«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Іноземний пдв у ціні договору: хто платить

Кількість переглядів4081

ІНОЗЕМНИЙ ПДВ У ЦІНІ ДОГОВОРУ: ХТО ПЛАТИТЬ
Підприємство укладає з нерезидентом (Російська Федерація) ліцензійний договір на використання творів на території Росії. У договорі зазначається сума винагороди, яку росіяни повинні заплатити українському підприємству, із ПДВ. Однак за законодавством України роялті не обкладається ПДВ. Чи можуть настати негативні наслідки для українського суб'єкта господарювання, якщо в договорі суму винагороди буде зазначено з ПДВ?
Відповідь

Певна погроза, безумовно, є. Але її легко можна уникнути, якщо все зробити правильно. Пояснимо.
Перше, що рекомендуємо, - перевірити, чи справді здійснювана операція - об'єкт обкладення ПДВ за законодавством контрагента. Так, звернувшись до тексту Податкового кодексу Російської Федерації, ми можемо побачити, що:
- при переданні, наданні патентів, ліцензій, торговельних марок, авторських прав або інших аналогічних прав місцем реалізації робіт (послуг) визнається територія Російської Федерації, якщо покупець робіт (послуг) провадить діяльність на її території (п. 4 ч. 1 ст. 148);
- не підлягає оподаткуванню (звільняється від нього) реалізація (а також передання) на території Російської Федерації виключних прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, програми для електронних обчислювальних машин, бази даних, топології інтегральних мікросхем, секрети виробництва (ноу-хау), а також прав на використання зазначених результатів інтелектуальної діяльності на підставі ліцензійного договору (п. 26 ч. 2 ст. 149);
- податкові агенти перераховують до бюджету податки не за рахунок власних коштів, а за рахунок коштів, що підлягають перерахуванню іноземній особі (ч. 4 ст. 173).
З наведених положень випливає, що в нашому випадку місцем реалізації при переданні права на використання твору вважатиметься територія Російської Федерації. І якщо не йдеться про одержання роялті за передачу прав на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, програм для ЕОМ, баз даних, топологій інтегральних мікросхем, ноу-хау, то така операція - об'єкт обкладення ПДВ за податковим законодавством нашого північного сусіда.
Українське підприємство може самостійно виконати зобов'язання зі сплати ПДВ до російського бюджету (зробити це можна за умови, що підприємство знаходиться на податковому обліку в податкових органах РФ) або ПДВ із суми винагороди утримає та сплатить до бюджету покупець, який у даній ситуації набуває статусу податкового агента.
Що це означає для суб'єкта господарювання - продавця? Покажемо на прикладі.
Приклад. Українське підприємство "Ведмідь" за ліцензійним договором з резидентом Російської Федерації підприємством "Мед" передає права на використання літературного твору на території Росії. Сума винагороди за договором становить $50 тис.
Підприємство "Мед" виступає податковим агентом і при виплаті доходу підприємству "Ведмідь" повинно утримати ПДВ за ставкою 18% (ст. 164 Податкового кодексу Російської Федерації), тобто  $7627,12. Таким чином, на рахунок підприємства "Ведмідь" надійде  $42372,88.

Однак подібні ситуації для резидентів України становлять небезпеку з точки зору вимог валютного законодавства. Як відомо, виручка резидентів в інвалюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів із дати митного оформлення (виписки вивізної ВМД) продукції. А якщо це експорт робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 р. № 185/94-ВР, далі - Закон № 185).
Тією самою статтею НБУ надано повноваження вводити на строк до шести місяців інші строки розрахунків. І Нацбанк скористався цим уже двічі: наразі діє постанова Правління НБУ від 14.05.13 р. № 163, якою передбачено 90-денний строк для розрахунків в імпортних та експортних операціях. Перевищення  зазначеного строку може викликати стягнення пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3% від суми недоодержаної виручки (ст. 4 Закону).
Свого часу податкові органі наполягали на тому, що "надходження в установлений термін валютної виручки не в повному обсязі, передбаченому в контракті, а зменшеному на суму сплаченого на митній території Російської Федерації ПДВ, не звільняє резидента України від відповідальності" (лист ДПАУ від 08.01.03 р. № 247/7/15-3417-26). Але, на щастя, було внесено зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю над експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління НБУ України від 24.03.99 р. № 136. Ними, зокрема, передбачено, що суму валютної виручки може бути зменшено, якщо здійснюється оподатковування виконаних резидентами для нерезидентів робіт (наданих послуг) за межами України, - на суму сплачених податків, письмово підтверджених податковими органами країни нерезидента (пп. "д" п. 1.8 даної Інструкції). Про те, що контролери України про цю норму знають і пам'ятають, свідчить відповідь, розміщена в Єдиній базі податкових знань (підкатегорія 114.02). А те, що дія наведеної норми поширюється й на випадки, коли йдеться про утримання "іноземного" ПДВ із доходів підприємств-резидентів України, підтверджує судова практика (див. ухвали Донецького апеляційного адмінсуду від 08.02.11 р. у справі № 2н-4/111, Харківського апеляційного адмінсуду від 22.01.13 р. у справі № 2а-1870/6236/122 , Вищого адміністративного суду України від 03.07.12 р. у справі № К-17202/103 ).
1 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16549168.
2 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29356679.
3 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25123726.
Таким чином, якщо російський контрагент при виплаті винагороди утримає та сплатить ПДВ до російського бюджету і це зможе підтвердити українське підприємство, то для нього жодних негативних наслідків бути не повинно. Адже в цьому випадку експортну операцію буде знято з валютного контролю. Сплатити цей ПДВ може й українське підприємство, але тоді воно повинно бути зареєстроване платником згідно з Податковим кодексом РФ, що малоймовірно.

 

Олена УВАРОВА, кандидат юридичних наук, м. Харків

У відповіді враховано норми законодавства станом на 09.07.2013

Рубрики:

»  Юридичні питання

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу