«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Чи виникає податок на прибуток у підприємства при переданні оз за рішенням центральних органів виконавчої влади

Кількість переглядів3633

ЧИ ВИНИКАЄ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ПЕРЕДАННІ ОЗ ЗА РІШЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Наше підприємство за рішенням центральних органів виконавчої влади безоплатно передає основні засоби іншому держпідприємству. Чи знайде ця операція своє відображення в обліку податку на прибуток підприємства?
Відповідь

Ми вважаємо, що в держпідприємства, яке передає основні засоби (далі - ОЗ), операція їх безоплатного передання за рішенням центральних органів виконавчої влади не призведе до виникнення доходів чи витрат. Однак позиція податківців щодо цього питання трохи відрізняється від нашої.

Слід зазначити, що Податковий кодекс України (далі - ПКУ) не відокремлює прибутковий облік безоплатного передання ОЗ держпідприємства за рішенням центральних органів виконавчої влади від обліку будь-якого іншого безоплатного передання ОЗ.

Податківці вважають, що для надавача операція з безоплатного передання ОЗ є відчуженням. Тому її податкові наслідки регулюють п.п. 146.13 і 146.14 ПКУ (див. підкатегорію 102.09.01 Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу, далі - ЗІР). За такого підходу платник повинен відняти різницю між доходом від продажу (відчуження), визначеним на рівні звичайної ціни об'єкта ОЗ (пп. 14.1.71 ПКУ), і його балансовою вартістю (для розрахунків беруть залишкову вартість об'єкта ОЗ на початок місяця, що настає після місяця вибуття, п. 146.15 ПКУ). Позитивний результат включають до інших доходів, а негативний - до інших витрат (пп.пп. 135.5.11, 138.12.1 ПКУ).

Однак існує також альтернативна точка зору на це питання, яку ми вже неодноразово висловлювали на сторінках нашої газети.

Отже, для визначення доходу від продажу або іншого відчуження ОЗ контролери зазвичай звертаються до п. 146.14 ПКУ. Однак у згаданому вище питанні не все так однозначно. По-перше, за зазначеною операцією не можна безапеляційно стверджувати про факт відчуження в його податковому розумінні, оскільки, як ми зрозуміли, майно передається в господарське відання (пп. 14.1.31 ПКУ). По-друге, навіть всупереч цьому контекст п. 146.14 ПКУ наводить на висновок, що в ньому йдеться виключно про ті випадки продажу або іншого відчуження ОЗ, які призводять до виникнення доходу (фактично отриманого або нарахованого, пп. 14.1.56 ПКУ). Однак у випадку безоплатного передання ОЗ за рішенням центральних органів виконавчої влади відсутня будь-яка компенсація вартості цих ОЗ (немає договірної вартості відчуження). Тому не може бути й мови про одержання надавачем доходу у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань (п. 5 П(С)БО 15 «Дохід). Також некоректно говорити, що дохід від безоплатного передання дорівнює нулю, тут його просто немає за визначенням. Відповідно, платнику нема що роздмухувати до звичайної ціни згідно з п. 146.14 ПКУ. Разом із тим у згаданій консультації ЗІР податківці підкреслювали: доходи від продажу ОЗ - це інші доходи, які визнають за датою їх виникнення згідно з П(С)БО (якщо інше не встановлено р. III ПКУ) (п. 137.16 ПКУ). Однак передання держпідприємством майна за рішенням центрального органу виконавчої влади не тягне бухгалтерського доходу на підставі Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Мінфіну України від 19.12.06 р. № 1213.

У зв'язку із цим підприємство не матиме і податкових витрат від згаданого вище відчуження ОЗ (п. 146.13 ПКУ). Адже останнє не спрямоване на одержання доходу (пп.пп. 14.1.27 і 14.1.36 ПКУ).

Більш детально ми писали про це в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 62 за 2012 р., стор. 42, і № 22 за 2014 р., стор. 4.

Водночас попереджаємо, що таку точку зору, імовірно, доведеться відстоювати в судовому порядку.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 11.04.2014

Рубрики:

»  Податок на прибуток

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу