«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Чи може людина через свої релігійні переконання відмовитися від обробки персональних даних

Кількість переглядів8617

ЧИ МОЖЕ ЛЮДИНА ЧЕРЕЗ СВОЇ РЕЛІГІЙНІ ПЕРЕКОНАННЯ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Питання, пов’язані з обробкою персональних даних, регулюються Законом України «Про захист персональних даних” від 01.06.10 р. № 2297-VI (далі — Закон про ЗПД). Оскільки згаданий Закон почав діяти не так давно, на сьогодні ще не напрацьовано достатньо практики його застосування. У зв’язку із цим як в органів влади, так і у звичайних громадян нерідко виникають запитання, що стосуються захисту персональних даних, зокрема, щодо можливості відмовити в наданні згоди на їхню обробку через свої релігійні переконання.
Відповідь

 

Що таке обробка персональних даних

Перш ніж розглянути питання про можливість відмови від надання згоди на обробку персональних даних, слід визначитися, а що ж таке ця обробка, хто її здійснює й на яких підставах.

Коли проаналізувати визначення обробки персональних даних, то під це поняття підпадають практично будь-які дії, пов’язані з такими даними, зокрема їх збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення, знищення тощо. Отже, кожна особа, яка здійснює хоча б одну з наведених вище дій відносно до іншої особи, проводить обробку персональних даних.

Закон про ЗПД встановлює вичерпний перелік підстав для обробки персональних даних (ст. 11). Так, їхня обробка можлива за наявності однієї з таких умов:

1) громадянин надав згоду на їхню обробку;

2) таку обробку передбачено законом;

3) особа укладає або виконує угоду;

4) захист життєво важливих інтересів громадянина;

5) необхідність захисту законних інтересів особи, яка здійснює обробку персональних даних.

Права особи, стосовно якої здійснюється обробка персональних даних

Основна мета Закону про ЗПД ― захист основоположних прав і свобод людини й громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя. Тому в ньому прямо передбачено, що обробка даних про фізособу без її згоди не допускається, окрім визначених законом випадків.

Підкреслимо, Закон про ЗПД не передбачає права громадянина відмовляти в наданні згоди на обробку персональних даних про себе іншим особам саме через релігійні переконання. Водночас громадянин має право обґрунтовано заперечувати проти такої обробки своїх даних; захищати дані від незаконної обробки; у разі надання згоди — вносити застереження стосовно обмеження права на обробку. Навіть якщо громадянин уже дав згоду на обробку його персональних даних, він може її будь-коли відкликати.

Однак зазначені права актуальні лише, якщо право здійснювати обробку залежить від волі громадянина. Інакше кажучи, останній вправі відмовити в наданні згоди на обробку персональних даних тоді, коли таку згоду в нього питають або зобов’язані питати. Проте, як вже зазначалося, обробка може здійснюватися на інших підставах, що не пов’язані з отриманням згоди, а саме, у силу прямих вказівок закону.

Наприклад, коли особа має намір укласти письмовий договір, вона не може відмовитися зазначати в ньому свої персональні дані (ім’я та прізвище, паспортні дані тощо), оскільки ідентифікація сторони вважається обов’язковою для укладення договорів. Громадянин також не може заборонити іншій стороні договору зберігати примірник договору, у якому зазначені його дані, адже укладення та виконання угод ― самостійна підстава для обробки персональних даних.

Також особа не має права заборонити обробку персональних даних про неї у випадках, коли така обробка здійснюється на підставі закону. Так, наприклад, ст. 70 Податкового кодексу України встановлює порядок внесення відомостей про особу до облікової картки фізичної особи — платника податків та визначає перелік інформації, яку вносять до Держреєстру фізосіб — платників податків. У цьому випадку повноваження податкових органів здійснювати обробку персональних даних про особу будуть ґрунтуватися безпосередньо на вимогах закону. Отже, згода особи тут не потрібна.

Лише в окремих випадках релігійні переконання особи можуть впливати на обсяг даних, що обробляють відповідно до закону. Наприклад, громадянин — платник податків через свої релігійні переконання вправі відмовитися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Підсумуємо: у випадках, коли для здійснення обробки персональних даних вимагається згода громадянина, він має право відмовити в наданні такої згоди. Якщо ж ця обробка здійснюється в силу вимог закону, як то подання податкової звітності, обробка даних про платника податків у відповідному Держреєстрі тощо, наявність релігійних переконань не дозволяє особі забороняти обробку її персональних даних.

Олена ТРЕГУБОВА, Юрист ЮФ «Салком», м. Київ

У відповіді враховано норми законодавства станом на 25.03.2013

Рубрики:

»  Юридичні питання

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу