«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Чи зобов'язаний структурний функціональний відокремлений підрозділ вести касову книгу

Кількість переглядів4614

ЧИ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ СТРУКТУРНИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВЕСТИ КАСОВУ КНИГУ
У нашого підприємства є підрозділ, що знаходиться в іншому місті. Цей підрозділ приймає готівку в касу й видає гроші на зарплату та госппотреби. Під час перевірки перевіряючі сказали, що на підприємстві касова книга повинна бути одна. І виходить, що підрозділ не мав права вести свою касову книгу. Чи правомірно це?
Відповідь
Ні, на нашу думку, в описаній вами ситуації структурний функціональний відокремлений підрозділ не просто може, але й зобов'язаний вести окрему касову книгу. Пояснимо свою позицію.
Згідно з абз. 2 п. 4.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637 (далі — Положення про касові операції), кожне підприємство, що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій із готівкою в національній валюті.
Водночас підрозділи, що знаходяться в іншому населеному пункті, заповнюють касову книгу, якщо вони проводять операції з (абз. 3 п. 4.2 Положення про касові операції):
приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з її оформленням прибутковими касовими ордерами (далі — ПКО);
видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з їх оформленням видатковими касовими ордерами та відомостями.
Більше того, якщо подібної касової книги в підрозділі не буде, то готівку, отримана за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги), на яку виписано ПКО, буде просто неоприбутковано, оскільки вся готівка, що надходить у касу, повинна вчасно (у день одержання готівкових коштів) і в повній сумі оприбутковуватися (абз. 1 п. 2.6 Положення про касові операції). А для тих підприємств, які оформлюють розрахунки готівкою через ПКО, під оприбуткуванням розуміють облік готівки в касовій книзі в повній сумі її фактичних надходжень на підставі ПКО (абз. 2 п. 2.6 Положення про касові операції). За це загрожує штраф у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми (ст. 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95).
Тож це може слугувати додатковим аргументом (на додачу до абз. 3 п. 4.2 Положення про касові операції) на користь застосування касової книги у вашому підрозділі.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 10.04.2012

Рубрики:

»  РРО, каса, розрахунки

»  Перевірки на підприємстві

»  Первинні документи

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу