«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Контрагент не підписує акт про надані послуги: що робити

Кількість переглядів29929

КОНТРАГЕНТ НЕ ПІДПИСУЄ АКТ ПРО НАДАНІ ПОСЛУГИ: ЩО РОБИТИ
Контрагент без обґрунтування не підписує акт приймання-передачі наданих послуг. Але від цієї події, за умовами договору, залежить остаточний розрахунок. Чи можливо примусити його повернути підписаний примірник акта? Як убезпечити себе від подібних ситуацій у майбутньому?
Відповідь
Законодавство передбачає механізм, щоб підштовхнути контрагента до підписання акта. Але, припускаємо, остаточно вирішити це питання доведеться в суді, подавши позов про стягнення із замовника вартості наданих послуг. Пояснимо детальніше.
У зазначеному випадку замовник виступає як боржник виконавця в зобов’язанні на предмет прийняття належним чином наданих послуг (тобто підписання акта) та оплати їх. Тобто, не підписуючи акт, замовник тим самим не виконує своє зобов’язання належним чином, а отже, порушує ст. 526 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ). А все тому, що обов’язок замовника оплатити послуги прямо залежить за договором від конкретної обставини — підписання акта приймання-передачі послуг. Відповідно, спрацьовує ч. 3 ст. 212 ЦКУ: якщо втіленню в життя обставини, з настанням якої пов’язані правові наслідки правочину, недобросовісно перешкоджала сторона, котрій це невигідно, то вказану обставину слід вважати такою, що настала.
Проблема полягає в такому: порядок приймання-передачі наданих послуг прямо не визначений у законодавстві. Тому радимо застосувати згідно з ч. 1 ст. 8 ЦКУ аналогію закону. Тобто приміряти до законодавчо неврегульованих відносин ті норми права, які регулюють подібні за змістом цивільні відносини. На нашу думку, можна скористатися ч. 4 ст. 882 ЦКУ. Вона регулює порядок приймання-передачі будівельних робіт. Зокрема, вважає акт, підписаний однією стороною (підрядником), належним доказом виконання роботи, за умови, що суд визнає мотиви відмови замовника від підписання акта необґрунтованими.
Таким чином, в описаній у питанні ситуації радимо виконавцю в односторонньому порядку підписати акт приймання-передачі наданих послуг, зазначивши факт та докази необґрунтованої відмови замовника від підписання. Разом із тим виконавцю слід дотриматися такого алгоритму дій.
По-перше, зафіксувати належними доказами факт реального надання послуг, тобто вчинення дій, передбачених договором. Залежно від виду послуг такими доказами можуть бути, скажімо, договори із третіми особами, які залучалися в процесі надання послуг замовнику, фотозвіти, листування із замовником у ході виконання умов договору тощо.
По-друге, підготувати детальний звіт про надані послуги, зазначивши перелік вчинених дій відповідно до умов договору з посиланням на докази.
По-третє, скласти акт прийому-передачі наданих послуг у двох примірниках. У ньому описати дії, вчинені на виконання умов договору, навести відповідні докази.
По-четверте, підготувати претензію до замовника з вимогою підписати акт та один примірник повернути на вашу адресу, а також оплатити надані послуги. У претензії встановіть строк, протягом якого замовник повинен виконати вимоги1.
По-п’яте, претензію з додатками (оригінали чи завірені копії доказів надання послуг, детального звіту, два примірники акта) надіслати рекомендованим листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення на адресу замовника, указану в договорі.
Якщо ж протягом семи днів із дати отримання документів замовник не підпише акт та не оплатить вартість послуг або не надішле обґрунтоване заперечення проти підписання акта, то у виконавця виникає право підписати акт в односторонньому порядку (відповідно до ч. 1 ст. 8, ч. 4 ст. 882 ЦКУ).
Підготовлені докази виконання замовником своїх обов’язків за договором та підписаний ним в односторонньому порядку акт стануть підставою звернення до суду з позовом про стягнення із замовника заборгованості за надані послуги.
Щодо того, як убезпечити себе від недобросовісного замовника, то радимо чітко визначати процедуру підписання акта приймання-передачі послуг у самому договорі. Для цього варто зафіксувати такі нюанси:
— порядок надання виконавцем акта замовнику для підписання;
— строк підписання замовником акта приймання-передачі послуг;
— строк, протягом якого замовник має право подати обґрунтоване заперечення проти підписання акта;
— порядок узгодження сторонами претензій замовника стосовно акта приймання-передачі послуг.
Скажімо, це можна викласти в договорі таким чином:
 
ПРИКЛАД
Протягом трьох робочих днів після надання послуг Виконавець складає акт приймання-передачі послуг у двох примірниках, підписує його, скріплює печаткою та на свій вибір:
— або передає представнику Замовника два примірника акта (з описом під підпис),
— або надсилає два примірники акта на адресу Замовника, зазначену в Договорі, рекомендованим листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення.
Замовник зобов’язаний підписати та повернути Виконавцю один примірник акта приймання-передачі послуг протягом десяти робочих днів із моменту його одержання або в такий самий строк надати письмові обґрунтовані зауваження.
Якщо Виконавець протягом вказаного строку не отримає підписаний Замовником акт приймання-передачі послуг або обґрунтовані письмові зауваження до акта, то останній вважається таким, що повністю погоджений і затверджений Замовником без претензій, а вказані в ньому послуги підлягають оплаті в повному розмірі в сумі, визначеній Договором.
Коли Замовник протягом названого вище строку надішле обґрунтовані зауваження щодо акта, то Виконавець протягом десяти робочих днів із моменту їх отримання зобов’язаний усунути недоліки, указані Замовником, або обґрунтувати відмову в їхньому усуненні та повторно надати акт на підпис Замовнику.
Закріплення такої процедури підписання акта приймання-передачі послуг дасть ефективний інструмент захисту прав та інтересів як замовника, так і виконавця, що підтверджує й судова практика останніх років.

1 Якщо цей строк не встановлено договором. У такому разі діє ч. 2 ст. 530 ЦКУ: коли строк (термін) виконання боржником обов’язку не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання в будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов’язок у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не випливає з договору або актів цивільного законодавства.

Юрій ЯГУНОВ, юрист, м. Київ

У відповіді враховано норми законодавства станом на 12.03.2013

Рубрики:

»  Юридичні питання

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу