«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Виручка від структурного підрозділу: заповнюємо касові документи

Кількість переглядів13491

Виручка від структурного підрозділу: заповнюємо касові документи
Підкажіть, будь ласка, як правильно заповнити касову документацію (прибуткові та видаткові касові ордери) у ситуації, коли структурний підрозділ приймає готівку від підприємств, потім гроші інкасують в головну касу, а наступного дня здають в банк? Чи можна деякі рядки у касових документах лишати вільними?
Відповідь

Видатковий та прибутковий  касовий ордер (далі - ВКО та ПКО відповідно) - це касові документи, які мають типові форми: № КО-2 та № КО-1. Тому при їх оформленні варто вносити дані в усі реквізити, передбачені формами. Касову документацію заповнюють спираючись на вимоги глави 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637 (далі - Положення № 637).

При здаванні касиром виручки до каси банку, а також при передачі виручки з каси структурного підрозділу в касу головної фірми, у графі «Підпис одержувача» ВКО потрібно поставити підпис касира. Проте в таких самих випадках (тобто при оформленні ВКО на загальні суми) графу «Одержав» дозволено не заповнювати (абз. 5 п. 3.10 Положення № 637). Що стосується інших граф: «Дата», «Найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача», то їх Нацбанк у своєму листі від 22.04.13 р. № 11-117/1363/4874 рекомендує все-таки заповнювати згідно з главою 3 Положення № 637.

При заповненні ПКО на загальну суму (наприклад, при отриманні виручки зі структурного підрозділу або при отриманні готівки на виплату зарплати з банку) реквізит «Прийнято від» дозволено залишити вільним (абз. 5 п. 3.10 Положення № 637). Усі інші рядки треба заповнювати за загальними правилами.

  

Приклад заповнення ВКО при здачі готівки в банк

Типова форма № КО-2

_______________ТОВ «Ясний»___________
(найменування підприємства (установи, організації))

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____48121549_____

Видатковий касовий ордер

від "__18__" ___червня___2014_ р.

 

Номер документа

Дат

 ск

адання

 

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунку

Сума

Код цільового призначення

 

1

2

3

4

5

6

7

8

45

18.06.14 р.

-

331

-

5000,0

-

-

 

Видати _____________Яковенко Алла Олексіївна*______________________                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
Підстава: ________________здача готівкової виручки в банк_______________

Сума ____________________п'ять тисяч_____________________ грн __00_ коп.
                                                          (словами)
Додаток: ____квитанція до прибуткового ордеру банку № 178 від 18.06.14 р.___________

Керівник _____Дзюбенко________    Головний бухгалтер___Губська___                

             (підпис, прізвище, ініціали)                          (підпис, прізвище, ініціали)
Одержав: _______________-______________________ грн. _-_ коп.
                                                (словами)
"_18__" _______червня______ 2014_ р.               Підпис одержувача _____Яковенко_____

За _______паспорт, АН 589745, 12.06.97 р. Деснянським РВ м. Києва__________

   (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)
Видав касир _____________Яковенко__________________
                                (підпис, прізвище, ініціали)

 

                          * Прізвище, ім'я та по батькові касира.

 

Приклад заповнення ВКО при здачі готівкової виручки структурним підрозділом в касу головного підприємства

Типова форма № КО-2

_______________ТОВ «Ясний», магазин № 18___________
(найменування підприємства (установи, організації))

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____48121549_____

 Видатковий касовий ордер

від "__18__" ___червня___ 2014_ р.

 

Номер документа

Дата складання

 

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунку

Сума

Код цільового призначення

 

1

2

3

4

5

6

7

8

15

19.06.14 р.

-

301/1

-

2000,0

-

-

 

Видати ______________Біла Оксана Миколаївна*______________________________                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
Підстава: ______здача готівкової виручки в касу головного підприємства_________

Сума __________________дві тисячі__________________________ грн. __00_ коп.
                                                                     (словами)
Додаток: _____квитанція до ПКО головного підприємства № 27 від 19.06.14 р.______

Керівник ____Лучишин_______        Головний бухгалтер____Гуцул___                

           (підпис, прізвище, ініціали)                          (підпис, прізвище, ініціали)
Одержав: _______________-___________________ грн. _-_ коп.
                                    (словами)
"_19__" ___червня___ 2014_ р.           Підпис одержувача ____Біла_______

За ____________паспорт, АН 679123, 23.07. 02 р. Шевченківське РВ м. Києва______                    

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)
Видав касир ________Біла__________________
                       (підпис, прізвище, ініціали)

 

                  * Прізвище, ім'я та по батькові касира структурного підрозділу.

 

Приклад заповнення ПКО при отриманні готівкової виручки в касу головного підприємства від структурного підрозділу

Типова форма N КО-1

       Ідентифікаційний
       код ЄДРПОУ ________48121549________

____________ТОВ «Ясний»____________
(найменування підприємства (установи, організації))

 

Прибутковий касовий ордер № ___27___

від "__19__" ___червня___ 2014_ р.

 

 Л
і
н
і
я


в
і
д
р
і
з
у

________ТОВ «Ясний»___________

(найменування підприємства (установи, організації))

 

                           Квитанція
до прибуткового касового ордера № __27__
від "__19__" ___червня___ 2014_ р.

Прийнято від ____________-____________

Підстава: _____ надходження готівки із каси структурного підрозділу _______________
Сума  ___дві тисячі___ грн. __00__ коп.
                 (словами)

    М. П.

Головний бухгалтер

_Губська___Губська Ганна Іванівна_

  (підпис, прізвище, ініціали)

 

      Касир

__Яковенко __Яковенко А.О.____

      (підпис, прізвище, ініціали)

 

 
 

Кореспон-
дуючий рахунок, субрахунок

Код аналі-
тичного рахунку

Сума цифрами

Код цільового призна-
чення

 

 

301/2                    -         2000,00          -      

 

 

Прийнято від _________-_________

Підстава: __надходження готівки із каси структурного підрозділу________________

Сума  __дві тисячі___ грн. __00__ коп.
                           (словами)

Додатки: ___________-___________

 

Головний бухгалтер______Губська___Губська Ганна Іванівна _______                                             

                                            (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир ________ Яковенко _____Яковенко А.О.____________

                                         (підпис, прізвище, ініціали)

 

               

 

 

 

 

У відповіді враховано норми законодавства станом на 07.10.2014

Рубрики:

»  Первинні документи

»  РРО, каса, розрахунки

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу