.
Накладна-вимога  на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів використовується для обліку руху матеріальних цінностей в середині підприємства та їх відпуску господарствам свого підприємства, що розташовані за межами його території, а також стороннім організаціям.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 24.11.2014

Рубрики:

»  Бухоблік

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу