«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Розтрочка рішення господарського суду.практичний момент.

Кількість переглядів21530

РОЗТРОЧКА РІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ.ПРАКТИЧНИЙ МОМЕНТ.

Непоодинокі випадки, коли підприємство, можливо, навіть не умисно, а через економічну скруту заборговує контрагенту значну суму коштів. Рішення господарського суду вже набрало законної сили, а коштів для сплати боргу як не було, так і немає. Ситуація для підприємства стає критичною...У такому випадку порятунком буде розстрочка виконання рішення господарського суду. Зупинимося на особливостях  її застосування. 

Відповідь

Така  розстрочка може стати у пригоді як боржнику, так і кредитору -першому вона допоможе врятувати себе, а останньому - власні кошти.

Розстрочка означає виконання рішення частками, установленими господарським судом, із певним інтервалом у часі. Строки виконання кожної частки також визначає господарський суд. Застосувати розстрочку можливо під час виконання рішення, яке стосується предметів, що діляться (гроші, майно, не визначене індивідуальними ознаками; декілька індивідуально визначених речей тощо).

Загальні правила для розстрочки виконання рішення господарського суду знайдемо в ст. 121 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК). Надія саме на такий порядок виконання судового рішення виникає за наявності обставин, які ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у визначений строк або встановленим господарським судом способом. Разом із тим ГПК не встановлює переліку обставин, які свідчать про неможливість чи перешкоди виконання судового рішення. Тому сторони та господарський суд мають безмежний простір для обґрунтування такого прохання та, відповідно, його задоволення. Проте, нагадаємо, оцінюючи докази, суд керується законом та своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (ст. 43 ГПК). Окрім цього, Вищий господарський суд України радить враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів в економіці держави та інші обставини справи. Ними можуть бути щодо фізособи (громадянина) - тяжке захворювання її самої або членів її сім'ї, скрутний матеріальний стан, а стосовно юрособи - наявну загрозу банкрутства, відсутність коштів на банківських рахунках і майна, на яке можливо було б звернути стягнення; щодо як фіз-, так і юросіб - стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо (п. 7.2 постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.12 р. № 9, далі - постанова Пленуму ВГСУ № 9).

Для розстрочки виконання судового рішення одного бажання недостатньо - потрібно подати заяву. Заявниками ж можуть бути сторони, прокурор чи його заступник, державний виконавець, третя особа, яка заявляє самостійні вимоги. Не виключена також ініціатива самого господарського суду.

Вимоги до змісту заяви про розстрочку виконання рішення суду шукати у ГПК марно. Однак під час її написання потрібно виходити із суті норм ст. 121 ГПК. Тобто в заяві слід:

- окреслити обставини та обґрунтувати причини, що унеможливлюють чи утруднюють виконання рішення;

- викласти суть прохання про розстрочення виконання рішення, яким чином змінити спосіб і порядок виконання рішення;

- зазначити, у разі необхідності, про надіслання ухвали про відстрочку виконання рішення установі банку або державному виконавцю.

Звертаємо увагу, що заявник повинен подати докази того, що він надіслав другій стороні копію цієї заяви й докази на її обґрунтування (п. 7.3 постанови Пленуму ВГСУ № 9). Якщо  доказів надіслання не буде, документи повернуть без розгляду.

Звісно, порожні балачки бажаного результату не дадуть, тому до заяви не забудьте долучити докази, які підтверджують обставини, що спричиняють неможливість чи утруднення виконання рішення.

Заяву про розстрочку виконання рішення подають до господарського суду, який видав наказ про примусове виконання рішення.

Господарський суд розглядає заяву про відстрочку в судовому засіданні з викликом сторін, прокурора чи його заступника. Якщо розстрочку ініціював держвиконавець - він також має право брати участь у цьому судовому засіданні.

Розгляд заяви про розстрочку виконання рішення увінчається постановленням господарським судом ухвали. Незгодні можуть оскаржити в апеляційному та касаційному порядку.

Одночасно, зауважимо, якщо заходів до забезпечення позову не було вжито до прийняття рішення зі спору, то господарський суд відповідно до ч. 2 ст. 121 ГПК має право одночасно з вирішенням питання про розстрочку виконання рішення вжити заходів до забезпечення його виконання, про що зазначається в цій же ухвалі. У разі незгоди сторони чи прокурора, який брав участь у процесі, з такими діями господарського суду, вони можуть звернутися зі скаргою на вказану ухвалу.

Господарському суду не дозволено самостійно скасувати надану ним розстрочку виконання судового рішення, зокрема й із тих мотивів, що такі умови не виконуються відповідачем. Але оскільки розстрочка вважається складовими способу та порядку виконання судового рішення, то умови їх надання може бути переглянуто в процесі розгляду госпсудом заяви про зміну способу та порядку виконання судового рішення (п. 7.8 постанови Пленуму ВГСУ № 9).

Позивачі часто негативно сприймають розстрочку рішення суду. Однак, звертаємо увагу,  розстрочка - це не уникнення відповідальності відповідача, а, навпаки, організація та створення умов власне для подальшого виконання цього рішення та покращення власного фінансового стану. Потрібно розуміти, кожний боржник має й інші грошові зобов'язання, і важливо сплачувати заробітну плату, податки, кредити тощо.

Василь Тибінка,

адвокат

                                                                                             

 

                                                                          Зразок

 

До Львівського апеляційного господарського суду

79010 м. Львів, вул. Личаківська, 81

 

 

Боржник (Відповідач): ТОВ «Х1»
код ЄДРПОУ 23145698

 

 

Юридична адреса: 79020, м. Львів, вул. Веселкова, 75/9
Банківські реквізити:

 

 

 

Стягувач (Позивач): ТОВ «Х2»,
код ЄДРПОУ 98745632

 

 

Юридична адреса: 79020, м. Львів, вул. Веселкова, 1/36
Банківські реквізити:

 

 

 

 

Справа № 00/123

 

Суддя ___________________

 

Заява
про розстрочку виконання рішення суду

 

15 січня 2013 року Господарським судом Львівської області на виконання постанови Вищого господарського суду України від 25 листопада 2012 року у справі № 00/123 було видано наказ про примусове виконання рішення.

Відповідно до наказу господарського суду з ТОВ «Х1» на користь ТОВ «Х2» належить стягнути 935256,45 грн основного боргу та 18705,13 грн судового збору.

2 лютого 2013 року ТОВ «Х1» сплачено на користь Стягувача (ТОВ «Х2») 200 000 грн суми основного боргу та 18705,13 грн судового збору.

На сьогоднішній день відповідач (заявник) перебуває у складному фінансовому становищі, що значно утруднює виконання рішення суду.

Сума, заявлена до стягнення за даним рішенням, є досить великою і сплата всієї суми одразу може призвести до зупинки діяльності Боржника та його неплатоспроможності взагалі.

За штатним розкладом на підприємстві працює понад 380 працівників, яким внаслідок такої ситуації загрожує звільнення.

Загальні збори засновників Відповідача вирішили не проводити звільнення працівників за скороченням штату, не зменшувати розмір заробітної плати, а також затвердили графік погашення заборгованості перед Позивачем, визначили терміни погашення заборгованості перед контрагентами, яка відповідно до бухгалтерської довідки № 18 від 09.02.13 р. (станом на 09.02.13 р.) становить 401525,81 грн, крім боргу перед Позивачем (копія додається).

З огляду на це, стягнення суми боргу за рішенням без розстрочки виконання рішення суду зумовить неможливість погасити заборгованість за іншими платежами, податками та зборами, спричинить звільнення працівників.

Контрагенти Відповідача належним чином не виконують перед Боржником грошові зобов'язання, що зумовило виникнення дебіторської заборгованості у сумі 401525,81 грн. Відповідач вживає заходи для стягнення коштів з ТОВ «Х3», ТОВ «Х4», ТОВ «Х5» (копії ухвал судів додаються), процедура стягнення на сьогоднішній день триває, кошти не сплачені. За рахунок стягнення боргу 401525,81 грн Відповідач має намір погасити заборгованість у справі № 00/123, оскільки визначений вище розмір дозволяє відновити порушені права Позивача.

У ІІ-ІІІ кварталах 2013 року Відповідач також розраховує на надходження від співпраці з ДП «Х6» та ПП «Х7» в загальній сумі 690563,00 грн (копії договорів додається).

Однак відповідно до ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.99 р. № 606-XIV (далі - Закон про виконавче провадження) звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті (опису), вилученні та примусовій реалізації. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів.

За таких обставин відповідач вважає, що у випадку арешту його рахунків та майна це заблокує його господарську діяльність та унеможливить повне виконання ним боргових зобов'язань перед кредиторами і в майбутньому призведе до його банкрутства.

Завадити таким негативним наслідкам можливо за умови поступової, протягом року, сплати суми боргу. Відповідач планує погасити заборгованість (залишок боргу у розмірі 735256,45 грн) рівними частками в період по квітень 2014 року, що вбачається із графіку погашення заборгованості.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Господарського процесуального кодексу України та ст. 36 Закону про виконавче провадження за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за заявою сторони, державного виконавця, за поданням прокурора чи його заступника або за своєю ініціативою господарський суд, який видав виконавчий документ, у 10-денний строк розглядає це питання у судовому засіданні з викликом сторін, прокурора чи його заступника, і у виняткових випадках, залежно від обставин справи, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, ухвали, постанови, змінити спосіб та порядок їх виконання.

Відповідно до п. 7.1.2 постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.12 р. № 9 розстрочка означає виконання рішення частками, встановленими господарським судом, з певним інтервалом у часі. Строки виконання кожної частки також повинні визначатись господарським судом.

Відповідно до п. 7.2 вказаної постанови Пленуму підставою для розстрочки можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у строк або встановленим господарським судом способом. При цьому слід мати на увазі, що згоди сторін на розстрочку законодавство не вимагає, і господарський суд не обмежений будь-якими конкретними термінами відстрочки чи розстрочки виконання рішення. Проте, вирішуючи питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи.

Відповідач має істотну заборгованість перед Позивачем та іншими контрагентами, ризикує утворенням заборгованості перед бюджетом податків та зборів, заробітної плати, у зв'язку із чим стягнення всієї суми боргу на користь Позивача на тлі браку коштів негативно вплине на законні майнові інтереси Відповідача, і, як наслідок, погіршить його фінансове становище. Проте Відповідач не вживає заходів для уникнення відповідальності, а, навпаки, вживає заходи, спрямовані на погашення дебіторської заборгованості перед Позивачем, що дозволить відновити його порушені права.

Вважаємо, що наведені Відповідачем обставини є такими, що істотним чином ускладнюють негайне виконання рішення про стягнення грошових коштів на користь Позивача.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 121 ГПК України, ст. 36 Закону «Про виконавче провадження»,

 

Просимо суд

 

1. Розстрочити виконання постанови Вищого господарського суду України від 25 листопада 2009 року у справі № 00/123.

2. Розстрочити виконання постанови Вищого господарського суду України від 25 листопада 2009 року у справі № 00/123 згідно з таким графіком погашення боргу перед ТОВ «Х2»: липень 2013 року - 73525,64 грн; серпень 2013 року - 73525,64 грн; вересень 2013 року - 73525,64 грн; жовтень 2013 року - 73525,64 грн; листопад 2013 року - 73525,64 грн; грудень 2013 року - 73525,64 грн; січень 2014 року - 73525,64 грн; лютий 2014 року - 73525,64 грн; березень 2014 року - 73525,64 грн; квітень 2014 року - 73525,64 грн.

3. Копію ухвали суду надіслано до Галицького відділу Державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції (79058, м. Львів, пр. Чорновола, 39).

 

         Додатки на _______ аркушах;

         Докази направлення Заяви з додатками позивачу.

 

         25.06.13 р.

 

Директор ТОВ «Х1»       ___Барицька________                 Барицька Т.А. 

 

У відповіді враховано норми законодавства станом на 10.07.2013

Рубрики:

»  Юридичні питання

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу