«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Як амортизувати «перехідні» основні засоби й малоцінку до і після 01.04.11 р.

Кількість переглядів4345

ЯК АМОРТИЗУВАТИ «ПЕРЕХІДНІ» ОСНОВНІ ЗАСОБИ Й МАЛОЦІНКУ ДО І ПІСЛЯ 01.04.11 р.
Чи застосовуються нові правила амортизації до основних засобів, які були на балансі в підприємства станом на 01.04.11 р.? Або потрібно амортизувати їх по-старому? Чи необхідно після 01.04.11 р. амортизувати в податковому обліку ті малоцінні необоротні матеріальні активи, які станом на 01.04.11 р. значилися на субрахунку 112 або були придбані після цієї дати? Чи можна їхню вартість у повній сумі списувати на витрати при введенні в експлуатацію?
Відповідь
Щодо амортизації основних коштів, що значаться на балансі на 01.04.11 р.
Відразу скажемо: у податковому обліку основні засоби (далі — ОЗ), що за результатами інвентаризації станом на 01.04.11 р. перейшли до нового податково-прибуткового обліку, варто амортизувати вже за новими правилами — ст.ст. 145, 146 Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Тобто в податковому обліку до таких «перехідних» ОЗ застосовують правила ПКУ (алгоритм амортизації, який діяв за Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, уже втратив чинність). Разом з тим при виборі методу амортизації керуються пп. пп.145.1.5 і 145.1.6 ПКУ, де зазначено, які з методів можна застосовувати щодо об'єктів певної групи ОЗ, а також уточнено, що «нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання (виділено нами. — Прим. ред. (пп. 145.1.9 ПКУ). Як визначити «перехідні» об'єкти, які будуть амортизуватися, розбити їх по групах, установити амортизаційну вартість і строк корисного використання кожного об'єкта, а також обрати метод амортизації — у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 22 за 2011 р., стор. 16, № 38 за 2011 р., стор. 45—55.
Стосовно бухгалтерської амортизації, то, як і колись, правила й методи її нарахування регулює П(С)БО 7 «Основні засоби». Зазначимо лише, що якщо до 01.04.11 р. підприємство застосовувало податковий метод нарахування амортизації в бухобліку, то його доведеться змінити, адже як такий він припинив своє існування, підтвердженням чому — зміни, унесені до П(С)БО 7 наказом Мінфіну від 18.03.11 р. № 372, якими зі згаданого стандарту прибрали податковий метод амортизації. Детальніше про це ми писали в нашій газеті № 38 за 2011 р., стор. 59.
Щодо податкової амортизації «перехідних» МНМА1, які обліковуються на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»: як ми розуміємо, на цьому субрахунку підприємство враховує необоротні матцінности, первісна вартість яких не перевищує 1000 грн і строк використання понад один рік. Такі об'єкти не підпадають під податкове визначення основних засобів (пп. 14.1.138 ПКУ). Проте вважаємо, що «перехідну» малоцінку слід розглядати крізь норми п. 6 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ, адже вона потрапляє до інших необоротних активів. А саме — застосувати такий алгоритм дій для матактивів:
1) проводимо інвентаризацію ОЗ, інших необоротних активів на 01.04.11 р., (його абз. 1). Адже ПКУ встановив пооб’єктний облік. В інвентаризаційній відомості бажано зазначити первісну вартість таких об'єктів, суму амортизації, нарахованої на 01.04.11 р., суму дооцінки ОЗ, проведеної після 01.01.10 р.
2) перевіряємо кожен об'єкт на відповідність до визначення ОЗ із пп. 1.14.138 ПКУ.
3) визначаємо приналежність об'єктів до групи ОЗ та інших необоротних активів у податковому обліку за п. 145.1 ПКУ (ч. 1);
4) спираючись на дані бухгалтерського обліку, розраховуємо амортизовану вартість кожного об'єкта за правилами з абз. 2 й 4 п. 6 підрозділу 4 р. XX ПКУ;
5) установлюємо строк корисного використання об'єктів ОЗ для нарахування амортизації (ч. 6).
Відповідним чином визначаємо амортизаційну вартість і для «перехідних» МНМА, спираючись на дані бухобліку. Якщо вона не нульова, є всі підстави амортизувати за податковими правилами. Нагадаємо, що ПКУ передбачив два можливих методи амортизації податкових МНМА: нарахування 50% амортизируємой вартості об’єкта в першому місяці його використання та інших 50% амортизованої вартості в місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності до критеріїв; визнання активом, або нарахування амортизації в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості (пп. 145.1.6 ПКУ). Звичайно, із врахуванням пп. 145.1.9 ПКУ. Однак, якщо підприємство обрало з 01.04.11 р. метод для цих об'єктів  100% при введенні, то апріорі застосувати його за «перехідними» МНМА не вдасться, бо вони введені в експлуатацію до цієї дати. Але це не означає, що їхня вартість пройде повз податковий облік, адже вона може зіграти при їх ліквідації, продажу, іншому вибутті. Ґрунтовно про облік «перехідної» малоценки ми писали в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 36 за 2011 р., стор. 42, № 47 за 2011 р., стор. 24.
Тепер про МНМА, придбані після 01.04.11 р. У своїх публікаціях ми зазначали, що визначення терміна «малоцінні необоротні матеріальні активи» у ПКУ немає. Окрім того, немає в ньому й прямої норми, що вказувала б на необхідність амортизації МНМА. І все ж уважаємо, що МНМА слід амортизувати. По-перше, ПКУ дає визначення амортизаційної вартості МНМА — його пп. 14.1.20. По-друге, пп. 145.1.6 ПКУ передбачає для МНМА право вибору для нарахування податкової амортизації одного методу із двох (див. вище) Свій вибір підприємство фіксує в наказі про облікову політику, як того вимагає пп. 145.1.9 ПКУ. Про амортизацію МНМА, придбаних після 01.04.11 р., ми писали в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 38 за 2011 р., стор. 52.
___________
1 Уважаємо, що під МНМА в податковому обліку слід розуміти матактиви вартістю не вище 1000 грн (із 2012 р. — 2500 грн) і очікуваним строком використання понад рік

У відповіді враховано норми законодавства станом на 01.07.2011

Рубрики:

»  Податок на прибуток

»  Бухоблік

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу