«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Поворотна фінансова допомога від засновника —платника податку на прибуток — не повернена протягом року: податкові наслідки

Кількість переглядів6104

ПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ВІД ЗАСНОВНИКА —ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК — НЕ ПОВЕРНЕНА ПРОТЯГОМ РОКУ: ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ
Поворотну фінансову допомогу нам надав засновник — платник податку на прибуток на загальних підставах. Одержувач — також платник податку на прибуток на загальних підставах. Строк повернення допомоги договором не визначено.
Чи необхідно по закінченні 365 календарних днів, окрім умовних відсотків, доход (декларація про прибуток) уключати всю суму неповерненої допомоги й нараховувати податок на прибуток? У податковій нас проконсультували, що суму боргу за позикою потрібно поставити в доход.
Відповідь
Згідно з пп. 135.5.5 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) «Положення цього пункту (потрібно розуміти всього п. 135.5 ПКУ. — Прим. ред.) не поширюються на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (у тому числі нерезидента) такого платника податків, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів від дня її одержання».
На підставі цього можна зробити висновок, що стосовно поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника — платника податку на прибуток на загальних підставах (у випадку її повернення не пізніше 365 календарних днів від дня одержання), не діє й пп. 135.5.4 ПКУ. Останній же, нагадаємо, пропонує включати в інший доход умовні відсотки як безповоротну фінансову допомогу (пп. 14.1.27 ПКУ).
Отже, якщо вищезгадану поворотну фінансову допомогу не повернуто вашому засновникові по закінченні 365 календарних днів від дня її одержання, підприємству доведеться нараховувати умовні відсотки та включати їх в інший доход на підставі пп. 135.5.4 ПКУ. При цьому, на наш погляд, у підприємства немає підстав уключати цю поворотну фінансову допомогу в доход. Це пояснюється тим, що для поворотної фінансової допомоги, отриманої від платника податку на прибуток на загальних підставах (у т.ч. засновника), у ПКУ не передбачено такого податкового наслідку (необхідності збільшити доход (на її суму), у т.ч. у випадку неповернення протягом 365 календарних днів із дати одержання). Подібна поворотна фінансова допомога не може розглядатися для її одержувача як доход, унаслідок того що не відповідає визначенню такого (пп. 14.1.56, пп. 14.1.84 ПКУ, П(С)БУ 15 «Доходи»).
Думку редакції з цього питання викладено в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 40 за 2011 рік, стор. 16.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 08.11.2012

Рубрики:

»  Податок на прибуток

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу