«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Що робити, якщо до 01.04.11 р. у бухобліку застосовували «податковий» метод амортизації

Кількість переглядів3939

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ДО 01.04.11 Р. У БУХОБЛІКУ ЗАСТОСОВУВАЛИ «ПОДАТКОВИЙ» МЕТОД АМОРТИЗАЦІЇ
До набрання чинності р. III Податкового кодексу України в бухгалтерському обліку ми застосовували «податковий» метод амортизації основних засобів. Як нам бути з 01.04.11 р.?
Відповідь
Тим підприємствам, що до набрання чинності р. III Податкового кодексу України (далі — ПКУ) застосовували у власному бухгалтерському обліку «податковий» метод амортизації, із 01.04.11 р. доведеться від нього відмовитися, тобто поміняти, обравши один із п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби». Адже разом із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР пішли в небуття також і передбачені ним щоквартальні норми та правила амортизації й, відповідно, втратив зміст абз. сьомий п. 26 П(С)БО 7, що раніше дозволяв застосовувати в бухгалтерському обліку амортизаційні норми й методи податкового законодавства1.
Із 01.04.11 р. бухгалтерський облік амортизації основних засобів уже не може грунтуватися на податкових нормах і методах, оскільки їх вже просто немає. Діє зворотний принцип — надалі податковий облік базуватиметься на бухгалтерському, хоча й зі своїми, іноді істотними, особливостями (див. пп. пп. 145.1.9, 145.1.5 і 145.1.6 ПКУ).
Виходить, із 01.04.11 р. вам необхідно змінити метод нарахування амортизації в бухгалтерському обліку шляхом внесення змін до наказу про облікову політику підприємства. При цьому необхідно опиратися на залишкову вартість об'єкта, залишок строку його корисного використання (експлуатації), а також норми п. 28 П(С)БО 7 «Основні засоби», згідно з якими для цілей бухгалтерського обліку нарахування амортизації за новим методом розпочинається з місяця, наступного за місяцем ухвалення рішення про зміну методу амортизації (тому таке рішення доцільно було прийняти ще в березні 2011 року2).
Наприклад, якщо в березні 2011 року ви прийняли рішення про зміну на прямолінійний методу амортизації об'єкта (припустимо, що переоцінки й поліпшення не проводилися), первісна вартість якого становить 10000 грн, ліквідаційна вартість — 2000 грн, знос на початок квітня 2011 року — 6000 грн, а строк корисного використання (експлуатації) спливає через рік, у березні 2012 р. (виходить, залишок строку його корисного використання — 12 місяців), то з квітня 2011 року нова місячна сума бухгалтерської амортизації складатиме для Вас 166 грн 67 коп. ((10000 - 2000 - 6000)/12).
При цьому коригувати раніше відображені за податковим методом суми амортизації в бухгалтерському обліку немає необхідності. Про це ми писали в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 22 за 2011 рік, стор. 13, № 38 за 2011 рік, стор. 59.
_______________
1 Визнаючи це, наказом № 372 від 08.03.11 р., що набрав чинності з 22.04.11 р., Мінфін усунув можливість застосування в бухгалтерському обліку амортизаційних норм і методів податкового законодавства, указавши лише на те, що при нарахуванні бухгалтерської амортизації можна виходити з мінімальних податкових строків корисного використання, установлених для відповідних груп основних засобів п. 145.1 ПКУ. Наслідки цих змін у П(С)БО 7 ми докладно розглянули в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 39 за 2011 рік, стор. 13—18.
2 Хоча це можна зробити й у квітні, спираючись на п. п. 9 та 11 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».У відповіді враховано норми законодавства станом на 06.07.2011

Рубрики:

»  Бухоблік

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу