«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Консультації » Відповідальність за порушення трудового законодавства: реалії-2015

20.02.2015

Кількість переглядів 97444

Матеріал з газети"Все про бухгалтерський облік" № 6 за 2015 р.

Відповідальність за порушення трудового законодавства: реалії-2015

Ми вже згадували в № 3 за 2015 рік (стор. 50) про нові штрафи, які законодавці передбачили для роботодавців, що порушують трудове законодавство. Але, як ми тоді зазначили, з 01.01.15 р. було не лише запроваджено нові фінштрафи в ст. 265 КЗпП, а й змінилися штрафи, передбачені КпАП та КК. Тож, сьогодні пропонуємо до вашої уваги таблиці з оновленими розмірами санкцій, які можуть застосувати до роботодавця та його посадових осіб за порушення трудового законодавства. Але перш за все розповімо…

Передплатники одержують якісну інформацію першими!

Стати передплатником!

…хто контролює додержання законодавства про працю та карає за порушення

Як із 01.01.15 р. передбачає ст. 259 КЗпП, нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізособами-підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному КМУ. Зрозуміло, що йдеться про Державну службу України з питань праці (далі — Держпраці), яку наразі створюють на базі колишньої Державної інспекції України з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки. У свою чергу, такий контроль Дежпраці здійснює через створені територіальні державні інспекції праці (далі — ТДІзПП).

Крім того, центральні органи виконавчої влади (міністерства та відомства тощо) контролюють додержання законодавства про працю на підприємствах, в установах й організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні.

А ось органи доходів і зборів (ДФС України) мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.

У свою чергу, громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їх об'єднання.

Але притягнути роботодавця до відповідальності за порушення трудового законодавства вправі в більшості випадків лише інспектори Держпраці.

Далі ми докладно зупинимося на тих штрафах, які можуть накласти на роботодавців та їх посадових осіб.

Фінансова відповідальність

У таблиці 1 ми навели нові фінсанкції в розрізі найбільш типових порушень трудового законодавства за ст. 265 КЗпП. Одразу зазначимо: вказані штрафи на роботодавця (підприємство, установу, організацію, фізособу-підприємця чи звичайну фізособу, яка використовує працю найманих осіб) має накладати Держпраці в порядку, установленому КМУ. А на останній доведеться почекати. Утім, зважаючи на те що штрафи введено в дію з 01.01.15 р., радимо вже зараз не допускати порушення законодавства про працю.

Таблиця 1
Фінансова відповідальність за порушення трудового законодавства
№ з/пПорушенняРозмір штрафу
за ст. 265 КЗпПабсолютний розмір у 2015 році, грн
1Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) 30 мінзарплат на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого скоєно порушенняКоли порушення буде виявлено з 01.01.15 р. по 30.11.15 р. — 36540 грн, а якщо в період з 01.12.15 р. по 31.12.15 р. — 41340 грн
2Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві
3Виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску та податків
4Порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більше ніж за один місяць13 мінзарплати на момент виявлення порушенняКоли порушення буде виявлено з 01.01.15 р. по 30.11.15 р. — 3654 грн, а якщо в період із 01.12.15 р. по 31.12.15 р. — 4134 грн
Примітка до рядка 4. Стаття 115 КЗпП передбачає, що зарплату працівникам слід виплачувати регулярно в робочі дні у строки, установлені колдоговором або нормативним актом роботодавця, погодженим із профспілкою чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними та вповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
А зарплату за весь час щорічної відпустки виплачують не пізніше ніж за три дні до її початку.
З огляду на сказане, можемо припустити, що цей штраф застосовуватимуть також до роботодавців, які два місяці поспіль не виплатять авансу із зарплати.
Також не виключаємо, що з урахуванням ст. 115 КЗпП штраф можуть накласти, наприклад, за те, що не буде додержано строків виплати відпускних більше ніж за один місяць. І це, до речі, можна читати так, що в ситуації, коли роботодавець мав виплатити відпускні за дні відпустки, яка припадає на два місяці, але зробив це невчасно, інспектор Держпраці наполягатиме на сплаті зазначеного штрафу
5Виплата не в повному обсязі зарплати та інших, передбачених законодавством виплат на користь працівників3 мінзарплати на момент виявлення порушенняКоли порушення буде виявлено з 01.01.15 р. по 30.11.15 р. — 3654 грн, а якщо в період із 01.12.15 р. по 31.12.15 р. — 4134 грн
Примітка до рядка 5. Тут можна говорити про таке порушення, як незаконне зменшення розміру зарплати (у тому числі невиплата встановлених колдоговором надбавок, доплат та премій) працівнику, зокрема через зміну системи оплати праці при невиконанні вимог ст. 32 КЗпП (без попередження за два місяці)
6Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, виплата зарплати в розмірі, меншому за мінімальний, за повністю відпрацьований робочий час, невиплата доплат при роботі в нічний час)10 мінзарплат на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого скоєно порушенняКоли порушення буде виявлено з 01.01.15 р. по 30.11.15 р. — 12180 грн, а якщо в період із 01.12.15 р. по 31.12.15 р. — 13780 грн
7Порушення інших вимог трудового законодавства1 мінзарплата (вважаємо, що йдеться про мінзарплату на момент виявлення порушення)Коли порушення буде виявлено з 01.01.15 р. по 30.11.15 р. — 1218 грн, а якщо в період із 01.12.15 р. по 31.12.15 р. — 1378 грн
1 Формулювання абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП не можемо назвати досконалим, адже не до кінця зрозуміло, що мали на увазі законодавці, говорячи про порушення строків більше ніж за один місяць. Було б непогано, аби норма була виписана більш чітко.

Адміністративна відповідальність

У таблиці 2 ми назвали порушення трудового законодавства, які наразі трапляються найчастіше (насправді штраф може чекати за порушення будь-яких вимог КЗпП), а також вказали розміри адмінсанкцій, які застосовують у разі їх вчинення.

Таблиця 2
Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та охорону праці
№ з/пПорушення Хто відповідаєСанкціяНорма закону
Порушення вимог законодавства про працю
1Порушення встановлених термінів виплати заробітної плати (зокрема невиплата авансу із зарплати або порушення строку його виплати1)посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працюштраф від 30 до 100 НМДГ, тобто
від 510 грн до 1700 грн
ч. 1 ст. 41 КпАП
2Виплата зарплати не в повному обсязі (див. також примітку до рядка 5 таблиці 1)
3Порушення терміну надання працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізособи-підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного за Законом про звернення громадян2, або надання зазначених документів, що містять недостовірні даніпосадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працюштраф від 30 до 100 НМДГ, тобто
від 510 грн до 1700 грн
ч. 1 ст. 41 КпАП
4Порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення
5Інші порушення вимог законодавства про працю (крім порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці).
Наприклад:
— незаконне переведення працівників на неповний робочий час без попередження за два місяці;
— відправлення працівників у відпустку без збереження зарплати на строк більший, ніж передбачено законодавством3;
— звільнення працівника без виконання вимог трудового законодавства (наприклад, невидача працівнику трудової книжки в день припинення трудових відносин, звільнення раніше встановленого строку)
6Повторне протягом року вчинення порушення, названого в рядках 1—5 таблиці 2, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненнюпосадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працюштраф від 100 до 300 НМДГ, тобто
від 1700 грн до 5100 грн
ч. 2 ст. 41 КпАП
7Дії, названі в рядках 1—5 таблиці 2, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює та виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда
8Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працюштраф від 500 до 1000 НМДГ, тобто
від 8500 грн до 17000 грн
ч. 3 ст. 41 КпАП
9Допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
10Повторне протягом року вчинення порушення, названого в рядках 8 та 9 цієї таблиці, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненнюштраф від 1000 до 2000 НМДГ, тобто
від 17000 грн до 34000 грн
ч. 4 ст. 41 КпАП
11Невиконання законних вимог посадових осіб Держпраці щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цього органупосадові особивід 50 до 100 НМДГ, тобто
від 850 грн до 1700 грн
ст. 1886 КпАП
Порушення вимог законодавства про охорону праці
12Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, крім згаданих у рядку 13 цієї таблиці (про більшість таких вимог ви можете дізнатися з газети "Все про бухгалтерський облік" № 48-49 та № 80 за 2012 рік)працівникиштраф від 4 до 10 НМДГ, тобто
від 68 грн до 170 грн
ч. 5 ст. 41 КпАП
посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадяни — суб'єкти підприємницької діяльностіштраф від 20 до 40 НМДГ, тобто
від 340 грн до 680 грн
13Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) Держпраці про нещасний випадок на виробництвіпосадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності і фізосіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працюштраф від 20 до 50 НМДГ, тобто
від 340 грн до 850 грн
ч. 6 ст. 41 КпАП
Порушення, пов'язані із укладенням колдоговору
14Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій із представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строкособи, які представляють власників або уповноважені ними органи, чи профспілки або інших уповноважених трудовим колективом органів, представники трудових колективівштраф від 3 до 10 НМДГ, тобто
від 51 грн до 170 грн
ст. 411, КпАП
15Порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угодиштраф від 50 до 100 НМДГ, тобто
від 850 грн до 1700 грн
ст. 412 КпАП
16Ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угодштраф від 1 до 5 НМДГ, тобто
від 17 грн до 85 грн
ст. 413 КпАП
1 Див. примітку до рядка 4 таблиці 1.
2 Звернення мають розглядатися й вирішуватися в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник підприємства або його заступник установлюють необхідний термін для їх розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів (ст. 20 Закону про звернення громадян).
3 Нагадуємо: за ст. 26 Закону про відпустки за звичайних обставин (найчастіше — за сімейними обставинами) працівнику можна надати відпуску без збереження зарплати терміном не більше 15 календарних днів на рік, а в ст. 25 перелічено випадки, які дають додаткові підстави для отримання відпустки без збереження зарплати (відмовити в її наданні власник не вправі). Докладно див. газету "Все про бухгалтерський облік" № 48 за 2014 рік, стор. 20.

Протоколи про вчинені правопорушення, згадані в рядках 1—10 та 14—16 таблиці 2, складають інспектори ТДІзПП та Держпраці (ст. 255 КпАП). А рішення про штраф приймають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів (ст. 221 КпАП). А ось що стосується порушень, згаданих у рядках 11—13 таблиці 2, то протоколи складають та приймають рішення про штраф посадові особи Держпраці. При цьому у випадках, передбачених у рядку 11, посадові особи, уповноважені керівником Держпраці, можуть накладати штраф до 80 НМДГ, а сам керівник Держпраці, його заступники та уповноважені ним посадові особи — штраф до 100 НМДГ (ст. 2301 КпАП). А ось приймати рішення по штрафах, згаданих у рядках 12 та 13, можуть: державні інспектори ТДІзПП — штраф до 25 НМДГ, головні державні інспектори, начальники ТДІзПП та їх заступники — штраф до 30 НМДГ, начальники управлінь і відділів Держпраці та їх заступники — штраф до 40 НМДГ, керівник Держпраці та його заступники — штраф до 50 НМДГ (ст. 231 КпАП).

Тут важливо пригадати строки накладення та розгляду справ про адміністративні правопорушення, адже від цього може залежати сам факт стягнення.

Так, адміністративні стягнення, згадані в п. 11 таблиці 1, можуть накласти не пізніше як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — 2 місяці з дня його виявлення. Коли ж справи про адміністративні правопорушення підвідомчі суду, стягнення вправі накласти не пізніш як через 3 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — 3 місяці з дня його виявлення (ст. 38 КпАП).

Кримінальна відповідальність

Крім фінансової та адміністративної, законодавство України передбачає також кримінальну відповідальність за порушення трудового законодавства.

Розслідування кримінальної справи ведуть у загальному порядку слідчі органи МВС (ч. 1 ст. 216 КПК). А вже суд вирішує, чи притягнути до відповідальності за КК осіб, які скоїли правопорушення.

У свою чергу, слідчі МВС з'являються на підприємстві лише після звернень громадян або за фактом скоєння того чи іншого порушення, про які можуть повідомити інспектори вищезгаданих контролюючих органів.

Далі в таблиці 3 ми навели санкції з КК, за якими можуть притягнути до кримінальної відповідальності, за порушення законодавства про працю.

Таблиця 3
Порушення законодавства про працю та кримінальна відповідальність за них
№ з/пПорушення Хто відповідаєСанкціяНорма закону
1Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону про корупцію іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працюособа, яка допустила порушення, а щодо звільнення — керівник підприємства, установи, організації чи інша особа, яка вповноважена приймати рішення про звільнення на підприємствіштраф від 2000 до 3000 НМДГ (від 34000 грн до 51000 грн)
або
позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років,
або
виправні роботи на строк до 2 років
ч. 1 ст. 172 КК
2Дії, наведені в рядку 1 цієї таблиці, вчинені повторноштраф від 3000 до 5000 НМДГ (від 51000 грн до 85000 грн)
або
позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років,
або
виправні роботи на строк до 2 років,
або
арешт на строк до 6 місяців
ч. 2 ст. 172 КК
3Дії, наведені в рядку 1 цієї таблиці, щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда
Примітка до рядків 1—2. Під іншим грубим порушенням законодавства про працю розуміють будь-яке інше (крім незаконного звільнення) порушення законодавства про працю, яке істотним чином порушило чи могло порушити право працівника на працю: незаконне залучення до надурочних робіт чи робіт зі шкідливими й небезпечними умовами праці осіб, яких до них не можна залучати (зокрема, неповнолітніх, вагітних жінок та жінок із дітьми до 3 років), ненадання відпустки, незаконне переведення на іншу роботу, залучення до роботи у вихідні та святкові дні, невидання наказу про звільнення та/або невидача трудової книжки звільненому працівнику, незаконне притягнення до матеріальної відповідальності, невиконання службовою особою рішення суду щодо поновлення працівника на роботі тощо. В кожному окремому випадку слід вирішувати, чи є порушення грубим
4Грубе порушення угоди про працю шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодоюслужбова особа підприємства, установи, організації, а також окремі громадяни або уповноважені ними особиштраф до 50 НМДГ (до 850 грн)
або
позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років,
або
арешт на строк до 6 місяців,
або
обмеження волі на строк до 2 років
ч. 1 ст. 173 КК
5Дії, згадані в рядку 4, вчинені стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами Україништраф від 50 до 100 НМДГ (від 850 грн до 1700 грн)
або
обмеження волі на строк до 3 років
ч. 2 ст. 173 КК
6Безпідставна невиплата зарплати чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умиснокерівник підприємства, установи, організації або громадянин-СПДштраф від 500 до 1000 НМДГ (від 8500 грн до 17000 грн)
або
виправні роботи на строк до 2 років,
або
позбавлення волі на строк до 2 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років
ч. 1 ст. 175 КК
7Дії, наведені в рядку 6, вчинені внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати зарплати та інших установлених законом виплатштраф від 1000 до 1500 НМДГ (від 17000 грн до 25500 грн)
або
обмеження волі на строк до 3 років,
або
позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років
ч. 2 ст. 175 КК
Примітка до рядків 6 та 7. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до неї вона здійснить виплату зарплати чи іншої встановленої законом виплати громадянам (ч. 3 ст. 175 КК)

Як бачите, часто порушення підпадає і під адміністративну, і під кримінальну відповідальність. Із цього приводу важливо зазначити: у подібних випадках адміністративне стягнення накладають тоді, коли порушення трудового законодавства не визнали грубим.

Віктор НАГОРНИЙ,
консультант газети "Все про бухгалтерський облік"

Список використаних нормативно-правових актів:

1. КЗпП — Кодекс законів про працю України.

2. КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення.

3. КК — Кримінальний кодекс України.

4. КПК — Кримінально-процесуальний кодекс України.

5. Закон про звернення громадян — Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.96 р. № 393/96-ВР.

6. Закон про корупцію — Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.11 р. № 3206-VI.

7. Закон про відпустки — Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.