«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Відповіді на питання читачів » Як визначити строк корисного використання основних засобів — автомобільних доріг

Кількість переглядів8722

ЯК ВИЗНАЧИТИ СТРОК КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ — АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
На балансі нашого підприємства (служба автомобільних доріг) перебувають основні засоби — автомобільні дороги. Як правильно визначити строк корисного використання таких основних засобів?
Відповідь
У бухгалтерському обліку строк корисного використання автомобільних доріг визначають з урахуванням факторів, зазначених у п. 24 П(С)БО 7 «Основні засоби», а саме:
— очікуваного використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;
— прогнозованого фізичного та морального зносу;
— правових або інших обмежень щодо строків використання об'єкта.
Причому, ураховуючи думку Мінфіну України, доведену листом від 15.12.06 р. № 31-34000-20-23/27008 (опублікований у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 79 за 2010 рік, стор. 35), у вашому випадку дороги варто відносити до групи основних засобів «Будівлі, споруди та передовальні пристрої» з їхнім відображенням на субрахунку 103 «Будинки та споруди». У питанні класифікації автомобільних доріг як основних засобів Мінфін пропонує орієнтуватися на Класифікатор ДК 013-97 «Класифікація основних фондів», затверджений наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 19.08.97 р. № 507 (далі — Класифікатор), де для них відведено підгрупу 120000 «Будівлі промислові і спеціальні та інженерні споруди»
У податковому обліку з набранням чинності р. III Податкового кодексу України (далі — ПКУ) необхідно орієнтуватися на мінімально припустимий строк корисного використання основних засобів1, установлений у п. 145.1 ПКУ, залежно від того, до якої групи або підгрупи відноситься той чи інший об'єкт основних засобів. Отже, необхідно визначитися з групою (підгрупою) основних засобів для автомобільних доріг. У цьому питанні також можна використати згаданий Класифікатор. Незважаючи на те, що цей документ уже давно морально застарів (див. лист Держкомстатистики України від 03.12.07 р. № 03/7-8/872, опублікований у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 29 за 2008 рік на стор. 18), навіть сьогодні, в умовах чинності ПКУ, він може бути використаний як орієнтир (але лише в тій частині, де він не суперечить ПКУ) при вирішенні питання про віднесення основних засобів до тієї чи іншої групи. У вашому випадку з підгрупою 120000 «Будівлі промислові і спеціальні та інженерні споруди» такого протиріччя нормам ПКУ не спостерігається, оскільки визначення споруд у пп. 14.1.238 ПКУ цілком охоплює й автомобільні дороги.
Виходить, у вашому випадку в податковому обліку автомобільні дороги варто відносити саме до підгрупи споруд третьої групи основних засобів із мінімально припустимим строком корисного використання 15 років (пп. 145.1 ПКУ).
Утім, не слід забувати, що з метою обкладення податком на прибуток ПКУ встановлює низку обмежень для обліку автомобільних доріг загального користування. Такі дороги не визнаються основними засобами (пп. 14.1.138 ПКУ), і витрати бюджетів на їхнє будівництво та утримання не підлягають амортизації (п. 144.3 ПКУ).
_________________
1 Причому порівняти з мінімальним необхідно також і строк корисного використання «перехідних» основних засобів, введених в експлуатацію ще до 01.04.11 р. У податкових цілях строк їх корисного використання встановлюють на рівні не нижче мінімального. Докладніше про це можна прочитати в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 38 за 2011 рік на стор. 46—47.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 23.06.2011

Рубрики:

»  Податок на прибуток

»  Бухоблік

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу