«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » У яких випадках працівника може бути звільнено в період тимчасової непрацездатності

Кількість переглядів68687

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ПРАЦІВНИКА МОЖЕ БУТИ ЗВІЛЬНЕНО В ПЕРІОД ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Чи можна звільнити працівника, коли він на лікарняному, за ініціативою роботодавця або самого працівника (наприклад, якщо він написав заяву про звільнення, а двотижневий термін відпрацювання випав на час хвороби)?

Відповідь

Гарантія щодо недопущення звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності з ініціативи власника (роботодавця) закріплена в Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП). Проте в  деяких випадках його можна звільнити.

Спочатку розглянемо випадки, коли працівника, який перебуває на лікарняному, може бути звільнено за ініціативою роботодавця.

Обмеження щодо такого звільнення, з ініціативи власника підприємства (установи, організації) або уповноваженого ним органу знаходимо в ч. 3 ст. 40 КЗпП. Попри це, вказана норма містить два виключення.

По-перше, така гарантія не діє у разі звільнення працівника за ініціативою власника на підставі п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП — за нез’явлення працівника на роботу протягом більш як чотирьох місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності1, якщо законодавством не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи при певному захворюванні.

По-друге, це вето не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства. Зазначимо, що при цьому роботодавець повинен повідомити персонально працівника про звільнення не пізніше, ніж за два місяці, а звільнення вагітних і жінок, які мають дітей віком до трьох (шести) років, одиноких матерів з дитиною віком до чотирнадцяти років або дитиною-інвалідом можливе лише за умови обов’язкового працевлаштування (ст. 184 КЗпП).

1 До цього строку не зараховують відпустки по вагітності і пологах.

Отже, за ініціативою роботодавця розірвати трудовий договір із працівником, який перебуває на лікарняному, можна у випадках повної ліквідації підприємства та нез’явлення на роботі більш як чотири місяці підряд.

Крім цього, недопустимість звільнення в період тимчасової непрацездатності стосується як зазначених у ст.ст. 40, 41 КЗпП, так і решти випадків, коли розірвання трудового договору відповідно до чинного законодавства провадиться з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9).

Це зумовлено тим, що ст. 7 КЗпП передбачає можливість встановлення законодавством додаткових підстав звільнення працівників, у тому числі й з ініціативи роботодавця. Наприклад, службові особи митних органів можуть потрапити під звільнення через службову невідповідність або за порушення дисципліни, правил митного контролю, за інші вчинки, що дискредитують службову особу, відповідно до Дисциплінарного статуту працівників митних органів України (п. 45 Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах України, затвердженого постановою КМУ від 09.02.93 р. № 97). Також ціла когорта додаткових підстав звільнення держслужбовців причаїлася у ст. 30 Закону України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII.

Щодо звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності з власної ініціативи чинне законодавство не містить жодного обмеження.

Той факт, що двотижневий термін відпрацювання співпав з хворобою працівника, не змушує його відпрацьовувати після виходу з лікарняного. Такий висновок можна зробити, проаналізувавши ч. 1 ст. 38 КЗпП, оскільки вказана норма зобов’язує особу, яка має намір звільнитися, повідомити про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Отже, йдеться саме про попередження керівника з метою, наприклад, пошуку заміни тому, хто звільняється. У такому випадку двотижневий строк буде відраховуватися з наступного дня після отримання власником підприємства заяви про звільнення.

До того ж власник або уповноважений ним орган зобов’язаний розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник (навіть якщо він перебуває на лікарняному), якщо його заява про звільнення за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (ч. 1 ст. 38 КЗпП). Такими причинами можуть бути: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, та інші. Також у визначений працівником строк може бути розірвано трудовий договір у разі, якщо власник не виконує законодавства про працю, умови колективного чи трудового договорів.

Ще однією поширеною підставою припинення трудових відносин є угода сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП). І для такої підстави звільнення законодавство не встановлює відповідного порядку чи строків припинення трудового договору, у зв’язку з чим вони визначаються працівником і власником або уповноваженим ним органом у кожному конкретному випадку. Припинення трудового договору на цій підставі не передбачає попередження про звільнення ні від працівника, ні від власника або уповноваженого ним органу. День припинення трудових відносин2 визначається сторонами за взаємною згодою.

2 Чи можливо звільнити працівника за власним бажанням останнім днем відпустки, дізнаєтеся в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 43 за 2012 р., стор. 56. Про те, чи не буде порушенням трудового законодавства скорочення в неробочий день, — у № 73 за 2011 р., стор. 24.

Якщо між працівником та власником підприємства було укладено строковий трудовий договір3, то його дія припиняється в строк, який сторони встановили в договорі. Наприклад, певні дата, період у часі або подія, з настанням якої припиняється дія договору. Зауважимо, що строковий трудовий договір може бути розірвано достроково (ст. 39 КЗпП) за заявою працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, у разі порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору та у зв’язку з неможливістю продовжувати роботу.

3 Як правильно звільнити працівника, який працює за строковим трудовим договором, розповість газета «Все про бухгалтерський облік» № 45 за 2013 р., стор. 11.

У зазначених випадках припинення трудового договору відбувається на підставах, про які сторони домовились і на які дали свою згоду. А отже, факт перебування працівника у цей момент на лікарняному не впливає на його припинення.

Не оминемо увагою і припинення його з підстав, передбачених контрактом4. Тут ми скористаємося правовими висновками Верховного Суду України (постанова від 26.12.12 р. у справі № 6-156цс121) 5.

4 Контракт — особлива форма трудового договору, в якому сторони можуть встановити строк його дії, права, обов’язки і відповідальність, умови розірвання договору (в тому числі й дострокового) тощо (ч. 3 ст. 21 КЗпП).

5 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28332592.

На контрактну форму договору не поширюється положення ст. 9 КЗпП про те, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників, порівняно із законодавством України про працю, є недійсними.

Тож на припинення трудового договору з працівником, який працює за контрактом, з підстав, передбачених контрактом (наприклад, невиконання умов контракту), не поширюються норми ч. 3 ст. 40 КЗпП. Тобто навіть якщо такий працівник перебуває на лікарняному, з ним може бути розірвано трудовий договір, оскільки таке розірвання відбувається не на підставі звільнення за ініціативою роботодавця, а на підставі п. 8 ст. 36 КЗпП.

Олексій ПАПУША, незалежний консультант, м. Київ

У відповіді враховано норми законодавства станом на 30.05.2013

Рубрики:

»  Оплата праці, індексація

»  Юридичні питання

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу