«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Корисне » Консультації » Тривалість митних процедур та режим роботи митного інспектора

20.07.2015

Кількість переглядів 9316

ТРИВАЛІСТЬ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ТА РЕЖИМ РОБОТИ МИТНОГО ІНСПЕКТОРА

Щоденно через державний кордон України переміщуються тисячі людей, транспортних засобів та вантажів. Контроль за законністю їх переміщення лягає на плечі посадових осіб митних органів. Тому важливо зрозуміти, які часові рамки відведено митному інспектору для здійснення митного контролю.

Для поліпшення співпраці з митниками та пришвидшення процедури митного оформлення ви можете ознайомитися з режимом роботи митних інспекторів, нормативною тривалістю митних процедур та підготуватися до митного контролю.

Режим роботи митного інспектора на кордоні України[1]

Коли митник розпочинає й закінчує роботу

У пунктах пропуску через державний кордон України митне оформлення здійснюють цілодобово. Графік роботи митного інспектора може бути:

  • 12-годинний (дві доби вихідних);
  • 24-годинний (три доби вихідних).

Зазвичай початок та закінчення роботи органу митного інспектора в пункті пропуску збігається з початком роботи підприємства, на території якого розташований зазначений пункт пропуску (авіаційний, залізничний, морський, річковий) — 08.00 год.

Виняток становлять автомобільні пункти пропуску, що технологічно не пов’язані з іншими підприємствами. Враховуючи віддаленість автомобільних пунктів пропуску від населених пунктів, початок роботи — 09.00 год.

Які митник має перерви під час роботи

У разі 12-ти годин роботи перерва на обід становить 1 годину.

У разі 24-х годин — загалом 2 години. У цьому випадку першу годину перерви на обід він може використати через 4 години після початку робочого часу. Другу годину обідньої перерви, як заведено, установлюють у нічний час.

Якщо графік руху транспорту, що переміщується через пункт пропуску, не дозволяє піти на перерву, то митник використовує її у вільний від виконання службових обов’язків час.

Графіки роботи митних інспекторів у пунктах пропуску щомісячно затверджує керівництво митниці, де відображаються попередньо зазначені вимоги.

Тривалість митних процедур без подання митної декларації

Загальний час проведення митного контролю осiб, транспортних засобiв i товарiв не повинен перевищувати час стоянки транспорту в пунктах пропуску, передбаченого наявним розкладом або графiком руху. Із метою спрощення митних процедур передбачено відповідні часові нормативи[2]. За великим рахунком, тут мовиться про т.зв. «зелений коридор». Окрім того, нормативи стосуються й митного контролю товару, який не потребує подання митної декларації (може йтися, наприклад, про транзитний вантаж або товар, який оформляють iншим документом, що вiдповiдно до законодавства може замінити митну декларацiю).

Не дотримуватися часових нормативів митник може, тільки якщо в нього наявні достатнi пiдстави вважати, що особи, товари й транспорт перемiщуються через кордон із порушенням українського законодавства або загрожують безпецi авiацiї, а також у разi затримання цих осiб, товарiв i транспорту внаслiдок порушень.

Тривалість митного оформлення з поданням митної декларації для підприємств та підприємців

На всі дії митник має чотири робочі години з моменту подання йому митної декларації або з моменту пред’явлення вантажу й транспортного засобу, якщо вирішено здійснити їхній митний огляд[3] (ч. 1 ст. 255 Митного кодексу України, далі — МКУ).

Зазначений строк може бути перевищений тільки в разi:

1) виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митного органу (ч. 8 ст. 247 МКУ);

2) пiдтвердженого письмово бажання декларанта або уповноваженої ним особи подати додатковi документи чи вiдомостi;

3) проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) проб i зразкiв товарiв, якщо товари не випускають до одержання їхніх результатів відповідно до ч. 21 ст. 356 МКУ;

4) виявлення порушень митних правил, якщо товари не випускаються згідно з ч. 5 ст. 255 МКУ);

5) зупинення митного оформлення вiдповiдно до Закону України «Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукції» вiд 02.12.10 р. № 2735-VI;

6) подання додаткових документiв у разі виявлення розбіжностей (ч. 3 ст. 53 МКУ).

Які митні процедури здійснює митний інспектор

Митний інспектор може здійснювати митний контроль так:

1) перевiркою документiв та вiдомостей, якi їм надають особи вiдповiдно до ст. 335 МКУ;

2) митним оглядом (оглядом та переоглядом товарiв, засобів транспорту, оглядом та переоглядом ручної поклажi та багажу, особистим оглядом громадян);

3) облiком товарiв та транспорту, що перемiщуються через митний кордон України;

4) усним опитуванням громадян та посадових осiб пiдприємств;

5) оглядом територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних складiв, вiльних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi тощо;

6) перевiркою облiку товарiв, що перемiщуються через митний кордон України та/або перебувають пiд митним контролем;

7) документальними перевiрками дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у т. ч. своєчасностi, достовірності та повноти нарахування й сплати митних платежiв;

8) направленням запитiв до iнших держорганiв, установ та органiзацiй, уповноважених органiв iноземних держав для встановлення автентичностi документiв, поданих до митниці.

Режим роботи митниць суміжних держав

Порядок функціонування митниць України та суміжних з Україною держав у пунктах пропуску визначається спільною угодою між двома країнами, де вказують, зокрема, вид сполучення, характер транспортних перевезень, режим функціонування, час роботи та ін.

Із метою оптимізації пропускної спроможності пунктів пропуску суміжних країн на державному кордоні режим роботи українських митниць та митниць суміжних держав збігається.

Генадій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ,
заступник начальника Управління організації митного контролю
та оформлення Харківської митниці ДФС

Використано, зокрема, Колективний трудовий договір між профспілками та керівництвом Харківської митниці ДФС.

Часові нормативи виконання контрольних операцiй посадовими особами, якi здiйснюють контроль осiб, товарiв i транспортних засобiв у пунктах пропуску через державний кордон України, затверджені наказом ДМС, АДПС, Мінтрансу, МОЗ, Мінагрополітики, Мінприроди, Мінкультури, Державіаслужби від 28.11.05 р. № 1167/886/824/643/655/424/858/900.

Детальніше про митне оформлення товариу ви зможете прочитати в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 6 за 2015 рік на стор. 40.