«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Операційна оренда: бухоблік в орендаря-неприбутківця

Кількість переглядів5765

ОПЕРАЦІЙНА ОРЕНДА: БУХОБЛІК В ОРЕНДАРЯ-НЕПРИБУТКІВЦЯ
Наша неприбуткова організація взяла в оренду автомобіль на один рік. Також на два місяці взяли в оренду дві біокабіни (укладено договір, утримання майна оформлено актами приймання-передачі). Як правильно провести це по бухобліку?
Відповідь
Бухгалтерський облік операційної оренди необоротних активів неприбуткова організація здійснює в загальному порядку, передбаченому П(С)БО 14 «Оренда» та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291 (далі — Інструкція № 291) (або Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, завтердженим наказом Мінфіну України від 19.04.01 р. № 186 (далі — Спрощений план рахунків), якщо організація вирішила використовувати його).
У п. 8 П(С)БО 14 передбачено, що об'єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку за вартістю, зазначеною в угоді про оренду.
Інструкцією № 291 для обліку орендованих необоротних активів передбачено позабалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи». На ньому обліковують активи у вигляді основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані підприємством на підставі договорів операційної оренди (лізингу) та обліковуються на балансі орендодавця.
Облік отриманих в оренду активів здійснюється за видами активів.
Прийняті в оперативну оренду основні засоби й нематеріальні активи зараховуються на позабалансовий рахунок 01 за балансовою (залишковою) та первісною вартістю орендодавця, що зазначається в договорі операційної оренди.
Збільшення залишку рахунку 01 відбувається при прийнятті на облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані в оперативну оренду; зменшення — при їх поверненні орендодавцю та у випадках перенесення заборгованості перед орендодавцем за орендовані необоротні активи на баланс.
Аналітичний облік орендованих необоротних активів ведуть за видами активів.
Також у п. 9 П(С)БО 14 знаходимо, що належну за користування об’єктом операційної оренди плату визнають витратами згідно з П(С)БО 16 «Витрати» на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних із використанням об’єкта операційної оренди. На суму заохочення орендаря щодо продовження або укладення нової орендної угоди зменшуються протягом строку оренди його витрати з орендної плати.
Тобто нараховану орендну плату списують у дебет рахунку 84 «Інші операційні витрати» (або субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності», якщо організація не використовує 8-й клас рахунків) або рахунку 96 «Інші витрати» (якщо бухоблік ведуть за Спрощеним планом рахунків).

У відповіді враховано норми законодавства станом на 25.09.2012

Рубрики:

»  Неприбуткові організації

»  Бухоблік

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу