«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Чи можна амортизувати основні засоби, тимчасово не задіяні у виробництві

Кількість переглядів8540

ЧИ МОЖНА АМОРТИЗУВАТИ ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ТИМЧАСОВО НЕ ЗАДІЯНІ У ВИРОБНИЦТВІ
У будівельного підприємства значиться на балансі суттєва кількість основних засобів. У зв'язку зі змінами в попиті на наші роботи не всі основні засоби завжди задіяні. Чи можемо ми нараховувати амортизацію на не задіяні у виробництві основні засоби? Куди списувати вартість техоглядів, страхування цивільно-правової відповідальності цих активів? Чи потрібно розподіляти такі витрати? Цікавить бухгалтерський та податковий облік. Чи потрібно проводити консервацію основних засобів, що простоюють тривалий час (більше року)?
Відповідь

На нашу думку, вам слід продовжувати амортизувати основні засоби, тимчасово не задіяні у виробничому процесі, якщо вони не виведені з експлуатації, а ви понесли витрати на їх виготовлення/придбання (п. 144.1 Податкового кодексу України, далі - ПКУ). Адже ПКУ не обмежує права на нарахування амортизації щодо цих необоротних активів. Крім того, ніде не передбачений обов'язок здійснювати консервацію основних засобів, які платник податків тимчасово не використовує в госпдіяльності.

Нагадаємо, що Порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затверджений постановою КМУ від 28.10.97 р. № 1183, для звичайних підприємств (заснованих не на державній власності) має рекомендаційний характер. Якщо вважатимете за доцільне скористатися ним і провести консервацію окремих основних засобів, то керівник підприємства повинен видати відповідний наказ. На підставі останнього складете Акт про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу. Ми розповідали про це в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 51 за 2012 р., на стор. 6.

Доповнимо, що основні засоби, що перебувають на консервації, не амортизують, а витрати на їх утримання включають до витрат звітного періоду
(п. 144.2 ПКУ). У бухгалтерському обліку ми рекомендували відображати такі витрати в дебеті рахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності». У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженій наказом Мінфіну України від 28.09.11 р. № 1213 (далі - Декларація), зазначте їх у додатку ІВ і, відповідно, рядку 06.4 ІВ.

Як ви зазначили в листі, не всі основні засоби повною мірою задіяні у виробничому процесі. Однак ви маєте втрати на їх утримання, страхування цивільно-правової відповідальності, технічні огляди тощо. Крім того, як ми зазначили вище, вам слід продовжувати нараховувати амортизацію на ці основні кошти. Усі ці складові, на наш погляд, формуватимуть постійні загальновиробничі витрати. Ту частину, яку зможете розподілити за об'єктами витрат (наприклад, видами виконаних робіт), за базами розподілу (машино-години, прямі матеріальні витрати тощо), визнаєте у складі собівартості реалізації продукції (робіт, послуг) на дату одержання доходів від реалізації такої продукції. Якщо розподілити такі витрати неможливо, то спишете їх на собівартість реалізації в періоді виникнення як постійні нерозподілені загальновиробничі витрати
(п. 138.4 ПКУ). У Декларації такі витрати відобразите в рядку 05.1 - у складі собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг). Детальніше про розподіл загальновиробничих витрат у податкових цілях читайте в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 19-20 за 2012 р., на стор. 30. Також попереджаємо, що фіскальна позиція щодо цих витрат може відрізнятися від нашої, тому будьте готові аргументувати свої дії.

 

Аналогічно й у бухгалтерському обліку позначені витрати будуть формувати постійні загальновиробничі витрати на підставі п. 16 П(С)БО 16 «Витрати». Їх потрібно розподіляти за базами розподілу, а нерозподілену частину включати до собівартості реалізації продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Приклад розподілу див. у додатку до газети «Все про бухгалтерський облік» № 104 за 2013 р. на сайті dodatok.vobu.com.ua.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 10.12.2013

Рубрики:

»  Будівництво

»  Податок на прибуток

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу