«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Чи нараховувати податкову амортизацію щодо автомобіля, строк використання якого зрівнявся з мінімальним за пку

Кількість переглядів6255

ЧИ НАРАХОВУВАТИ ПОДАТКОВУ АМОРТИЗАЦІЮ ЩОДО АВТОМОБІЛЯ, СТРОК ВИКОРИСТАННЯ ЯКОГО ЗРІВНЯВСЯ З МІНІМАЛЬНИМ ЗА ПКУ
На нашому підприємстві значиться об'єкт ОЗ (автомобіль), уведений в експлуатацію 5 років тому (встановлений строк корисного використання – 8 років). При цьому ПКУ теж установлює строк корисного використання авто 5 років. Чи необхідно нам після 01.04.11 р. нараховувати податкову амортизацію щодо такого автомобіля?
Відповідь
Визначивши в процесі інвентаризації основних засобів, інших необоротних і нематеріальних активів на 01.04.11 р. перелік об'єктів за групами й амортизовану вартість кожного конкретного об'єкта, ви повинні обчислити строки їхнього корисного використання (див. газету «Все про бухгалтерський облік» № 22 за 2011 рік, на стор. 19).
Згідно з абз. 6 п. 6 підрозділу 4 р. XX Податкового кодексу України (далі — ПКУ) «строк корисного використання об'єктів основних засобів, інших необоротних і нематеріальних активів для нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу визначається платником податку самостійно з урахуванням дати введення їх в експлуатацію, але не менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених пунктом 145.1 статті 145 цього Кодексу (виділено нами — прим. ред.)».
Тобто ПКУ не встановлює строки корисного використання основних засобів. У ньому закріплено лише мінімальні строки корисного використання (див. п. 145.1 ПКУ). Самі ж строки корисного використання основних засобів ви повинні визначати самостійно. При цьому вони не можуть бути менше мінімально допустимих строків, установлених у п. 145.1 ПКУ.
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) пп. 145.1.3 ПКУ наказує враховувати:
– очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;
– передбачуваний фізичний та моральний знос;
– правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.
Що ж стосується визначення строку корисної експлуатації «перехідних» ОЗ, тобто тих, які потрапили під інвентаризацію на 01.04.11 р., то законодавець в абз. 6 п. 6 підрозділу 4 р. XX ПКУ наказав ураховувати дату їхнього введення в експлуатацію.
Наприклад, у минулому при введенні автомобіля в експлуатацію підприємство визначило, що строк його корисного використання для цілей нарахування бухгалтерської амортизації – 10 років. На 01.04.11 р. авто (група 5 «транспортні засоби»)  уже проексплуатовано 8 років і підприємство не змінює раніше встановленого строку експлуатації (тобто залишає його й для податкових цілей). У такому випадку за новими правилами це авто з 01.04.11 р. буде амортизуватися в податковому обліку лише 2 роки (10 - 8). У цьому випадку вимогу про дотримання мінімально допустимого строку експлуатації дотримано, тому що строк експлуатації авто визначено на рівні 10 років, що перевищує 5-річний мінімальний строк, установлений п. 145.1 для ОЗ групи 5 «транспортні засоби».
Строк експлуатації за «перехідними» ОЗ радимо закріпити в наказах на конкретні об'єкти.
Стосовно конкретно описаного в листі випадку, то згадане вами авто буде амортизуватися в податковому обліку після 01.04.11 р., тільки якщо на цю дату в нього є амортизована вартість, розрахована за абз. 2 і 4 п. 6 підрозділу 4 р. XX ПКУ. При цьому пп. 145.1.4 ПКУ передбачає можливість перегляду строку корисного використання (експлуатації) об'єкта (як у бік збільшення, так й у бік зменшення) при зміні очікуваних вигід від його використання (але не менше мінімально допустимого строку експлуатації визначеного в п. 145.1 ПКУ).

У відповіді враховано норми законодавства станом на 06.05.2011

Рубрики:

»  Податок на прибуток

»  Автотранспорт на підприємстві

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу