«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Контрагент порушив строк оплати товару: складаємо претензію

Кількість переглядів56668

КОНТРАГЕНТ ПОРУШИВ СТРОК ОПЛАТИ ТОВАРУ: СКЛАДАЄМО ПРЕТЕНЗІЮ
Вимоги, яким має відповідати претензія, названо в ч. 3 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК) і в ч. 3 ст. 222 Господарського кодексу України (далі — ГКУ).
Відповідь

Як передбачають зазначені норми, для претензії обов'язково необхідні такі реквізити:

1) повні найменування і поштові реквізити підприємства, що заявляє претензію, і контрагента, якому вона пред'являється. Нагадаємо, повне найменування передбачає зазначення назви та організаційно-правової форми підприємства (наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю «Жовтець»);

2) дата пред'явлення і номер претензії. Фактично йдеться про дату складання претензії, оскільки дату її отримання контрагентом заздалегідь знати ми можемо далеко не завжди;

3) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію. Інакше кажучи, викладення фактів: дата, номер і предмет договору, який уклали з контрагентом, які строки для оплати товару передбачено договором, чи встановлено договором штрафні санкції за порушення строків оплати;

4) докази, що підтверджують ці обставини. Основним доказом буде договір, де зафіксовано зобов'язання про оплату товару. Якщо, наприклад, у договорі передбачено оплату вже поставленого товару, додатково слід пред'явити документи, що підтверджують таку поставку (акт приймання-передачі, накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін. );

5) посилання на відповідні нормативні акти. У нашій ситуації достатньо послатися на такі норми Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ):

ст. 526 (зобов'язує до належного виконання зобов'язань);

ст. 530 (якщо в зобов'язанні встановлено строк його виконання, то воно підлягає виконанню в цей строк);

ст. 612 (вказує на можливі наслідки невиконання зобов'язань у строк);

ст. 622 (згідно з нею контрагент, навіть якщо сплатить неустойку і відшкодує збитки, нанесені несвоєчасною оплатою товару, не звільняється від самого обов'язку його оплатити);

ст. 691 (говорить про обов'язок покупця оплатити товар за ціною, встановленої в договорі купівлі-продажу);

ст. 692 (серед іншого, закріплює за продавцем право вимоги оплати товару і сплати відсотків за користування чужими коштами).

Крім того, додатково можна послатися на ГКУ. Зокрема, на ст. 222 (гарантує право на пред'явлення претензії), ст. 230 (передбачає можливість застосування договірних штрафних санкцій за порушення умов договору), ст. 231 (встановлює порядок визначення розміру таких санкцій).

6) вимоги заявника претензії. У розглядуваному нами випадку найбільш коректною буде вимога про погашення суми заборгованості за договором. Зверніть увагу: така чи інша вимога обов'язкова повинна бути присутня в претензії, інакше у вашого контрагента з'явиться можливість послатися на те, що отриманий від вас документ був не претензією, а простим інформуванням;

7) сума претензії та її розрахунок. До суми претензії, окрім самої заборгованості контрагента за договором, може бути включено штраф чи пеню за прострочення оплати товару, коли відповідні санкції початково передбачено договором. Крім того, 3% річних за користування чужими коштами та інфляційні втрати можуть включити до претензійних вимог, незалежно від того, чи була про них вказівка в самому договорі;

8) платіжні реквізити заявника претензії. У зазначенні цього реквізиту відпадає потреба, якщо до претензії про сплату коштів ви додасте платіжну вимогу-доручення на суму претензії (ч. 4 ст. 6 ГПК, ч. 4 ст. 222 ГКУ). Форму платіжної вимоги-доручення можна знайти в додатку 3 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.04 р. № 22;

ДОВІДКА

Платіжна вимога-доручення — розрахунковий документ, який містить вимогу одержувача (у нашій ситуації таким одержувачем виступає постачальник) безпосередньо до платника (для нас це покупець, який прострочив оплату) сплатити суму коштів і доручення платника банку, який його обслуговує, здійснити перерахування визначеної платником суми коштів зі свого рахунку на рахунок одержувача (п. 1.26 Закону України «Про платіжні системи та перерахування коштів в Україні» від 05.04.01 р. № 2346-III).

9) перелік документів та інших доказів, що додаються до претензії .

Документи, що підтверджують вимоги заявника претензії, додаються до неї в оригіналах або належним чином засвідчених копіях. Під «належним чином засвідченими» не слід розуміти копії, які пройшли посвідчення в нотаріуса. Оскільки прямої вказівки на необхідність саме нотаріального посвідчення немає, достатньо, аби копію було засвідчено керівником або уповноваженою їм особою. Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ДСТУ 4163-2003, затвердженої наказом Держпотребстандарту України від 07.04.03 р. № 55, позначка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. Наприклад:

Згідно з оригіналом

Директор

06.03.2013

Підпис Ініціал(і), прізвище

 

Ті документи, які є в контрагента, можна не додавати, але це слід зазначити в самій претензії.

Претензію підписує керівник підприємства або інша посадова особа підприємства, які мають відповідні повноваження, надані статутом підприємства чи довіреністю. Наведемо зразок претензії.

Зразок

 

Приватному підприємству «Перекотиполе»

07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гетьмана Сагайдачного, 111

Товариства з обмеженою відповідальністю «Лютик»

69000, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 222

 

ПРЕТЕНЗІЯ № 7 від «6» березня 2013 р.

про погашення заборгованості за поставлену продукцію

та сплату штрафних санкцій

Згідно з умовами Договору поставки № 333 від «01» грудня 2012 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Лютик» (надалі — Продавець) та Приватним підприємством «Перекотиполе» (надалі — Покупець), Покупець мав сплатити 10000 грн 00 коп. (десять тисяч гривень 00 коп. ) за поставлену продукцію до 17 січня 2013 р.

Факт здійснення поставки продукції ____________________________________________
(найменування, асортимент, кількість)

підтверджується підписаним сторонами актом приймання-передачі від 20 грудня 2012 р.

Продукцію, що поставили Покупцю, у строк, передбачений Договором, оплачена не була. Станом на 06.03.13 р. оплата продукції не здійснена.

Таким чином, Покупець не виконав свої зобов’язання з оплати поставленої продукції. За вказане порушення умов Договору Покупець згідно з п. 5.5 Договору має сплатити неустойку у вигляді пені в розмірі 0,2% від суми заборгованості за кожен день прострочки.

Розрахунок суми претензії:

Заборгованість з оплати поставленої продукції: 10000 грн.

Неустойка за 48 днів прострочення платежу: 10000 грн х 0,2 х 48 / 100 = 960 грн.

Загальна сума претензії складає 10960 грн 00 коп. (десять тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 коп.).

На підставі вищевказаного, куруючись статтями 526, 530, 612, 622, 691, 692 Цивільного кодексу України, статтями 222, 230, 231 Господарського кодексу України

ПРОСИМО

Сплатити суму заборгованості за договором у розмірі 10000 грн 00 коп. та суму неустойки за порушення умов договору в розмірі 960 грн 00 коп. упродовж 30 календарних днів з дня отримання цієї претензії за такими платіжними реквізитами:

— ЄДРПОУ 11111111,

п/р 220000000000 в АТ «***** *****», м. Запоріжжя,

МФО 333000

У разі повної чи часткової відмови в задоволенні цієї претензії в указаний строк ми будемо вимушені звернутися з позовною заявою до суду в установленому законодавством порядку.

Оскільки Покупець має екземпляри Договору № 333 від «01» грудня 2012 р. і Акту приймання-передачі продукції від «20» грудня 2012 р., копії відповідних документів до претензії не додаємо.

«06» березня 2013 р.

Підпис

Печатка

Претензія надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається йому під розписку (ч. 5 ст. 6 ГПК).

При врученні претензії під розписку бажано мати на своєму примірнику позначку адресата приблизно такого змісту: «Претензію з усіма зазначеними в ній додатками, усього на ___ аркушах, отримано __.__. 2013 р. Посада, підпис, ПІБ».

Пам’ятайте: звернення до несумлінного контрагента з претензією — ваше право, а не обов'язок. Звернутися до суду за захистом своїх прав можна в будь-який момент, навіть не пред'явивши попередньо претензію.

Олена УВАРОВА, кандидат юридичних наук, м. Харків

У відповіді враховано норми законодавства станом на 15.04.2013

Рубрики:

»  Юридичні питання

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу