«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Підприємство придбало меблі для офісу: як відобразити в обліку

Кількість переглядів44854

ПІДПРИЄМСТВО ПРИДБАЛО МЕБЛІ ДЛЯ ОФІСУ: ЯК ВІДОБРАЗИТИ В ОБЛІКУ
Наше підприємство – платник податку на прибуток на загальних підставах та неплатник ПДВ придбало для офісу шафу вартістю 2400 грн.
Строк корисного використання – більше одного року.
Якими бухгалтерськими проводками відображають облік даного МНМА та в якій сумі й у якому періоді ми маємо право відобразити вартість цієї шафи в складі податкових витрат?
Відповідь
Бухгалтерський облік
Шафа зі строком експлуатації більше року — це необоротний актив, і його облік залежить від межі, установленої в наказі про облікову політику для малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА). Загальний алгоритм такий:
— якщо вартість придбаної шафи перевищує зазначений рубіж вартісної межі, то її облік ведуть у складі основних засобів (далі — ОЗ), на субрахунку 106 чи 109;
— якщо вартість шафи не перевищує цієї межі, її обліковують у складі МНМА на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».
Придбаний ОЗ/МНМА спочатку оприбутковують на дебеті субрахунку 152 (153) відповідно. На ньому збирають усі витрати на придбання, транспортування й монтаж шафи (п. 8 П(З)БУ 7 «Основні засоби»). Тобто формують первісну вартість шафи. Зауважимо, що у вашому випадку до первісноїу вартості шафи необхідно включити ПДВ, тому що ви не є платником цього податку.
Таким чином, придбання шафи показують так: Дт 152 (153) Кт 631.
Уведення шафи в експлуатацію відображають проводкою:
Дт 106 (109) Кт 152 — якщо шафу класифікують як ОЗ;
Дт 112 Кт 153 — якщо шафу визнано МНМА.
У бухобліку ОЗ і МНМА амортизують одним із методів (п. 26 П(С)БО 7). Нараховувати амортизацію починають із місяця, що настає за тим, у якому об'єкт ОЗ/МНМА став придатним для корисного використання (п. 29 П(С)БО 7). Амортизацію шафи, яку, приміром, використовують для адмінцілей, супроводжують бухзаписом Дт 92 Кт 131 (132).
Податковий облік
У податковому обліку шафу, що планують використовувати в госпдіяльності більше року та вартість якого менша за 2500 грн, визнають МНМА й обліковують у складі 11 групи «Малоцінні необоротні матеріальні активи» податкових ОЗ (п. 145.1 Податкового кодексу України, далі — ПКУ). Для об'єктів цієї групи пп. 145.1.6 ПКУ передбачено два методи нарахування податкової амортизації:
перший — 50% вартості шафи-МНМА списують у першому місяці її використання, а інші 50% — у місяці виключення її зі складу активів (списання з балансу);
другий — усі 100% вартості шафи-МНМА відносять на витрати в першому місяці експлуатації.
Нагадаємо: нарахування амортизації з метою оподаткування здійснюється підприємством за методому, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності (пп. 145.1.9 ПКУ).
Амортизацію шафи-МНМА нараховують за одним із щойно згаданих методів, списують до адмінвитрат (абз. «в» пп. 138.10.2, п. 138.5 ПКУ).


У відповіді враховано норми законодавства станом на 17.08.2012

Рубрики:

»  Бухоблік

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу