«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Дата вв при зариблені ставка

Кількість переглядів4074

ДАТА ВВ ПРИ ЗАРИБЛЕНІ СТАВКА
Ми — рибне господарство. У поточному податковому періоді наше підприємство зарибило ставок (є акти на зариблення). Одночасно ми відобразили витрати по зарибку у податковому обліку. Це правильно чи ні?
Відповідь
Як ми зрозуміли з листа, Ви придбали мальків та зарибили ставок (про це складено відповідний акт). У бухгалтерському обліку витрати на придбання мальків потрапили на рахунок 23 — субрахунок «Вирощування товарної риби». І Вас цікавить, як правильно відобразити понесені витрати на зариблення ставка в податковому обліку.
Згідно з пп. 11.2.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (далі — Закон про прибуток) датою збільшення валових витрат (далі — ВВ) виробництва вважають дату, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
— або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку — день їх видачі з каси платника податку;
— або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).
Таким чином, прослідкуйте, що у Вас сталося раніше: попередня оплата за мальків або їх оприбуткування, та показуйте ВВ за тією подією, яка відбулася першою.
Проте не забувайте, що подібні витрати (які мають матеріальну складову) до ВВ потрапляють не прямо, а через перерахунок за п. 5.9 Закону про прибуток. Останній нам говорить, що платник податку веде податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат згідно зі Законом про прибуток (за винятком тих, що отримані безкоштовно). При цьому вартість запасів оплачених, але не отриманих (не оприбуткованих), до приросту запасів не потрапляє. Так, у разі, коли балансова вартість запасів на кінець звітного періоду перевищує їхню балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різницю зараховують до складу валових доходів платника податку в такому звітному періоді. І навпаки: якщо балансова вартість запасів на кінець звітного періоду є меншою за їхню балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різницю включають до ВВ.
Увага! З 01.04.11 р. має набрати чинності р. ІІІ Податкового кодексу України. Новий порядок визнання витрат підприємства розписано в ст. 138 означеного документа.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 20.01.2011

Рубрики:

»  Сільське господарство

»  Податок на прибуток

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу