«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Виключення учасника з товариства: право на компенсацію

Кількість переглядів2714

ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА: ПРАВО НА КОМПЕНСАЦІЮ
Підкажіть, будь ласка: якщо співвласника ТОВ виключають з учасників товариства, які наслідки для бухгалтера? Що йому потрібно виплатити та як ці суми розрахувати?
Відповідь
Виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, спричиняє такі самі наслідки, що й при виході учасника (ст.ст. 54, 56, 64 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII, далі — Закон про госптовариства).
А саме: такому учаснику виплачують вартість частини майна товариства, пропорційну до його частки в статутному капіталі. Таку виплату здійснюють після затвердження звіту за рік, у якому учасника виключили з товариства, і в строк до 12 місяців із дня виключення. На вимогу учасника та за згодою товариства внесок можна повернути повністю або частково в натуральній формі.
Нагадаємо, товариство є власником:
— майна, переданого йому учасниками у власність як внесок до статутного (складеного) капіталу;
— продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
— одержаних доходів;
— іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом (ст. 12 Закону про госптовариства).
Отже, власність майна товариства становить власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань (п. 3 Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73).
Учаснику, який вибув, виплачують належну йому частку прибутку, одержаного товариством у даному році до моменту його виключення.
Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертають у натуральній формі без винагороди.
Окрім цього, потрібно здійснити держреєстрацію змін складу засновників (учасників) юрособи. Перелік документів, які потрібно подати держреєстратору, установлює ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.03 р. № 755-IV.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 20.06.2013

Рубрики:

»  Юридичні питання

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу