«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Основні засоби придбано за рахунок бюджетних коштів: як їх обліковувати

Кількість переглядів10836

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПРИДБАНО ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ: ЯК ЇХ ОБЛІКОВУВАТИ
Підкажіть, будь ласка, як у бухгалтерському та податковому обліку обліковувати основні засоби, придбані за рахунок бюджетних коштів?
Відповідь

Розповімо про все по черзі.

Почнемо з бухобліку. Бюджетні кошти, отримані підприємством на конкретні цілі (для придбання основних засобів), є цільовими надходженнями. У бухобліку їх відображають із використанням рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження» (див. пояснення до згаданого рахунку в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291). Під час отримання цільових надходжень потрібно зробити проводку: Дт 301 «Каса в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті» Кт 48.

А ось доходи від цільового фінансування відображають по-особливому. Згідно з п. 18 П(С)БО 15 «Дохід» при отриманні цільового фінансування на придбання необоротних активів доходи визнають протягом строку корисного використання придбаних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів), пропорційно до суми нарахованої амортизації таких об’єктів за звітний період.

Зверніть увагу: цільове фінансування не визнають доходом доти, поки не існує підтвердження того, що його буде отримано та підприємство виконає умови щодо такого фінансування (п. 16 П(С)БО 15).

Детально про відображення цільового фінансування в бухобліку ми розповідали в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 51 за 2011 рік на стор. 41.

Бухамортизацію за основними засобами, придбаними за рахунок бюджетних коштів, нараховують за загальними правилами П(С)БО 7 «Основні засоби». Так, їх можна амортизувати одним із п’яти методів, визначених у п. 26 П(С)БО 7. При цьому роблять це, починаючи з місяця, наступного за тим, у якому об’єкт основних засобів визнано активом, тобто взято на баланс, і він став придатним для корисного використання (п. 29 П(С)БО 7).

Для кращого сприйняття покажемо бухпроводки в таблиці.

Таблиця

Облік цільового фінансування на придбання необоротних активів

№ з/п Зміст операції Бухоблік
Дт Кт
1 Отримано гроші з бюджету для купівлі основних засобів 301, 311 48
2 Придбано об’єкт основних засобів 152 631, 685
3 Введено об’єкт в експлуатацію 10 152
4 Перераховано кошти постачальнику 631, 685 311
5 Визнано доходами майбутніх періодів вартість основного засобу, придбаного за рахунок цільового фінансування 48 69
6 Нараховано місячну амортизацію на основний засіб, придбаний за рахунок цільового фінансування 23, 91, 92, 93, 94 13
7 Визнано доход на суму місячного зносу* 69 745
* Таку проводку відображають протягом усього строку корисного використання основного засобу, придбаного за рахунок цільового фінансування.

Податок на прибуток. Відповідно до пп. 135.5.10 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) до складу інших податкових доходів зараховують «суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку (тут і далі в цитатах виділено нами — Прим. ред.)». При цьому за пп. 137.2.1 ПКУ доход від цільового фінансування капінвестицій збільшують за датою нарахування амортизації за об’єктом інвестування в сумі, пропорційній до частки цільового фінансування, отриманого з бюджету, у загальній вартості інвестицій в об’єкт основних засобів та/або нематеріальних активів.

Тобто порядок податкового обліку цільового фінансування капінвестицій подібний до бухоблікового.

Також зауважимо, що відповідно до абз. 6 п. 144.1 ПКУ основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування в податковому обліку, можна амортизувати. Амортизацію можна нараховувати одним із методів, згаданих у пп. 145.1.5 ПКУ (звісно, з урахуванням обмежень із пп. 145.1.6 ПКУ).

Таким чином, у податково-прибутковому обліку:

— у момент отримання капінвестицій із бюджету для придбання основних засобів податкового доходу не збільшують (пп.пп. 135.5.10, 137.2.1 ПКУ);

— основні засоби, придбані за рахунок коштів цільового фінансування, можна амортизувати (абз. 6 п. 144.1 ПКУ);

— податковий доход необхідно збільшувати на суму частини амортизації об’єкта інвестування, пропорційну до частки цільового фінансування в загальній вартості капінвестицій в основні засоби (пп. 137.2.1 ПКУ).

У відповіді враховано норми законодавства станом на 11.04.2013

Рубрики:

»  Податок на прибуток

»  Бухоблік

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу