«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Ліквідація основних засобів: податковий облік оприбуткованих тмц

Кількість переглядів10796

ЛІКВІДАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПРИБУТКОВАНИХ ТМЦ
У податковому обліку при ліквідації ОЗ до складу витрат відносимо вартість, що амортизується, за вирахуванням суми накопиченої амортизації — п. 146.16 ст. 146 Податкового кодексу України (тобто ліквідаційна вартість не належить до складу витрат).
Згідно з роз’ясненнями ДПС в Єдиній базі податкових знань вартість оприбуткованих ТМЦ від списання ОЗ платник податків повинен відобразити в складі доходу.
Виходить, що ліквідаційна вартість ніколи не буде у витратах? Чи правильно я зрозуміла?
Відповідь
Справді, згідно з п. 146.16 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) при ліквідації основних засобів за рішенням платника податків або в разі, якщо внаслідок обставин, що не залежать від платника податків, основні засоби (їх частину) зруйновано, вкрадено або вони підлягають ліквідації, чи платник податків змушений відмовитися від використання таких основних засобів унаслідок загрози або неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податків у звітному періоді, у якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, що амортизується, за мінусом сум накопиченої амортизації окремого об’єкта основних засобів.
Тобто ліквідаційна вартість за фактом ліквідації основного засобу не потрапить до податкових витрат підприємства.
При цьому в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 47 за 2012 рік, стор. 8, ми показали, як, на нашу думку, повинні оприбутковуватися ТМЦ, отримані від ліквідації основних засобів. Цю подію коректніше відображати записом: Дт 20 (28) Кт 10, 11.
Тобто фактично первісна вартість таких запасів і дорівнюватиме ліквідаційній вартості ліквідованих основних засобів, що не амортизувалися, тобто не «пішла» у витрати.
Відповідно, на наш погляд, у такому випадку при оприбуткуванні ТМЦ від ліквідації основних засобів у підприємства немає підстав відображати доход, тому що не дотримуються критерії його визнання (пп. 14.1.56 ПКУ, п. 5 П(С)БО 15 «Доход»). При подальшому продажі таких ТМЦ підприємство відіб’є доход і спише до витрат собівартість таких ТМЦ у загальному порядку, передбаченому ПКУ.
Однак, як ви вірно зауважили, контролери не згодні з таким варіантом обліку. Про це свідчить відповідь на запитання, розміщена в Єдиній базі податкових знань (http://www.sts.gov.ua/ebpz).
Крім того, про те, що при оприбуткуванні ТМЦ від ліквідації основних засобів потрібно відображати доход, контролери писали й у листі ДПС у Запорізькій області від 13.03.12 р. № 666/10/15-113. Більше того, у цьому листі вони зазначили, що при подальшій реалізації таких ТМЦ підприємство показує доход від продажу, але до витрат вартість таких ТМЦ не включає.
Як ми вже сказали, ми не поділяємо такого підходу до податкового обліку згаданих ТМЦ.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 01.08.2012

Рубрики:

»  Податок на прибуток

»  Нерухомість

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу