«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Як відобразити витрати на ремонт орендованого складу

Кількість переглядів12000

ЯК ВІДОБРАЗИТИ ВИТРАТИ НА РЕМОНТ ОРЕНДОВАНОГО СКЛАДУ
Наше підприємство виступає орендарем і може робити ремонт за власний рахунок. Як правильно відобразити в бухгалтерському та податковому обліку витрати, пов'язані з ремонтом орендованого складу?
Відповідь

Бухгалтерський облік залежить від класифікації проведених робіт (тобто було здійснено ремонт або поліпшення орендованого основного засобу). Так, якщо йдеться про ремонт орендованого основного засобу, то витрати на такий захід одразу списують на витрати періоду (п. п. 6, 7 П(С)БО 16 «Витрати»). У вашому випадку це буде: Дт 93 «Витрати на збут» Кт 205 «Будівельні матеріали».

Якщо ж витрати було спрямовані на поліпшення орендованого основного засобу, то їх відображають як капітальні інвестиції на створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (п. 8 П(С)БО 14 «Оренда»). При цьому роблять запис: Дт 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» Кт 205. А після завершення робіт: Дт 117 «Інші необоротні матеріальні активи» Кт 153. Амортизують такий об'єкт протягом строку його корисної експлуатації. Останній не повинен перевищувати терміну дії оренди.

У податковому обліку витрати на ремонт/поліпшення орендованого основного засобу підпорядковуються правилам п. п. 146.12, 146.19 Податкового кодексу України (далі - ПКУ). Згідно з ними:

- частину витрат, пов'язаних з ремонтом/поліпшенням орендованого основного засобу в рамках 10%-го ліміту (10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року), орендар має право включити до податкових витрат (п. 146.12 ПКУ);

- витрати на ремонт/поліпшення орендованого основного засобу, які перевищують згаданий 10%-вий ремонтний ліміт, формують умовний окремий об'єкт основних засобів тієї групи, до якої належить об'єкт оренди, і, відповідно, амортизуються (п. п. 146.12, 146.19 ПКУ). Строк корисного використання такого умовного об'єкта для цілей податкової амортизації не може бути менше від мінімально припустимого строку, дозволеного ПКУ для того або іншого об'єкта основних засобів. Тобто, як ви правильно зазначили в листі, амортизувати в податковому обліку такий умовний об'єкт потрібно протягом 20 років (як основний засіб групи 3, до якої належить орендований склад). Детально про відображення в обліку орендаря операцій з ремонту/поліпшення орендованих основних засобів ми розповідали в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 16 за 2013 р., на стор. 5.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 16.01.2014

Рубрики:

»  Податок на прибуток

»  Бухоблік

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу