«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Як оподатковувати доходи членів фермерського господарства

Кількість переглядів8495

ЯК ОПОДАТКОВУВАТИ ДОХОДИ ЧЛЕНІВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Фермерське господарство після складання річного звіту розподілило прибуток і нарахувало дивіденди своїм членам. Яку процентну ставку ПДФО потрібно застосувати на дивіденди?
Відповідь
Виплати, які фермерське господарство (далі — ФГ) проводить на користь своїх членів у результаті розподілу прибутку господарства, не підпадають під поняття «дивіденди».
Згідно з пп. 14.1.49 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) «дивіденди — платіж, що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку».
Членів ФГ не можна вважати власниками корпоративних прав. Адже згідно з пп. 14.1.90 ПКУ корпоративні права — права особи, частка якої визначається в статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Тобто однією з обов'язкових умов для придбання корпоративних прав є майновий або грошовий внесок у статутний капітал. Право на членство у ФГ не прив'язане до майнового або грошового внеску в статутний (складений) капітал. Член ФГ може взагалі нічого не вносити до складеного капіталу господарства — такі питання регулюються виключно Статутом господарства (п. 4 ст. 1 Закону України «Про фермерські господарства» від 19.06.13 р. № 973-V, далі — Закон про ФГ).
Більше того, доход, який виплачують членам ФГ, згідно зі Статутом можуть розподіляти не лише пропорційно їх внескам у складений капітал ФГ (що схоже на дивіденди), але й рівними частками між усіма членами, а також з урахуванням їх трудового вкладу. Очевидно, що останні два способи розподілу прибутку не мають нічого спільного з дивідендами, які належать власникам корпоративних прав. При цьому зазначте: природа платежу не може мінятися залежно від передбаченого Статутом способу розподілу прибутку.
Крім того, власники корпоративних прав обов'язково беруть участь в управлінні підприємством. Для членів ФГ важлива лише трудова участь у господарстві, а керівництво здійснює голова або довірена ним особа (ст. 4, ст. 27 Закону про ФГ). Ну й право на членство у ФГ не можна купити або продати, оскільки членами господарства можуть бути лише родичі (члени сім'ї). Корпоративні ж права виступають об'єктом купівлі-продажу.
Тобто такі доходи не є дивідендами та обкладаються ПДФО як інший доход (пп. 164.2.19 Податкового кодексу України) за ставкою 15%. А якщо загальна сума доходів, отриманих у звітному місяці, перевищить 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного періоду, то до суми перевищення застосовують ставку 17% (п. 167.1 ПКУ).
Докладніше про оподаткування доходів членів фермерських господарств при розподілі прибутку господарства читайте в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 90 за 2012 рік.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 14.03.2013

Рубрики:

»  Сільське господарство

»  Податок з доходів фізосіб

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу