«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Книга підприємця-загальносистемника: чи потрібна окрема на кожного працівника та як відобразити дисконти

Кількість переглядів4583

КНИГА ПІДПРИЄМЦЯ-ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИКА: ЧИ ПОТРІБНА ОКРЕМА НА КОЖНОГО ПРАЦІВНИКА ТА ЯК ВІДОБРАЗИТИ ДИСКОНТИ
Чи потрібно заводити Книгу доходів та витрат на бармена, якщо вже є РРО? Як вести Книгу обліку доходів і витрат за новою формою, якщо в ресторані алкоголь продається барменом за дисконтними картками з різним дисконтом — 5%, 15% та 20%?
Відповідь
1. Підприємці-загальносистемники заводять собі Книгу самостійно. Окрім того, кожному працівникові, у трудові обов'язки якого входить реалізація товарів (послуг) за готівку, треба буде завести свою окрему Книгу (п. 2 Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат, що ведуть фізичні особи — підприємці, окрім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, затвердженого наказом ДПАУ від 24.12.10 р. № 1025, далі — Порядок заповнення Книги). Аркуші в них нумерують і прошнуровують. У Книгах найманих робітників на титульному аркуші зазначають:
— адресу місця провадження діяльності підприємця з продажу товарів (послуг) за готівку.
— ПІБ найманого робітника та його індивідуальний податковий номер. За відсутності такого номера через відмову в його прийнятті через релігійні переконання — серію та номер паспорта;
Оформлені (прошнуровані) Книги підприємці-загальносистемники передають до органа податкової служби за місцем проживання для реєстрації (завірення підписом начальника податкової інспекції або його заступника та скріплення печаткою).
Таким чином, до кожного бармена, у трудові обов'язки якого входить реалізація товарів за готівку, підприємець повинен завести окрему Книгу обліку доходів і витрат. Її бармену доведеться вести, незважаючи на те що вся отримана готівкова виручка фіксується в реєстраторі розрахункових операцій.
2. Тепер про облік у Книзі того, що продано працівниками з дисконтом.
Порядок заповнення Книги не містить будь-яких окремих норм стосовно обліку того, що наймані працівники продають за готівку зі знижкою або дисконтом. Виходить, підприємець вартість таких товарів при передачі обліковує в графі 8 у загальному порядку (за вартістю придбання). Так само має чинити й працівник підприємця (у нас — бармен). У день надходження товару від підприємця він, на підставі п. 3.7 Порядку заповнення Книги, фіксує в графі 8 Книги загальну вартість прийнятого товару за цінами реалізації на дату його надходження без урахування знижок і дисконту. Облік виручки від продажу товарів і страв з дисконтом — завдання реєстратора розрахункових операцій. Саме в ньому фіксуватиметься інформація про розмір знижки з дисконтної картки клієнта закладу. У графі 3 своєї Книги працівник підприємця — бармен, керуючись абз. 3 п. 3.3 Порядку заповнення Книги, фіксує після кожного факту розрахунку з клієнтом фактично отриману від нього суму коштів без урахування ПДВ. Це й буде в бармена виручкою від реалізації товарів (продукції), загальна сума якої в останній день місяця, на підставі п. 3.3 Порядку заповнення Книги, осяде в графі 3 Книги підприємця.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 28.07.2011

Рубрики:

»  Податок з доходів фізосіб

»  Готель, ресторан, кафе (ГоРеКа)

»  Приватне підприємництво

»  РРО, каса, розрахунки

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу