Пояснення до таблиці
X

Примітки до фінзвітності: усі – в одній таблиці

З погляду українського законодавства (п. 3 р. I П(С)БО 1) примітки до фінзвітності – це "сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності".

Отже, примітки – це та інформація, розкриття якої вимагають стандарти. Визначення терміну «розкриття» наведено у п. 3 р. I П(С)БО 1. З нього дізнаємося, що розкриття – це "надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності". Там само знайдемо і визначення терміну «суттєва інформація». Це – "інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства".

Практично у всіх стандартах, як національних, так і міжнародних, один з розділів називається «Розкриття інформації у примітках до фінансової звітності». Ці розділи містять переліки питань, які необхідно відобразити у примітках. Ми зібрали усі ці питання разом, в одній таблиці. І не просто зібрали, а ще й показали, які з них мають своє місце у таблицях типової форми № 5, затвердженої наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302 (відповідні рядки таблиці не лише містять необхідні посилання, а й виділені зеленуватим кольором), а які у формі № 5 не відображають. Відповідно до п. 4 наказу ту інформацію, для якої немає місця у формі № 5, підприємства мають наводити "у самостійно обраному вигляді". Детальніше про особливості складання приміток до фінзвітності читайте у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 8 за 2017 рік, на стор. 59, а ми розповімо про деякі особливості нашої таблиці.

Назва колонки «Об`єкт обліку або інша інформація, до якої застосовують розкриття» говорить сама за себе. Зазначимо лишень, що у багатьох випадках (але не завжди) назви об’єктів співпадають із назвами відповідних стандартів, а побачити їх усі у вигляді алфавітного переліку й обрати необхідний (або кілька необхідних) можна за допомогою відповідного фільтра.

Колонка «Класифікаційна одиниця (об`єкт, суб`єкт, група, операція або сума) щодо якої подається інформація» має важливе значення, адже показує деталізацію розкриття: застосовують його до конкретного об’єкта чи операції, до групи об’єктів чи операцій або ж певна інформація наводиться в цілому по підприємству (в цьому випадку у колонці зазначено «Загалом».

У колонці «Вид інформації» використано формулювання максимально наближені до формулювань стандартів, але в деяких випадках одна норма стандарту «розірвана» на два (а інколи й більше) рядки нашої таблиці. Це пов’язано, зокрема, з тим, що одній нормі стандарту можуть відповідати різні рядки або графи таблиць форми № 5.

Якщо вам потрібно швидко знайти питання, розкриття яких передбачено конкретним стандартом, скористайтеся фільтром «П(С)БО». При цьому ви може обрати не один, а одразу кілька стандартів.

За допомогою фільтра «Таблиця (розділ) форми № 5» можна побачити, як показники кожної з таблиць цієї форми пов’язані із стандартами бухобліку. Тобто, якою нормою треба користуватися, заповнюючи той чи той рядок кожної таблиці. При цьому, до речі, можна помітити, що розкриття деяких показників, наявних в формі № 5, стандартами не передбачено.

Зверніть також увагу на рядок «Пошук». Це – традиційний пошуковий рядок, який дозволяє знаходити введений текст у всій таблиці.

Сподіваємося, що наша інтерактивна таблиця допоможе вам швидше впоратися із таким непростим завданням як складання приміток до фінансової звітності.

Об`єкт обліку або інша інформація, до якої застосовують розкриття Класифікаційна одиниця (об`єкт, суб`єкт, група, операція або сума) щодо якої подається інформація Вид інформації Тип інформації Норма, якою передбачене розкриття інформації Відображення інформації у формі № 5 П(С)БО Таблиця (розділ) форми № 5
1 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Первісна (переоцінена) вартість на початок звітного року Сума П. 36.1, 36.3.1 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 3 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 1 1
2 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Сума зносу на початок звітного року Сума П. 36.3.1 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 4 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 2 1
3 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Первісна вартість основних засобів, які визнані активом у звітному році (надійшло за рік) Сума П. 36.3.2 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 5 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 3 1
4 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Сума зміни первісної (переоціненої) вартості у результаті переоцінки Сума П. 36.3.3 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 6 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 4 1
5 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Сума зміни зносу у результаті переоцінки за звітний рік Сума П. 36.3.3 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 7 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 5 1
6 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Первісна (переоцінена) вартість основних засобів, які вибули у звітному році Сума П. 36.3.4 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 8 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 6 1
7 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Сума зносу основних засобів, які вибули у звітному році Сума П. 36.3.4 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 9 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 7 1
8 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Сума амортизації, нарахованої за звітний рік Сума П. 36.3.5 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 10 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 8 1
9 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Сума втрат від зменшення корисності, відображена в звіті про фінансовий результат у звітному році Сума П. 36.3.6 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 11 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 9 1
10 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Сума вигід від відновлення корисності, відображена в звіті про фінансовий результат у звітному році Сума П. 36.3.6 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 12 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 10 1
11 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Інші зміни первісної (переоціненої) вартості Сума П. 36.3.7 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 12 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 11 1
12 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Інші зміни суми зносу основних засобів Сума П. 36.3.7 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 13 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 12 1
13 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного року Сума П. 36.1, 36.3.8 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 14 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 13 1
14 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Сума зносу на кінець звітного року Сума П. 36.3.8 П(С)БО 7 Ряд. 100, 110 – 250 за гр. 15 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 14 1
15 Основні засоби Із загальної суми первісної (переоціненої) вартості основних засобів на кінець звітного року Первісна (переоцінена) вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження Сума П. 37.1 П(С)БО 7 Ряд. 261 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 15 1
16 Основні засоби Із загальної суми зносу основних засобів на кінець звітного року Знос основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження Сума П. 37.1 П(С)БО 7 Ряд. 268 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 16 1
17 Основні засоби Із загальної суми первісної (переоціненої) вартості основних засобів на кінець звітного року Первісна (переоцінена) вартість переданих у заставу основних засобів Сума П. 37.2 П(С)БО 7 Ряд. 262 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 17 1
18 Основні засоби Загалом Сума капітальних інвестицій в основні засоби за звітний рік Сума П. 37.3 П(С)БО 7 Ряд. 290 за гр. 3 табл. III П(С)БО 7 Табл. III Капітальні інвестиції 18 1
19 Основні засоби Загалом Сума капітальних інвестицій в інші необоротні матеріальні активи за звітний рік Сума П. 37.3 П(С)БО 7 Ряд. 300 за гр. 3 табл. III П(С)БО 7 Табл. III Капітальні інвестиції 19 1
20 Основні засоби Загалом Сума капітальних інвестицій на капітальне будівництво за звітний рік Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 280 за гр. 3 табл. III Табл. III Капітальні інвестиції 20 1
21 Основні засоби Загалом Сума капітальних інвестицій в основні засоби на кінець звітного року Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 290 за гр. 4 табл. III Табл. III Капітальні інвестиції 21 1
22 Основні засоби Загалом Сума капітальних інвестицій в інші необоротні матеріальні активи на кінець звітного року Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 300 за гр. 4 табл. III Табл. III Капітальні інвестиції 22 1
23 Основні засоби Загалом Сума капітальних інвестицій в основні засоби на кінець звітного року Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 280 за гр. 4 табл. III Табл. III Капітальні інвестиції 23 1
24 Основні засоби Із загальної суми залишкової вартості основних засобів на кінець звітного року Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) Сума П. 37.5 П(С)БО 7 Ряд. 263 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 24 1
25 Основні засоби Із загальної суми первісної (переоціненої) вартості основних засобів на кінець звітного року Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись Сума П. 37.6 П(С)БО 7 Ряд. 264 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 25 1
26 Основні засоби Із загальної суми первісної (переоціненої) вартості основних засобів, які вибули протягом звітного року Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу Сума П. 37.7 П(С)БО 7 Ряд. 265 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 26 1
27 Основні засоби Із загальної суми первісної (переоціненої) вартості основних засобів, які було визнано активами протягом звітного року Первісна вартість основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування Сума П. 37.8 П(С)БО 7 Ряд. 266 табл. II П(С)БО 7 Табл. II Основні засоби 27 1
28 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Первісна (переоцінена) вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду, на кінець звітного періоду Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 100 - 250 за гр. 18 табл. II Табл. II Основні засоби 28 1
29 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Знос основних засобів, переданих в оперативну оренду, на кінець звітного періоду Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 100 - 250 за гр. 19 табл. II Табл. II Основні засоби 29 1
30 Основні засоби Всі орендовані об'єкти Залишкова вартість на кінець звітного періоду Сума П. 21.1 П(С)БО 14 Ряд. 267 табл. II П(С)БО 14 Табл. II Основні засоби 30 1
31 Основні засоби Із загальної суми залишкової вартості основних засобів, які вибули протягом звітного року Залишкова вартість основних засобів, утрачених внаслідок надзвичайних подій Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 2651 табл. II Табл. II Основні засоби 31 1
32 Основні засоби Із загальної суми залишкової вартості основних засобів на кінець звітного року Залишкова вартість основних засобів орендованих цілісних майнових комлексів Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 2641 табл. II Табл. II Основні засоби 32 1
33 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Первісна (переоцінена) вартість на початок звітного року. Сума П. 36.1, 36.3.1 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 3 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 33 1
34 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Сума накопиченої амортизації на початок звітного року. Сума П. 36.3.1 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 4 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 34 1
35 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом у звітному році (надійшло за рік) Сума П. 36.3.2 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 5 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 35 1
36 Нематерільні активи Із загальної суми первісної вартості нематеріальних активів, які визнано активами протягом звітного року Первісна вартість нематеріальних активів, отриманих у результаті об'єднання підприємств Сума П. 36.3.2 П(С)БО 8 У формі № 5 не відображають П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи 36
37 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Сума зміни первісної (переоціненої) вартості у результаті переоцінки протягом звітного року Сума П. 36.3.3 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 6 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 37 1
38 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Сума зміни накопиченої амортизації у результаті переоцінки протягом звітного року Сума П. 36.3.3 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 7 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 38 1
39 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів, які вибули у звітному році Сума П. 36.3.4 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 8 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 39 1
40 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Сума накопиченої амортизації нематеріальних активів, які вибули у звітному році Сума П. 36.3.4 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 9 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 40 1
41 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Сума амортизації, нарахованої у звітному році Сума П. 36.3.5 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 10 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 41 1
42 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Сума втрат від зменшення корисності, відображена в звіті про фінансові результати за звітний рік Сума П. 36.3.6 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 11 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 42 1
43 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Сума вигід від відновлення корисності, відображена в звіті про фінансові результати за звітний рік Сума П. 36.3.6 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 12 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 43 1
44 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Інші зміни первісної (переоціненої) вартості у звітному році Сума П. 36.3.7 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 12 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 44 1
45 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Інші зміни суми накопиченої амортизації Сума П. 36.3.7 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 13 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 45 1
46 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного року Сума П. 36.1, 36.3.8 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 14 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 46 1
47 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Сума накопиченої амортизації на кінець звітного року Сума П. 36.3.8 П(С)БО 8 Ряд. 010 – 080 за гр. 15 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 47 1
48 Нематерільні активи Із загальної суми первісної вартості нематеріальних активів на кінець звітного року Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності Сума П. 37.1 П(С)БО 8 Ряд. 081 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи 48 1
49 Нематерільні активи Із загальної суми накопиченої амортизації нематеріальних активів на кінець звітного року Накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності Сума П. 37.1 П(С)БО 8 Ряд. 085 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи 49 1
50 Нематерільні активи Із загальної суми первісної вартості нематеріальних активів на кінець звітного року Первісна (переоцінена) вартість переданих у заставу нематеріальних активів Сума П. 37.2 П(С)БО 8 Ряд. 082 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи 50 1
51 Нематерільні активи Із загальної суми первісної вартості нематеріальних активів на кінець звітного року Вартість створених підприємством нематеріальних активів Сума П. 36 П(С)БО 8 Ряд. 083 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи У ф. № 5 вартість створених підприємством нематеріальних активів відображається загальною сумою і лише на кінець звітного періоду, хоча п. 36 П(С)БО 8 вимагає розкривати цю інформацію щодо кожної групи нематеріальних активів 51 1
52 Нематерільні активи Із загальної суми первісної вартості нематеріальних активів, які визнано активами протягом звітного року Первісна вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань протягом звітного року Сума П. 37.5 П(С)БО 8 Ряд. 084 табл. I П(С)БО 8 Табл. I Нематеріальні активи 52 1
53 Нематерільні активи Загалом Сума капітальних інвестицій в придбання (створення) за звітний рік Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 310 за гр. 3 табл. III Табл. III Капітальні інвестиції 53 1
54 Нематерільні активи Загалом Сума капітальних інвестицій в придбання (створення на кінець звітного року Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 310 за гр. 4 табл. III Табл. III Капітальні інвестиції 54 1
55 Запаси Група запасів відповідно до п. 6 П(С)БО 9 Балансова (облікова) вартість запасів на кінець звітного року Сума П. 29 П(С)БО 9 Ряд. 800 - 920 за гр. 3 табл. VIII П(С)БО 9 Табл. VIII Запаси 55 1
56 Запаси Із загальної балансової (облікової) вартості запасів Балансова (облікова) вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації Сума П. 29 П(С)БО 9 Ряд. 921 табл. VIII П(С)БО 9 Табл. VIII Запаси 56 1
57 Запаси Із загальної балансової (облікової) вартості запасів Балансова (облікова) вартість запасів, переданих у переробку Сума П. 29 П(С)БО 9 Ряд. 922 табл. VIII П(С)БО 9 Табл. VIII Запаси 57 1
58 Запаси Із загальної балансової (облікової) вартості запасів Балансова (облікова) вартість запасів, переданих на комісію Сума П. 29 П(С)БО 9 Ряд. 923 табл. VIII П(С)БО 9 Табл. VIII Запаси 58 1
59 Запаси Із загальної балансової (облікової) вартості запасів Балансова (облікова) вартість запасів, переданих у заставу Сума П. 29 П(С)БО 9 Ряд. 924 табл. VIII П(С)БО 9 Табл. VIII Запаси 59 1
60 Запаси Група запасів відповідно до п. 6 П(С)БО 9 Сума збільшення чистої вартості реалізації, визначена відповідно до п. 28 П(С)БО 9 Сума П. 29 П(С)БО 9 Ряд. 800 - 920 за гр. 4 табл. VIII П(С)БО 9 Табл. VIII Запаси 60 1
61 Поточна дебіторська заборгованість """Стаття балансу ""Інша поточна дебіторська заборгованість""" Сума Сума П. 13.3 П(С)БО 10 Ряд. 950 за гр. 3 – 4 табл. IX П(С)БО 10 Табл. IX Дебіторська заборгованість 61 1
62 Поточна дебіторська заборгованість Група за строком непогашення Сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Сума П. 13.5 П(С)БО 10 Ряд. 940 за гр. 3 – 6 табл. IX П(С)БО 10 Табл. IX Дебіторська заборгованість 62 1
63 Резерв сумнівних боргів Резерв сумнівних боргів Залишок на початок року Сума П. 13.6 П(С)БО 10 Ряд. 775 за гр. 3 табл. VII П(С)БО 10 Табл. VII Забезпечення і резерви 63 1
64 Резерв сумнівних боргів Резерв сумнівних боргів Збільшення за звітний рік Сума П. 13.6 П(С)БО 10 Ряд. 775 за гр. 4 – 5 табл. VII П(С)БО 10 Табл. VII Забезпечення і резерви 64 1
65 Резерв сумнівних боргів Резерв сумнівних боргів Використання за звітний рік Сума П. 13.6 П(С)БО 10 Ряд. 775 за гр. 6 табл. VII П(С)БО 10 Табл. VII Забезпечення і резерви 65 1
66 Резерв сумнівних боргів Резерв сумнівних боргів Сторнування невикористаної суми у звітному році Сума П. 13.6 П(С)БО 10 Ряд. 775 за гр. 7 табл. VII П(С)БО 10 Табл. VII Забезпечення і резерви 66 1
67 Резерв сумнівних боргів Резерв сумнівних боргів Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 775 за гр. 8 табл. VII Табл. VII Забезпечення і резерви 67 1
68 Резерв сумнівних боргів Резерв сумнівних боргів Залишок на кінець року Сума П. 13.6 П(С)БО 10 Ряд. 775 за гр. 9 табл. VII П(С)БО 10 Табл. VII Забезпечення і резерви 68 1
69 Забезпечення Вид забезпечення Залишок забезпечення на початок звітного періоду Сума П. 21.2 П(С)БО 11 Ряд. 710 – 770 за гр. 3 табл. VII П(С)БО 11 Табл. VII Забезпечення і резерви 69 1
70 Забезпечення Вид забезпечення Залишок забезпечення на кінець звітного періоду Сума П. 21.2 П(С)БО 11 Ряд. 710 – 770 за гр. 9 табл. VII П(С)БО 11 Табл. VII Забезпечення і резерви 70 1
71 Забезпечення Вид забезпечення Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок створення забезпечення або додаткових відрахувань Сума П. 21.3 П(С)БО 11 Ряд. 710 – 770 за гр. 4 – 5 табл. VII П(С)БО 11 Табл. VII Забезпечення і резерви 71 1
72 Забезпечення Вид забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом звітного періоду Сума П. 21.4 П(С)БО 11 Ряд. 710 – 770 за гр. 6 табл. VII П(С)БО 11 Табл. VII Забезпечення і резерви 72 1
73 Забезпечення Вид забезпечення Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума П. 21.5 П(С)БО 11 Ряд. 710 – 770 за гр. 7 табл. VII П(С)БО 11 Табл. VII Забезпечення і резерви 73 1
74 Забезпечення Вид забезпечення Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Сума П. 21.6 П(С)БО 11 Ряд. 710 – 770 за гр. 8 табл. VII П(С)БО 11 Табл. VII Забезпечення і резерви 74 1
75 Довгострокові фінансові інвестиції Вид фінансових інвестицій Надходження за звітний рік Сума П. 24.1.1 – 24.1.3 П(С)БО 12 Ряд. 350 – 370 за гр. 3 табл. IV П(С)БО 12 Табл. IV Фінансові інвестиції Види фінінвестицій: 1) фінінвестиції в асоційовані підприємства, 2) фінінвестиції в дочірні підприємства, 3) фінінвестиції у спільну діяльність із створенням юрособи. 75 1
76 Довгострокові фінансові інвестиції Вид фінансових інвестицій Залишок на кінець року Сума П. 24.1.1 – 24.1.3 П(С)БО 12 Ряд. 350 – 370 за гр. 4 табл. IV П(С)БО 12 Табл. IV Фінансові інвестиції Види фінінвестицій: 1) фінінвестиції в асоційовані підприємства, 2) фінінвестиції в дочірні підприємства, 3) фінінвестиції у спільну діяльність із створенням юрособи. 76 1
77 Довгострокові фінансові інвестиції Інші (із ряд. 045 гр. 4 Балансу) Інвестиції, відображені за собівартістю (на кінець звітного періоду) Сума П. 24.2 П(С)БО 12 Ряд. 421 табл. IV П(С)БО 12 Табл. IV Фінансові інвестиції 77 1
78 Довгострокові фінансові інвестиції Інші (із ряд. 045 гр. 4 Балансу) Інвестиції, відображені за справедливою вартістю (на кінець звітного періоду) Сума П. 24.2 П(С)БО 12 Ряд. 422 табл. IV П(С)БО 12 Табл. IV Фінансові інвестиції 78 1
79 Довгострокові фінансові інвестиції Інші (із ряд. 045 гр. 4 Балансу) Інвестиції, відображені за амортизованою вартістю (на кінець звітного періоду) Сума П. 24.2 П(С)БО 12 Ряд. 423 табл. IV П(С)БО 12 Табл. IV Фінансові інвестиції 79 1
80 Поточні фінансові інвестиції Інші (із ряд. 220 гр. 4 Балансу) Інвестиції, відображені за собівартістю (на кінець звітного періоду) Сума П. 24.2 П(С)БО 12 Ряд. 424 табл. IV П(С)БО 12 Табл. IV Фінансові інвестиції 80 1
81 Поточні фінансові інвестиції Інші (із ряд. 220 гр. 4 Балансу) Інвестиції, відображені за справедливою вартістю (на кінець звітного періоду) Сума П. 24.2 П(С)БО 12 Ряд. 425 табл. IV П(С)БО 12 Табл. IV Фінансові інвестиції 81 1
82 Поточні фінансові інвестиції Інші (із ряд. 220 гр. 4 Балансу) Інвестиції, відображені за амортизованою вартістю (на кінець звітного періоду) Сума П. 24.2 П(С)БО 12 Ряд. 426 табл. IV П(С)БО 12 Табл. IV Фінансові інвестиції 82 1
83 Фінансові інвестиції Вид фінансових інвестицій Доходи від змін справедливої вартості фінансових інвестицій за звітний період Сума П. 24.4 П(С)БО 12 Ряд. 500 – 520 за гр. 3 табл. V П(С)БО 12 Табл. V Доходи і витрати Види фінінвестицій: 1) фінінвестиції в асоційовані підприємства, 2) фінінвестиції в дочірні підприємства, 3) фінінвестиції у спільну діяльність із створенням юрособи. 83 1
84 Фінансові інвестиції Вид фінансових інвестицій Втрати від змін справедливої вартості фінансових інвестицій за звітний період Сума П. 24.4 П(С)БО 12 Ряд. 500 – 520 за гр. 4 табл. V П(С)БО 12 Табл. V Доходи і витрати Види фінінвестицій: 1) фінінвестиції в асоційовані підприємства, 2) фінінвестиції в дочірні підприємства, 3) фінінвестиції у спільну діяльність із створенням юрособи. 84 1
85 Фінансова оренда (орендар) Кваліфікаційна група Первісна вартість на кінець звітного періоду Сума П. 21.1 П(С)БО 14 Ряд. 100 – 250 за гр. 16 табл. II П(С)БО 14 Табл. II Основні засоби 85 1
86 Фінансова оренда (орендар) Кваліфікаційна група Знос на кінець звітного періоду Сума П. 21.1 П(С)БО 14 Ряд. 100 – 250 за гр. 17 табл. II П(С)БО 14 Табл. II Основні засоби 86 1
87 Дохід Загалом Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 631 табл. V Табл. V Доходи і витрати 87 1
88 Дохід Загалом Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, посдлуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами Відсотки П. 25.4 П(С)БО 15 Ряд. 632 табл. V П(С)БО 15 Табл. V Доходи і витрати 88 1
89 Витрати """Види витрат, відображені у статті ""Інші операційні витрати"" ф. № 2""" Сума витрат Сума П. 31 П(С)БО 16 Ряд. 440 – 480 за гр. 4 табл. V П(С)БО 16 Табл. V Доходи і витрати 89 1
90 Витрати """Види витрат, відображені у статті ""Інші витрати"" ф. № 2""" Сума витрат Сума П. 31 П(С)БО 16 Ряд. 570 – 630 за гр. 4 табл. V П(С)БО 16 Табл. V Доходи і витрати 90 1
91 Будівельні контракти Загалом Дохід за будівельними контрактами, визнана у складі доходу звітного періоду Сума П. 20.1 П(С)БО 18 Ряд. 1110 за гр. 3 табл. XI П(С)БО 18 Табл. XI Будівельні контракти 91 1
92 Будівельні контракти Незавершені будівельні контракти (загалом) Вартість виконаних субпідрядниками робіт Сума П. 20.3.3 П(С)БО 18 Ряд. 1160 за гр. 3 табл. XI П(С)БО 18 Табл. XI Будівельні контракти 92 1
93 Будівельні контракти Незавершені будівельні контракти (загалом) Валова заборгованість замовників на кінець звітного періоду Сума П. 20.3.4 П(С)БО 18 Ряд. 1120 за гр. 3 табл. XI П(С)БО 18 Табл. XI Будівельні контракти 93 1
94 Будівельні контракти Незавершені будівельні контракти (загалом) Валова заборгованість замовникам на кінець звітного періоду Сума П. 20.3.5 П(С)БО 18 Ряд. 1130 за гр. 3 табл. XI П(С)БО 18 Табл. XI Будівельні контракти 94 1
95 Будівельні контракти Незавершені будівельні контракти (загалом) Аванси, отримані на кінець звітного періоду Сума П. 20.3.6 П(С)БО 18 Ряд. 1140 за гр. 3 табл. XI П(С)БО 18 Табл. XI Будівельні контракти 95 1
96 Будівельні контракти Незавершені будівельні контракти (загалом) Затримані кошти на кінець звітного періоду Сума П. 20.3.7 П(С)БО 18 Ряд. 1150 за гр. 3 табл. XI П(С)БО 18 Табл. XI Будівельні контракти Сума проміжних рахунків, яка не сплачується підряднику до виконання передбачених будівельним контрактом умов для виплати таких сум або до усунення дефектів 96 1
97 Об'єднання підприємств Гудвіл Балансова вартість на початок звітного року Сума П. 20 П(С)БО 19 Ряд. 090 за гр. 3 табл. I П(С)БО 19 Табл. I Нематеріальні активи 97 1
98 Об'єднання підприємств Гудвіл Балансова вартість на кінець звітного року Сума П. 20 П(С)БО 19 Ряд. 090 за гр. 14 табл. I П(С)БО 19 Табл. I Нематеріальні активи 98 1
99 Об'єднання підприємств Гудвіл Накопичена сума втрат від зменшення корисності на початок звітного року Сума П. 20.1 П(С)БО 19 Ряд. 090 табл. I П(С)БО 19 Табл. I Нематеріальні активи 99 1
100 Об'єднання підприємств Гудвіл Накопичена сума втрат від зменшення корисності на кінець звітного року Сума П. 20.1 П(С)БО 19 Ряд. 090 табл. I П(С)БО 19 Табл. I Нематеріальні активи 100 1
101 Об'єднання підприємств Гудвіл Визнаний за звітний рік гудвіл (за винятком гудвілу, що увійшов до групи вибуття, яка на дату придбання відповідала критеріям утримуваних для продажу активів згідно з П(С)БО 27) Сума П. 20.2 П(С)БО 19 Ряд. 090 табл. I П(С)БО 19 Табл. I Нематеріальні активи 101 1
102 Об'єднання підприємств Гудвіл Гудвіл, включений до групи вибуття, яку класифікують як утримувану для продажу відповідно до П(С)БО 27 Сума П. 20.3 П(С)БО 19 Ряд. 090 табл. I П(С)БО 19 Табл. I Нематеріальні активи 102 1
103 Курсові різниці Вид курсових різниць Сума курсових різниць, що включена до складу доходів протягом звітного періоду Сума П. 15.1 П(С)БО 21 Ряд. 450, 600 за гр. 3 табл. V П(С)БО 21 Табл. V Доходи і витрати 103 1
104 Курсові різниці Вид курсових різниць Сума курсових різниць, що включена до складу витрат протягом звітного періоду Сума П. 15.1 П(С)БО 21 Ряд. 450, 600 за гр. 4 табл. V П(С)БО 21 Табл. V Доходи і витрати 104 1
105 Довгострокові біологічні активи Загалом "Інформація щодо зміни вартості групи ""Довгострокові біологічні активи"" (усього за чотирьма підгрупами)" Сума П. 25.1 П(С)БО 30 Ряд. 1410 за гр. 3 – 17 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 105 1
106 Довгострокові біологічні активи Загалом "Інформація щодо зміни вартості підгрупи ""Робоча худоба"", що входить до групи ""Довгострокові біологічні активи"" " Сума П. 25.1.1 П(С)БО 30 Ряд. 1411 за гр. 3 – 17 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 106 1
107 Довгострокові біологічні активи Загалом "Інформація щодо зміни вартості підгрупи ""Продуктивна худоба"", що входить до групи ""Довгострокові біологічні активи""" Сума П. 25.1.2 П(С)БО 30 Ряд. 1412 за гр. 3 – 17 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 107 1
108 Довгострокові біологічні активи Загалом "Інформація щодо зміни вартості підгрупи ""Багаторічні насадження"", що входить до групи ""Довгострокові біологічні активи"" " Сума П. 25.1.3 П(С)БО 30 Ряд. 1413 за гр. 3 – 17 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 108 1
109 Довгострокові біологічні активи Загалом "Інформація щодо зміни вартості підгрупи ""Інші довгострокові біологічні активи"", що входить до групи ""Довгострокові біологічні активи""" Сума П. 25.1.4 П(С)БО 30 Ряд. 1415 за гр. 3 – 17 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 109 1
110 Поточні біологічні активи Загалом "Інформація щодо зміни вартості групи ""Поточні біологічні активи"" (усього за трьома підгрупами)" Сума П. 25.2 П(С)БО 30 Ряд. 1420 за гр. 3, 5, 6, 9 – 11, 13 – 17 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 110 1
111 Поточні біологічні активи Загалом "Інформація щодо зміни вартості підгрупи ""Тварини на вирощуванні та відгодівлі"", що входить до групи ""Поточні біологічні активи""" Сума П. 25.2.1 П(С)БО 30 Ряд. 1421 за гр. 3, 5, 6, 9 – 11, 13 – 17 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 111 1
112 Поточні біологічні активи Загалом "Інформація щодо зміни вартості підгрупи ""Біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)"", що входить до групи ""Поточні біологічні активи""" Сума П. 25.2.2 П(С)БО 30 Ряд. 1422 за гр. 3, 5, 6, 9 – 11, 13 – 17 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 112 1
113 Поточні біологічні активи Загалом "Інформація щодо зміни вартості підгрупи ""Інші поточні біологічні активи"", що входить до групи ""Поточні біологічні активи""" Сума П. 25.2.3 П(С)БО 30 Ряд. 1424 за гр. 3, 5, 6, 9 – 11, 13 – 17 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 113 1
114 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів Вартість кожної групи біологічних активів на початок звітного року Сума П. 26.1 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 Це – загальна вимога, в інших пунктах П(С)БО 30 її конкретизовано щодо деяких груп біологічних активів 114
115 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів Вартість кожної групи біологічних активів на кінець звітного року Сума П. 26.1 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 Це – загальна вимога, в інших пунктах П(С)БО 30 її конкретизовано щодо деяких груп біологічних активів 115
116 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи Кожна група та підгрупа Обсяг виробництва сільгосппродукції за звітний період у натуральних вимірниках Кількість П. 26.2 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 П(С)БО 30 не містить переліку груп, але детальний перелік наведено у табл. XV форми № 5 116
117 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи Кожна група та підгрупа Обсяг виробництва сільгосппродукції за звітний період за вартістю, обчисленою при первісному визнанні Сума П. 26.2 П(С)БО 30 Ряд. 1500 – 1540 за гр. 3 табл. XV П(С)БО 30 Табл. XV Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів П(С)БО 30 не містить переліку груп, але детальний перелік наведено у табл. XV форми № 5 117 1
118 Біологічні активи Кожна група і підгрупа Методи та суттєві припущення, що застосовані при визначенні справедливої вартості Опис / сума П. 26.3 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 118
119 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи Кожна група та підгрупа Методи та суттєві припущення, що застосовані при визначенні справедливої вартості Опис / сума П. 26.3 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 П(С)БО 30 не містить переліку груп, але детальний перелік наведено у табл. XV форми № 5 119
120 Біологічні активи Загалом Наявність та балансова вартість біологічних активів, право володіння якими обмежене Опис / сума П. 26.4 П(С)БО 30 Ряд. 1433 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 120 1
121 Біологічні активи Загалом Наявність та балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу. Опис / сума П. 26.4 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 121
122 Біологічні активи Загалом Суму укладених договорів на придбання у майбутньому біологічних активів. Сума П. 26.5 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 122
123 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи Кожна група та підгрупа Дохід від первісного визнання Сума П. 27.1 П(С)БО 30 Ряд. 1500 – 1540 за гр. 5 табл. XV П(С)БО 30 Табл. XV Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів П(С)БО 30 не містить переліку груп, але детальний перелік наведено у табл. XV форми № 5 123 1
124 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи Кожна група та підгрупа Витрати від первісного визнання Сума П. 27.1 П(С)БО 30 Ряд. 1500 – 1540 за гр. 6 табл. XV П(С)БО 30 Табл. XV Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів П(С)БО 30 не містить переліку груп, але детальний перелік наведено у табл. XV форми № 5 124 1
125 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи Кожна група та підгрупа Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Сума П. 27.2 П(С)БО 30 Ряд. 1500 – 1540 за гр. 4 табл. XV П(С)БО 30 Табл. XV Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів П(С)БО 30 не містить переліку груп, але детальний перелік наведено у табл. XV форми № 5 125 1
126 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи Кожна група та підгрупа Фінансовий результат (прибуток, збиток) від первісного визнання Сума П. 27.3 П(С)БО 30 Ряд. 1500 – 1540 за гр. 11 табл. XV П(С)БО 30 Табл. XV Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів П(С)БО 30 не містить переліку груп, але детальний перелік наведено у табл. XV форми № 5 126 1
127 Інвестиційна нерухомість Загалом Вартість інвестиційної нерухомості, придбаної у звітному році Сума П. 34.5 П(С)БО 32 Ряд. 105 за гр. 5 табл. II П(С)БО 32 Табл. II Основні засоби 127 1
128 Інвестиційна нерухомість Загалом Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість за звітний рік Сума П. 34.6 П(С)БО 32 Ряд. 341 табл. III П(С)БО 32 Табл. III Капітальні інвестиції 128 1
129 Інвестиційна нерухомість Загалом Балансова вартість інвестиційної нерухомості, що вибула протягом звітного року Сума П. 34.8 П(С)БО 32 Ряд. 105 за гр. 8 табл. II П(С)БО 32 Табл. II Основні засоби 129 1
130 Інвестиційна нерухомість Загалом Інші зміни балансової вартості інвестиційної нерухомості Сума П. 34.11 П(С)БО 32 Ряд. 105 за гр. 6, 7, 10 – 13 табл. II П(С)БО 32 Табл. II Основні засоби 130 1
131 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за справедливою вартістю Балансова вартість інвестиційної нерухомості на кінець звітного року Сума П. 35.3 П(С)БО 32 Ряд. 269 табл. II П(С)БО 32 Табл. II Основні засоби 131 1
132 Грошові кошти Кожен вид грошових коштів Сума Сума П. 10.1 р. IV Н(П)СБО 1 Ряд. 640 – 690 за гр. 3 табл. VI Н(П)СБО 1 Табл. VI Грошові кошти 132 1
133 Грошові кошти Грошові кошти, використання яких обмежено Наявність значних сум грошей, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство Сума П. 10.3 р. IV Н(П)СБО 1 Ряд. 691 табл. VI Н(П)СБО 1 Табл. VI Грошові кошти 133 1
134 Помилки попередніх періодів, виправлені у звітному році Кожна суттєва помилка Зміст помилки Опис П. 20.1 П(С)БО 6 У формі № 5 не відображають П(С)БО 6 134
135 Помилки попередніх періодів, виправлені у звітному році Кожна суттєва помилка Сума помилки Сума П. 20.1 П(С)БО 6 У формі № 5 не відображають П(С)БО 6 135
136 Помилки попередніх періодів, виправлені у звітному році Кожна суттєва помилка Статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації Опис П. 20.2 П(С)БО 6 У формі № 5 не відображають П(С)БО 6 136
137 Помилки попередніх періодів, виправлені у звітному році Кожна суттєва помилка Факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення Опис П. 20.3 П(С)БО 6 У формі № 5 не відображають П(С)БО 6 137
138 Зміни в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди Кожна суттєва зміна Зміст зміни Опис П. 21 П(С)БО 6 У формі № 5 не відображають П(С)БО 6 138
139 Зміни в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди Кожна суттєва зміна Сума зміни Сума П. 21 П(С)БО 6 У формі № 5 не відображають П(С)БО 6 139
140 Зміни облікової політики Кожна суттєва зміна Причини та суть Опис П. 22.1 П(С)БО 6 У формі № 5 не відображають П(С)БО 6 140
141 Зміни облікової політики Кожна суттєва зміна Сума коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року Сума П. 22.2 П(С)БО 6 У формі № 5 не відображають П(С)БО 6 141
142 Зміни облікової політики Кожна суттєва зміна Факт повторного подання порівнянної інформації у фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку Опис П. 22.3 П(С)БО 6 У формі № 5 не відображають П(С)БО 6 142
143 Події після дати балансу Кожна суттєва подія Зміст події та оцінка її впливу на фінансовий результат або обгрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку Опис П. 23 П(С)БО 6 У формі № 5 не відображають П(С)БО 6 143
144 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Методи амортизації Опис П. 36.2 П(С)БО 7 У формі № 5 не відображають П(С)БО 7 144
145 Основні засоби Група основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 Діапазон строків корисного використання (експлуатації) Опис П. 36.2 П(С)БО 7 У формі № 5 не відображають П(С)БО 7 145
146 Основні засоби Із загальної суми первісної (переоціненої) вартості основних засобів, які визнані активами протягом звітного року Первісна вартість основних засобів, отриманих протягом року в результаті об'єднання підприємств Сума П. 36.3.2 П(С)БО 7 У формі № 5 не відображають П(С)БО 7 146
147 Основні засоби Із загальної суми зносу основних засобів на кінець звітного року Сума зносу переданих у заставу основних засобів Сума П. 37.2 П(С)БО 7 У формі № 5 не відображають П(С)БО 7 147
148 Основні засоби Загалом Сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів Сума П. 37.4 П(С)БО 7 У формі № 5 не відображають П(С)БО 7 148
149 Основні засоби Загалом Сума курсових різниць у зв'язку з перерахунком вартості основних засобів, наведеної у фінзвітності дочірніх підприємств (у примітках до консолідованої фінзвітності) Сума П. 39 П(С)БО 7 У формі № 5 не відображають П(С)БО 7 149
150 Основні засоби Основні засоби, отримані за рахунок цільового фінансування протягом звітного року Метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування Опис П. 37.8 П(С)БО 7 У формі № 5 не відображають П(С)БО 7 150
151 Основні засоби Загалом Зміна розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів протягом звітного періоду Сума П. 38 П(С)БО 7 У формі № 5 не відображають П(С)БО 7 151
152 Основні засоби Загалом Обмеження щодо розподілу додаткового капіталу, між власниками (учасниками) Опис П. 38 П(С)БО 7 У формі № 5 не відображають П(С)БО 7 152
153 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Методи амортизації Опис П. 36.2 П(С)БО 8 У формі № 5 не відображають П(С)БО 8 з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 153
154 Нематерільні активи Група нематеріальних активів відповідно до п. 5 П(С)БО 8 Діапазон строків корисного використання Опис П. 36.2 П(С)БО 8 У формі № 5 не відображають П(С)БО 8 з виділенням інформації щодо нематеріальних активів, створених підприємством (п. 36 П(С)БО 8) 154
155 Нематерільні активи Із загальної суми накопиченої амортизації нематеріальних активів на кінець звітного року Накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів Сума П. 37.2 П(С)БО 8 У формі № 5 не відображають П(С)БО 8 155
156 Нематерільні активи Загалом Сума угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів. Сума П. 37.3 П(С)БО 8 У формі № 5 не відображають П(С)БО 8 156
157 Нематерільні активи Загалом Загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу витрат звітного періоду Сума П. 37.4 П(С)БО 8 У формі № 5 не відображають П(С)БО 8 157
158 Нематерільні активи Із загальної суми залишкової вартості нематеріальних активів на кінець звітного року Залишкова вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань на кінець звітного року Сума П. 37.5 П(С)БО 8 У формі № 5 не відображають П(С)БО 8 158
159 Нематерільні активи Нематеріальні активи, отримані за рахунок цільових асигнувань Метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань Опис П. 37.5 П(С)БО 8 У формі № 5 не відображають П(С)БО 8 159
160 Нематерільні активи Об'єкт, строк корисного використання якого не визначено Причини визнання невизначеним строку корисного використання Опис П. 37.6 П(С)БО 8 У формі № 5 не відображають П(С)БО 8 160
161 Нематерільні активи Об'єкт, строк корисного використання якого не визначено Балансова вартість об'єкту, строк корисного використання якого не визначено Сума П. 37.6 П(С)БО 8 У формі № 5 не відображають П(С)БО 8 161
162 Нематерільні активи Нематеріальні активи, інформація про які є суттєвою Склад нематеріальних активів, інформація про які є суттєвою, їх балансова вартість та строк корисного використання, що залишився Опис П. 37.7 П(С)БО 8 У формі № 5 не відображають П(С)БО 8 Так сказано у п. 37.7 П(С)БО 8. Хоча й не зрозуміло, що саме мається на увазі 162
163 Запаси Група запасів відповідно до п. 6 П(С)БО 9 Методи оцінки запасів Перелік П. 29 П(С)БО 9 У формі № 5 не відображають П(С)БО 9 163
164 Довгострокова дебіторська заборгованість Дебітор Перелік дебіторів Перелік П. 13.1 П(С)БО 10 У формі № 5 не відображають П(С)БО 10 164
165 Довгострокова дебіторська заборгованість Дебітор Сума заборгованості Сума П. 13.1 П(С)БО 10 У формі № 5 не відображають П(С)БО 10 165
166 Дебіторська заборгованість Дебітор – пов'язана сторона Перелік дебіторів Перелік П. 13.2 П(С)БО 10 У формі № 5 не відображають П(С)БО 10 166
167 Дебіторська заборгованість Дебітор – пов'язана сторона Сума заборгованості Сума П. 13.2 П(С)БО 10 У формі № 5 не відображають П(С)БО 10 167
168 Поточна дебіторська заборгованість """Стаття балансу ""Інша поточна дебіторська заборгованість""" Види заборгованості Перелік П. 13.3 П(С)БО 10 У формі № 5 не відображають П(С)БО 10 168
169 Поточна дебіторська заборгованість Вид заборгованості Сума Сума П. 13.3 П(С)БО 10 У формі № 5 не відображають П(С)БО 10 169
170 Резерв сумнівних боргів Резерв сумнівних боргів Метод визначення величини резерву Опис П. 13.4 П(С)БО 10 У формі № 5 не відображають П(С)БО 10 170
171 Зобов'язання Зобов'язання, яке відповідає ознакам п. 8 П(С)БО 11 Сума Сума П. 20.1 П(С)БО 11 У формі № 5 не відображають П(С)БО 11 171
172 Зобов'язання Зобов'язання, яке відповідає ознакам п. 8 П(С)БО 11 Строки погашення та обґрунтування причин виключення зі складу поточних зобов'язань Опис П. 20.1 П(С)БО 11 У формі № 5 не відображають П(С)БО 11 172
173 Зобов'язання """Стаття балансу ""Інші довгострокові зобов'язання""" Перелік і суми зобов'язань Опис П. 20.2 П(С)БО 11 У формі № 5 не відображають П(С)БО 11 173
174 Зобов'язання """Стаття балансу ""Інші поточні зобов'язання""" Перелік і суми зобов'язань Опис П. 20.2 П(С)БО 11 У формі № 5 не відображають П(С)БО 11 174
175 Забезпечення Вид забезпечення Цільове призначення, причини невизначеності, очікуваний строк погашення Опис П. 21.1 П(С)БО 11 У формі № 5 не відображають П(С)БО 11 175
176 Непередбачені зобов'язання Вид непередбаченого зобов'язання Стислий опис Опис П. 22.1 П(С)БО 11 У формі № 5 не відображають П(С)БО 11 176
177 Непередбачені зобов'язання Вид непередбаченого зобов'язання Сума Сума П. 22.1 П(С)БО 11 У формі № 5 не відображають П(С)БО 11 177
178 Непередбачені зобов'язання Вид непередбаченого зобов'язання Невизначеність щодо суми або строку погашення Опис П. 22.2 П(С)БО 11 У формі № 5 не відображають П(С)БО 11 178
179 Непередбачені зобов'язання Вид непередбаченого зобов'язання Сума очікуваного погашення зобов'язання іншою стороною Опис П. 22.3 П(С)БО 11 У формі № 5 не відображають П(С)БО 11 179
180 Фінансові інвестиції Фінансові інвестиції Підстави для визначення справедливої вартості фінансових інвестицій Опис П. 24.3 П(С)БО 12 У формі № 5 не відображають П(С)БО 12 180
181 Фінансові інвестиції Вид фінансових інвестицій Перелік провідних асоційованих, дочірніх і спільних підприємств із зазначенням частки в капіталі та методів оцінки, що використовуються для обліку таких фінансових інвестицій Опис П. 24.5 П(С)БО 12 У формі № 5 не відображають П(С)БО 12 Види фінінвестицій: 1) фінінвестиції в асоційовані підприємства, 2) фінінвестиції в дочірні підприємства, 3) фінінвестиції у спільну діяльність із створенням юрособи. 181
182 Фінансові інвестиції Контрольний учасник спільного підприємства Загальна сума зобов'язань щодо його часток у спільному підприємстві Сума П. 25.1 П(С)БО 12 У формі № 5 не відображають П(С)БО 12 182
183 Фінансові інвестиції Контрольний учасник спільного підприємства Сума зобов'язань інвестиційного характеру щодо його часток у спільних підприємствах та його частки в зобов'язаннях, які він взяв разом з іншими учасниками Сума П. 25.2 П(С)БО 12 У формі № 5 не відображають П(С)БО 12 183
184 Фінансові інвестиції Контрольний учасник спільного підприємства Сума своєї частки в зобов'язаннях інвестиційного характеру спільних підприємств Сума П. 25.3 П(С)БО 12 У формі № 5 не відображають П(С)БО 12 184
185 Фінансові інвестиції Спільна діяльність без створення юридичної особи Розмір частки у спільній діяльності Сума П. 26.1 П(С)БО 12 У формі № 5 не відображають П(С)БО 12 185
186 Фінансові інвестиції Спільна діяльність без створення юридичної особи Строк дії договору спільної діяльності Опис П. 26.2 П(С)БО 12 У формі № 5 не відображають П(С)БО 12 186
187 Фінансові інвестиції Спільна діяльність без створення юридичної особи Інформація про оператора спільної діяльності Опис П. 26.3 П(С)БО 12 У формі № 5 не відображають П(С)БО 12 187
188 Фінансові інвестиції Спільна діяльність без створення юридичної особи Загальна вартість вкладу до спільної діяльності Сума П. 26.4 П(С)БО 12 У формі № 5 не відображають П(С)БО 12 188
189 Фінансові інвестиції Спільна діяльність без створення юридичної особи Сума всіх зобов'язань спільної діяльності (із зазначенням суми, яка припадає на частку учасника) Сума П. 26.5 П(С)БО 12 У формі № 5 не відображають П(С)БО 12 189
190 Фінансові інвестиції Спільна діяльність без створення юридичної особи Загальна сума доходів і витрат спільної діяльності Сума П. 26.6 П(С)БО 12 У формі № 5 не відображають П(С)БО 12 190
191 Фінансові інвестиції Спільна діяльність без створення юридичної особи Сума доходів і витрат спільної діяльності, які були включені до інших операційних доходів та інших операційних витрат Сума П. 26.6 П(С)БО 12 У формі № 5 не відображають П(С)БО 12 191
192 Фінансові інвестиції Оператор спільної діяльності без створення юридичної особи Загальна вартість спільно контрольованих активів, управління якими він здійснює, а також у розрізі їх класифікації. Сума П. 26.7 П(С)БО 12 У формі № 5 не відображають П(С)БО 12 192
193 Фінансові інструменти Клас фінансових активів, фінансових зобов'язань та інструментів власного капіталу Види та сума фінансових інструментів, строки та умови, які можуть впливати на їх суму, розподіл у часі та визначеність майбутніх грошових потоків Опис П. 42.1 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 193
194 Фінансові інструменти Клас фінансових активів, фінансових зобов'язань та інструментів власного капіталу Облікова політика, зокрема методи визнання та оцінки Опис П. 42.2 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 194
195 Фінансові інструменти Операції з фінансовими інструментами, які призводять до виникнення цінових, кредитних або інших ризиків Інформація про вартість оголошену, номінальну тощо, на якій розраховуються майбутні виплати Опис П. 43.1 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 195
196 Фінансові інструменти Операції з фінансовими інструментами, які призводять до виникнення цінових, кредитних або інших ризиків Інформація про дату погашення, закінчення строку дії або виконання контракту Опис П. 43.2 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 196
197 Фінансові інструменти Операції з фінансовими інструментами, які призводять до виникнення цінових, кредитних або інших ризиків Інформація про опціони, утримані будь-якою стороною-укладачем контракту про фінансовий інструмент, що передбачають дострокове погашення зобов'язань, включаючи період або дату, коли вони можуть бути здійснені, ціну або верхню та нижню межу цін здійснення опціону Опис П. 43.3 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 197
198 Фінансові інструменти Операції з фінансовими інструментами, які призводять до виникнення цінових, кредитних або інших ризиків Інформація про опціони, утримані будь-якою стороною-укладачем контракту про фінансовий інструмент, на конвертацію в інший фінансовий інструмент, інший фінансовий актив або фінансове зобов'язання, включаючи період або дату, коли опціон можна здійснити, а також коефіцієнти конвертації або курс обміну Опис П. 43.4 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 198
199 Фінансові інструменти Операції з фінансовими інструментами, які призводять до виникнення цінових, кредитних або інших ризиків Сума та її розподіл за терміном передбачених майбутніх грошових потоків або виплат, включаючи вартість погашення фінансового інструмента, оголошену ставку або величину відсотка, дивіденду або іншого періодичного доходу від фінансового інструмента Опис П. 43.5 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 199
200 Фінансові інструменти Операції з фінансовими інструментами, які призводять до виникнення цінових, кредитних або інших ризиків Сума та опис застави, отриманої або наданої за фінансовим інструментом Опис П. 43.6 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 200
201 Фінансові інструменти Операції з фінансовими інструментами, які призводять до виникнення цінових, кредитних або інших ризиків Інформація про іноземну валюту, у якій надходитимуть або сплачуватимуться суми за фінансовим інструментом Опис П. 43.7 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 201
202 Фінансові інструменти Операції з фінансовими інструментами, які призводять до виникнення цінових, кредитних або інших ризиків Інформація про умови контракту, які в разі їх порушення суттєво змінюватимуть терміни або інші умови фінансового інструмента Опис П. 43.8 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 202
203 Фінансові інструменти Щодо окремого фінансового інструмента, який передбачено отримати в обмін на інший фінансовий інструмент, наводиться інформація, передбачена підпунктами 43.1-43.7 Положення (стандарту) 13. Опис П. 44 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 203
204 Фінансові інструменти Клас визнаних або невизнаних фінансових активів і фінансових зобов'язань Відсотковий ризик із зазначенням дати перегляду ставки відсотка або дати погашення зобов'язань за контрактом залежно від того, що настає раніше Опис П. 45.1.1 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 204
205 Фінансові інструменти Клас визнаних або невизнаних фінансових активів і фінансових зобов'язань Відсотковий ризик із зазначенням ефективних відсоткових ставок, якщо вони застосовуються Опис П. 45.1.2 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 205
206 Фінансові інструменти Клас визнаних або невизнаних фінансових активів і фінансових зобов'язань Кредитний ризик із зазначенням його максимальної суми на дату балансу (без урахування справедливої вартості застави) Опис П. 45.2.1 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 206
207 Фінансові інструменти Клас визнаних або невизнаних фінансових активів і фінансових зобов'язань Кредитний ризик із зазначенням наявності одночасного впливу різних чинників кредитного ризику Опис П. 45.2.2 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 207
208 Фінансові інструменти Клас визнаних або невизнаних фінансових активів і фінансових зобов'язань Справедлива вартість або інформація про те, що справедливу вартість достовірно визначити неможливо разом з відомостями про основні характеристики фінансового інструмента, які впливають на його справедливу вартість Опис П. 46 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 208
209 Фінансові інструменти Клас визнаних або невизнаних фінансових активів і фінансових зобов'язань Відомості щодо застосованого методу визначення справедливої вартості та суттєвих припущень (про безперервність діяльності, про відсутність намірів скорочувати обсяги діяльності або здійснювати операції на невигідних умовах тощо), прийнятих при його застосуванні Опис П. 46 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 209
210 Фінансові інструменти Фінансовий актив, який відображено за вартістю, що перевищує його справедливу вартість Балансова або справедлива вартість Сума П. 47.1 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 210
211 Фінансові інструменти Фінансовий актив, який відображено за вартістю, що перевищує його справедливу вартість Причини, які вплинули на прийняття рішення про відмову від зниження балансової вартості до справедливої, включаючи причини впевненості у тому, що балансову вартість буде компенсовано (відшкодовано) Опис П. 47.2 П(С)БО 13 У формі № 5 не відображають П(С)БО 13 211
212 Фінансова оренда (орендар) Орендні платежі за строками оренди (до одного року, від одного до п'яти років, більше п'яти років) Загальна сума мінімальних орендних платежів та їхня теперішня вартість на кінець звітного періоду Сума П. 21.2 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 212
213 Фінансова оренда (орендар) Непередбачена орендна плата Непередбачена орендна плата, включена у звітному періоді до складу фінансових витрат (доходів) Сума П. 21.3 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 213
214 Фінансова оренда (орендар) Сума майбутніх мінімальних орендних платежів, які на дату балансу передбачається одержати за угодами невідмовної суборенди Сума П. 21.4 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 214
215 Фінансова оренда (орендар) Чинні орендні угоди Показники, які застосовуються для розрахунку непередбаченої орендної плати Опис П. 21.5 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 215
216 Фінансова оренда (орендар) Чинні орендні угоди Наявність та умови вибору між поновленням орендної угоди чи придбанням активу та застереження щодо зміни цін Опис П. 21.5 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 216
217 Фінансова оренда (орендар) Чинні орендні угоди Обмеження, передбачені орендними угодами Опис П. 21.5 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 217
218 Операційна оренда (орендар) Орендні платежі за строками оренди (до одного року, від одного до п'яти років, більше п'яти років) Загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів за невідмовною орендою на кінець звітного періоду Сума П. 22.1 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 218
219 Операційна оренда (орендар) Загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів на кінець звітного періоду, які передбачається одержати за угодами невідмовної суборенди Сума П. 22.2 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 219
220 Операційна оренда (орендар) Орендні платежі та платежі з суборенди за звітний період з виділенням сум мінімальних орендних платежів і непередбаченої орендної плати за угодами невідмовної оренди та суборенди. Сума П. 22.3 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 220
221 Операційна оренда (орендар) Чинні орендні угоди Показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів Опис П. 22.4 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 221
222 Операційна оренда (орендар) Чинні орендні угоди Наявність та умови вибору між поновленням або придбанням активу і застереження щодо зміни цін Опис П. 22.4 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 222
223 Операційна оренда (орендар) Чинні орендні угоди Обмеження, передбачені орендними угодами. Опис П. 22.4 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 223
224 Фінансова оренда (орендодавець) Орендні платежі за строками оренди (до одного року, від одного до п'яти років, більше п'яти років) Загальна сума мінімальних орендних платежів та їх теперішня вартість на кінець звітного періоду Сума П. 23.1 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 224
225 Фінансова оренда (орендодавець) Фінансовий дохід Сума фінансового доходу, що підлягає одержанню на кінець звітного періоду Сума П. 23.2 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 225
226 Фінансова оренда (орендодавець) Чинні орендні угоди Показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів Опис П. 23.3 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 226
227 Фінансова оренда (орендодавець) Чинні орендні угоди Обмеження, передбачені орендними угодами Опис П. 23.3 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 227
228 Фінансова оренда (орендодавець) Чинні орендні угоди Негарантована ліквідаційна вартість Опис П. 23.4 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 228
229 Фінансова оренда (орендодавець - виробник) Резерв сумнівних боргів щодо дебіторської заборгованості орендарів Залишок резерву сумнівних боргів на кінець звітного періоду Опис П. 23.5 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 229
230 Операційна оренда (орендодавець) Кваліфікаційна група Первісна (переоцінена) вартість об'єктів на кінець звітного періоду Сума П. 24.1 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 230
231 Операційна оренда (орендодавець) Кваліфікаційна група Знос об'єктів на кінець звітного періоду Сума П. 24.1 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 231
232 Операційна оренда (орендодавець) Орендні платежі загальною сумою Сума майбутніх мінімальних орендних платежів за угодами невідмовної операційної оренди на кінець звітного періоду Сума П. 24.2 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 232
233 Операційна оренда (орендодавець) Орендні платежі за строками оренди (до одного року, від одного до п'яти років, більше п'яти років) Сума майбутніх мінімальних орендних платежів за угодами невідмовної операційної оренди на кінець звітного періоду Сума П. 24.2 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 233
234 Операційна оренда (орендодавець) Непередбачена орендна плата, включена у звітному періоді до складу фінансового доходу (витрат) Сума П. 24.3 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 234
235 Операційна оренда (орендодавець) Чинні орендні угоди Показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів Опис П. 24.4 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 235
236 Операційна оренда (орендодавець) Чинні орендні угоди Обмеження, передбачені орендними угодами Опис П. 24.4 П(С)БО 14 У формі № 5 не відображають П(С)БО 14 236
237 Дохід Загалом Облікова політика щодо визнання доходу, включаючи спосіб визначення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від виконання і надання яких визнається за ступенем завершеності Опис П. 25.1 П(С)БО 15 У формі № 5 не відображають П(С)БО 15 237
238 Дохід Група доходів відповідно до п. 7 П(С)БО 15 Сума доходу Сума П. 25.2 П(С)БО 15 У формі № 5 не відображають П(С)БО 15 238
239 Дохід Група доходів відповідно до п. 7 П(С)БО 15 Сума доходу за бартерними контрактами Сума П. 25.3 П(С)БО 15 У формі № 5 не відображають П(С)БО 15 239
240 Витрати Види витрат, які не включені до статей витрат ф. № 2, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками) Сума витрат Сума П. 31 П(С)БО 16 У формі № 5 не відображають П(С)БО 16 240
241 Податок на прибуток Складові елементи витрат (доходу) з податку на прибуток Поточний податок на прибуток за звітний рік Сума П. 19.1 П(С)БО 17 Ряд. 1210 за гр. 3 табл. XII П(С)БО 17 Табл. XII Податок на прибуток 241 1
242 Податок на прибуток Вид податкового активу Визнані відстрочені податкові активи на початок звітного року Сума П. 19.7 П(С)БО 17 Ряд. 1220 за гр. 3 табл. XII П(С)БО 17 Табл. XII Податок на прибуток 242 1
243 Податок на прибуток Вид податкового активу Визнані відстрочені податкові активи на кінець звітного року Сума П. 19.7 П(С)БО 17 Ряд. 1225 за гр. 3 табл. XII П(С)БО 17 Табл. XII Податок на прибуток 243 1
244 Податок на прибуток Вид податкових зобов'язань Визнані відстрочені податкові зобов'язання на початок звітного року Сума П. 19.7 П(С)БО 17 Ряд. 1230 за гр. 3 табл. XII П(С)БО 17 Табл. XII Податок на прибуток 244 1
245 Податок на прибуток Вид податкових зобов'язань Визнані відстрочені податкові зобов'язання на кінець звітного року Сума П. 19.7 П(С)БО 17 Ряд. 1235 за гр. 3 табл. XII П(С)БО 17 Табл. XII Податок на прибуток 245 1
246 Податок на прибуток Загалом Сума відстроченого податку на прибуток, що включена до ф. № 2 у звітному році Сума П. 19.8 П(С)БО 17 Ряд. 1240 за гр. 3 табл. XII П(С)БО 17 Табл. XII Податок на прибуток 246 1
247 Податок на прибуток Із загальної суми відстроченого податку на прибуток Поточний податок на прибуток, включений до ф. № 2 у звітному році Сума П. 19.8 П(С)БО 17 Ряд. 1241 за гр. 3 табл. XII П(С)БО 17 Табл. XII Податок на прибуток 247 1
248 Податок на прибуток Із загальної суми відстроченого податку на прибуток Зменьшення (збільшення) відстрочених податкових активів, включений до ф. № 2 у звітному році Сума П. 19.8 П(С)БО 17 Ряд. 1242 за гр. 3 табл. XII П(С)БО 17 Табл. XII Податок на прибуток 248 1
249 Податок на прибуток Із загальної суми відстроченого податку на прибуток Збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань, включений до ф. № 2 у звітному році Сума П. 19.8 П(С)БО 17 Ряд. 1243 за гр. 3 табл. XII П(С)БО 17 Табл. XII Податок на прибуток 249 1
250 Податок на прибуток Загалом Поточний та відстрочений податок на прибуток, відображений у складі власного капіталу у звітному році Сума П. 19.2 П(С)БО 17 Ряд. 1250 за гр. 3 табл. XII П(С)БО 17 Табл. XII Податок на прибуток 250 1
251 Податок на прибуток Із загальної суми поточного та відстроченого податку на прибуток, відображеного у складі власного капіталу Поточний податок на прибуток, відображений у складі власного капіталу за звітний рік Сума П. 19.2 П(С)БО 17 Ряд. 1251 за гр. 3 табл. XII П(С)БО 17 Табл. XII Податок на прибуток 251 1
252 Податок на прибуток Із загальної суми поточного та відстроченого податку на прибуток, відображеного у складі власного капіталу Зменьшення (збільшення) відстрочених податкових активів, відображене у складі власного капіталу за звітний рік Сума П. 19.2 П(С)БО 17 Ряд. 1252 за гр. 3 табл. XII П(С)БО 17 Табл. XII Податок на прибуток 252 1
253 Податок на прибуток Із загальної суми поточного та відстроченого податку на прибуток, відображеного у складі власного капіталу Збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань, відображене у складі власного капіталу за звітний рік Сума П. 19.2 П(С)БО 17 Ряд. 1253 за гр. 3 табл. XII П(С)БО 17 Табл. XII Податок на прибуток 253 1
254 Податок на прибуток Складові елементи витрат (доходу) з податку на прибуток Всі коригування суми поточного податку на прибуток, включаючи відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання, виправлення помилок тощо Опис П. 19.1 П(С)БО 17 У формі № 5 не відображають П(С)БО 17 Це – загальна вимога, в інших пунктах П(С)БО 17 її конкретизовано щодо деяких складових податку на прибуток 254
255 Податок на прибуток Загалом Пояснення різниці між витратами (доходом) з податку на прибуток та добутком облікового прибутку (збитку) на застосовану ставку податку на прибуток. Опис П. 19.3 П(С)БО 17 У формі № 5 не відображають П(С)БО 17 255
256 Податок на прибуток Загалом Ставка податку на прибуток, якщо вона змінюється порівняно із звітним періодом. Ставка податку П. 19.4 П(С)БО 17 У формі № 5 не відображають П(С)БО 17 256
257 Податок на прибуток Загалом Сума та період дії тимчасових податкових різниць, що підлягають вирахуванню, сума податкових збитків і невикористаних податкових пільг, пов'язаних з невизнанням відстроченого податкового активу Сума П. 19.5 П(С)БО 17 У формі № 5 не відображають П(С)БО 17 257
258 Податок на прибуток Загалом Сума тимчасових податкових різниць, пов'язаних з фінансовими інвестиціями у дочірні, асоційовані та спільні підприємства, щодо яких відстрочені податкові зобов'язання не були визнані Сума П. 19.6 П(С)БО 17 У формі № 5 не відображають П(С)БО 17 258
259 Податок на прибуток Загалом Сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов'язаних з прибутком (збитком) від діяльності, що припинена Сума П. 19.9 П(С)БО 17 У формі № 5 не відображають П(С)БО 17 259
260 Будівельні контракти Загалом Методи визначення доходу за будівельними контрактами у звітному періоді Опис П. 20.2 П(С)БО 18 У формі № 5 не відображають П(С)БО 18 260
261 Будівельні контракти Незавершені будівельні контракти (загалом) Методи визначення ступеня завершеності робіт Опис П. 20.3.1 П(С)БО 18 У формі № 5 не відображають П(С)БО 18 261
262 Будівельні контракти Незавершені будівельні контракти (загалом) Загальна сума зазнаних витрат і визнаних прибутків (за вирахуванням визнаних збитків) на кінець звітного періоду Сума П. 20.3.2 П(С)БО 18 У формі № 5 не відображають П(С)БО 18 262
263 Об'єднання підприємств (покупець) Підприємства, що об'єдналися Назва та загальна характеристика Опис П. 18.1 П(С)БО 19 У формі № 5 не відображають П(С)БО 19 263
264 Об'єднання підприємств (покупець) Підприємства, що об'єдналися Дата об'єднання Опис П. 18.2 П(С)БО 19 У формі № 5 не відображають П(С)БО 19 264
265 Об'єднання підприємств (покупець) Підприємства, що об'єдналися Інформація про закриття або продаж складової частини діяльності об'єднаних підприємств та/або видів їх господарської діяльності Опис П. 18.3 П(С)БО 19 У формі № 5 не відображають П(С)БО 19 265
266 Об'єднання підприємств Придбання підприємства Відсоток придбаних акцій з правом голосу Опис П. 19.1 П(С)БО 19 У формі № 5 не відображають П(С)БО 19 266
267 Об'єднання підприємств Придбання підприємства Вартість об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності Сума П. 19.2 П(С)БО 19 У формі № 5 не відображають П(С)БО 19 267
268 Об'єднання підприємств Придбання підприємства Опис активів або зобов'язань, що надаються або повинні бути надані покупцем у порядку оплати Опис П. 19.2 П(С)БО 19 У формі № 5 не відображають П(С)БО 19 268
269 Об'єднання підприємств Придбання підприємств (у разі, коли емісія акцій відбувається на частину вартості об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності) Кількість випущених та фактично розміщених акцій (інших інструментів власного капіталу) Опис П. 19.2 П(С)БО 19 У формі № 5 не відображають П(С)БО 19 269
270 Об'єднання підприємств Придбання підприємств (у разі, коли емісія акцій відбувається на частину вартості об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності) Справедлива вартість таких акцій (інших інструментів власного капіталу) та обґрунтування її визначення Опис П. 19.2 П(С)БО 19 У формі № 5 не відображають П(С)БО 19 270
271 Об'єднання підприємств Придбання підприємства Характер і сума забезпечення реструктуризації та інших витрат на закриття підприємства, які виникають в результаті придбання і визнані на дату придбання Опис П. 19.3 П(С)БО 19 У формі № 5 не відображають П(С)БО 19 271
272 Об'єднання підприємств Придбане підприємство та/або його компоненти Інформація про групи активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань, визнані на дату придбання, а також їх балансову вартість на дату балансу, що передує даті придбання Опис П. 21 П(С)БО 19 У формі № 5 не відображають П(С)БО 19 272
273 Курсові різниці Вид курсових різниць Сума курсових різниць, що включена протягом звітного періоду до складу іншого додаткового капіталу Сума П. 15.2 П(С)БО 21 У формі № 5 не відображають П(С)БО 21 273
274 Курсові різниці Вид курсових різниць Інформація, що пояснює взаємозв'язок між сумою курсових різниць, що включена протягом звітного періоду до складу іншого додаткового капіталу, на початок і на кінець звітного періоду Опис П. 15.2 П(С)БО 21 У формі № 5 не відображають П(С)БО 21 274
275 Ознаки класифікації діяльності Господарська одиниця за межами України Характер та причини зміни ознак Опис П. 16.1 П(С)БО 21 У формі № 5 не відображають П(С)БО 21 275
276 Ознаки класифікації діяльності Господарська одиниця за межами України Вплив зміни ознак на власний капітал Опис П. 16.2 П(С)БО 21 У формі № 5 не відображають П(С)БО 21 276
277 Ознаки класифікації діяльності Господарська одиниця за межами України Вплив зміни ознак на чистий прибуток (збиток) за попередній рік, якщо така зміна відбулася на початку попереднього року Опис П. 16.3 П(С)БО 21 У формі № 5 не відображають П(С)БО 21 277
278 Інфляція Загалом Факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням П(С)БО 22 Опис П. 24 П(С)БО 22 У формі № 5 не відображають П(С)БО 22 278
279 Інфляція Амортизація Сума коригування амортизації основних засобів Сума П. 24 П(С)БО 22 У формі № 5 не відображають П(С)БО 22 279
280 Інфляція Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів Розрахунок коригування собівартості Опис П. 24 П(С)БО 22 У формі № 5 не відображають П(С)БО 22 280
281 Інфляція Загалом Індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом поточного та попереднього звітних періодів Опис П. 24 П(С)БО 22 У формі № 5 не відображають П(С)БО 22 281
282 Пов'язані сторони Пов'язана сторона, у т. ч. асоційоване підприємство, яке обліковується інвестором за методом участі в капіталі Характер відносин між пов'язаними сторонами (за наявності у звітному році операцій між ними) Опис П. 11.1, 14 П(С)БО 23 У формі № 5 не відображають П(С)БО 23 Ця інформація може не наводитися у примітках до консолідованої фінзвітності, а також в інших випадках, передбачених п. 13 П(С)БО 23 282
283 Пов'язані сторони Пов'язана сторона, у т. ч. асоційоване підприємство, яке обліковується інвестором за методом участі в капіталі Види та обсяги операцій (сума або частка у загальному обсязі) пов'язаних сторін Опис П. 11.2, 14 П(С)БО 23 У формі № 5 не відображають П(С)БО 23 Ця інформація може не наводитися у примітках до консолідованої фінзвітності, а також в інших випадках, передбачених п. 13 П(С)БО 23 283
284 Пов'язані сторони Пов'язана сторона, у т. ч. асоційоване підприємство, яке обліковується інвестором за методом участі в капіталі Використані методи оцінки активів і зобов'язань в операціях пов'язаних сторін Опис П. 11.3, 14 П(С)БО 23 У формі № 5 не відображають П(С)БО 23 Ця інформація може не наводитися у примітках до консолідованої фінзвітності, а також в інших випадках, передбачених п. 13 П(С)БО 23 284
285 Пов'язані сторони Пов'язана сторона, у т. ч. асоційоване підприємство, яке обліковується інвестором за методом участі в капіталі Суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями пов'язаних сторін Сума П. 11.4, 14 П(С)БО 23 У формі № 5 не відображають П(С)БО 23 Ця інформація може не наводитися у примітках до консолідованої фінзвітності, а також в інших випадках, передбачених п. 13 П(С)БО 23 285
286 Пов'язані сторони Пов'язана сторона здійснює контроль або перебуває під контролем іншої пов'язаної сторони Характер відносин між пов'язаними сторонами (незалежно від наявності у звітному році операцій між ними) Опис П. 12 П(С)БО 23 У формі № 5 не відображають П(С)БО 23 286
287 Пов'язані сторони Провідний управлінський персонал Поточні виплати Сума П. 15.1 П(С)БО 23 У формі № 5 не відображають П(С)БО 23 287
288 Пов'язані сторони Провідний управлінський персонал Інші довгострокові виплати Сума П. 15.2 П(С)БО 23 У формі № 5 не відображають П(С)БО 23 288
289 Пов'язані сторони Провідний управлінський персонал Виплати по закінченні трудової діяльності Сума П. 15.3 П(С)БО 23 У формі № 5 не відображають П(С)БО 23 289
290 Пов'язані сторони Провідний управлінський персонал Виплати при звільненні Сума П. 15.4 П(С)БО 23 У формі № 5 не відображають П(С)БО 23 290
291 Пов'язані сторони Провідний управлінський персонал Платежі на основі акцій Сума П. 15.5 П(С)БО 23 У формі № 5 не відображають П(С)БО 23 291
292 Пов'язані сторони Провідний управлінський персонал Позики Сума П. 15.6 П(С)БО 23 У формі № 5 не відображають П(С)БО 23 292
293 Прибуток на акцію Клас простих акцій Чистий прибуток на одну просту акцію, визначений у результаті перерахунку Сума П. 16.1 П(С)БО 24 У формі № 5 не відображають П(С)БО 24 293
294 Прибуток на акцію Клас простих акцій Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, визначений у результаті перерахунку Сума П. 16.2 П(С)БО 24 У формі № 5 не відображають П(С)БО 24 294
295 Прибуток на акцію Клас простих акцій Узгодження сум, використаних як чисельники при обчисленні чистого прибутку на одну просту акцію та скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію, з сумами чистого прибутку (збитку) за певний період Опис П. 16.3 П(С)БО 24 У формі № 5 не відображають П(С)БО 24 295
296 Прибуток на акцію Клас простих акцій Вплив розбавляючих потенційних простих акцій на середньорічну кількість простих акцій в обігу Опис П. 16.4 П(С)БО 24 У формі № 5 не відображають П(С)БО 24 296
297 Прибуток на акцію Клас простих акцій Операції з простими та потенційними простими акціями, які були здійснені після дати балансу (крім операцій, зазначених у пункті 15 П(С)БО 24) Опис П. 16.5 П(С)БО 24 У формі № 5 не відображають П(С)БО 24 297
298 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Сума відрахувань, включена до витрат звітного року Сума П. 32 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 298
299 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Загальний опис типу програми Опис П. 33.1 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 299
300 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Залишок зобов'язання (активу) на початок і кінець звітного року Сума П. 33.2 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 300
301 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Теперішня вартість забезпечених, частково забезпечених і незабезпечених активами програми зобов'язань на кінець звітного періоду Сума П. 33.3 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 301
302 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Не визнані актуарні прибутки (збитки) на початок і кінець звітного року Сума П. 33.4 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 302
303 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Не визнана вартість раніше виконаних працівниками робіт на початок і кінець звітного року Сума П. 33.5 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 303
304 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Не визнана активом частина вартості згідно з п. 16 П(С)БО 26. Сума П. 33.6 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 304
305 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Склад активів програми із зазначенням їх справедливої вартості на початок і кінець звітного року Сума П. 33.7 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 305
306 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Вартість поточних робіт, виконаних працівниками, включена до ф. № 2 (із зазначенням статей, до яких її включено) Сума П. 33.8.1 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 306
307 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Витрати на відсотки за програмою, включені до ф. № 2 (із зазначенням статей, до яких їх включено) Сума П. 33.8.2 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 307
308 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Очікуваний прибуток від активів програми та визнане активом право на відшкодування, включені до ф. № 2 (із зазначенням статей, до яких їх включено) Сума П. 33.8.3 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 308
309 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Актуарні прибутки (збитки ), включені до ф. № 2 (із зазначенням статей, до яких їх включено) Опис П. 33.8.4 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 309
310 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Вартість раніше виконаних працівниками робіт, включена до ф. № 2 (із зазначенням статей, до яких її включено) Сума П. 33.8.5 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 310
311 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Прибуток (збиток) від скорочення програми або остаточного розрахунку за нею, включений до ф. № 2 (із зазначенням статей, до яких його включено) Сума П. 33.8.6 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 311
312 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Фактичний прибуток від активів програми і визнане активом право на відшкодування, включені до ф. № 2 (із зазначенням статей, до яких їх включено) Сума П. 33.8.7 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 312
313 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Використані в актуарних припущеннях на кінець звітного періоду ставки дисконту (в абсолютному виразі і як різниця між різними ставками відсотка або іншими змінними) Опис П. 33.9.1 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 313
314 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Використані в актуарних припущеннях на кінець звітного періоду очікуваний рівень прибутковості активів програми за звітний рік і визнане активом право на відшкодування (в абсолютному виразі і як різниця між різними ставками відсотка або іншими змінними) Опис П. 33.9.2 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 314
315 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Використані в актуарних припущеннях на кінець звітного періоду очікувані рівні заробітної плати (в абсолютному виразі і як різниця між різними ставками відсотка або іншими змінними) Опис П. 33.9.3 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 315
316 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Використані в актуарних припущеннях на кінець звітного періоду очікувані витрати на медичне обслуговування (в абсолютному виразі і як різниця між різними ставками відсотка або іншими змінними) Опис П. 33.9.4 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 316
317 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма з визначеним внеском Використані в актуарних припущеннях на кінець звітного періоду інші суттєві актуарні припущення (в абсолютному виразі і як різниця між різними ставками відсотка або іншими змінними) Опис П. 33.9.5 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 317
318 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма виплат інструментами власного капіталу Характер та умови виплат Опис П. 34.1 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 318
319 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма виплат інструментами власного капіталу Облікова політика Опис П. 34.2 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 319
320 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма виплат інструментами власного капіталу Включені до фінансової звітності суми Сума П. 34.3 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 320
321 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма виплат інструментами власного капіталу Кількість та умови фінансових інструментів на початок і кінець звітного року, а також ступінь гарантованості прав працівників на ці інструменти на початок і кінець звітного року Опис П. 34.4 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 321
322 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма виплат інструментами власного капіталу Кількість та умови фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством для фонду або для працівників протягом звітного року Опис П. 34.5 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 322
323 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма виплат інструментами власного капіталу Справедлива вартість компенсації, отриманої з фонду або від працівників Сума П. 34.6 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 323
324 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма виплат інструментами власного капіталу Кількість, дата та ціна виконання опціонів на акції за такими програмами у звітному році Опис П. 34.7 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 324
325 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма виплат інструментами власного капіталу Кількість опціонів на акції, утримувачами яких є фонд або працівники, строк дії яких закінчився у звітному році Опис П. 34.8 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 325
326 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма виплат інструментами власного капіталу Сума та основні умови позик чи гарантій, наданих підприємством фонду або на його користь. Опис П. 34.9 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 326
327 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма виплат інструментами власного капіталу Справедлива вартість на початок і кінець звітного року фінансових інструментів власного капіталу (за винятком опціонів на акції підприємства) Сума П. 34.10 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 327
328 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма виплат інструментами власного капіталу Справедлива вартість на дату випуску фінансових інструментів власного капіталу підприємства (за винятком опціонів на акції), емітованих підприємством для фонду або для працівників протягом звітного року Сума П. 34.11 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 328
329 Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності Кожна програма виплат інструментами власного капіталу Інформація щодо неможливості визначення справедливої вартості на дату випуску фінансових інструментів власного капіталу підприємства (за винятком опціонів на акції), емітованих підприємством для фонду або для працівників протягом звітного року Опис П. 34.11 П(С)БО 26 У формі № 5 не відображають П(С)БО 26 329
330 Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу Кожен необоротний актив, кожна група вибуття, визнані утримуваними для продажу у звітному році Опис необоротного активу, групи вибуття Опис П. 2.1 (р. IV) П(С)БО 27 У формі № 5 не відображають П(С)БО 27 330
331 Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу Кожен необоротний актив, кожна група вибуття, визнані утримуваними для продажу у звітному році Обставини продажу (вибуття), спосіб та час Опис П. 2.1 (р. IV) П(С)БО 27 У формі № 5 не відображають П(С)БО 27 331
332 Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу Кожен необоротний актив, кожна група вибуття, визнані утримуваними для продажу у звітному році Збитки від зменшення корисності та їх подальше сторнування Сума П. 2.1 (р. IV) П(С)БО 27 У формі № 5 не відображають П(С)БО 27 332
333 Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу Кожен необоротний актив, кожна група вибуття, визнані утримуваними для продажу у звітному році Сегмент, у якому необоротні активи, група вибуття подаються відповідно до П(С)БО 29 Опис П. 2.1 (р. IV) П(С)БО 27 У формі № 5 не відображають П(С)БО 27 333
334 Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу Припинена у звітному році діяльність Доходи, витрати, прибуток (збиток) від припиненої діяльності Сума П. 2.2 (р. IV) П(С)БО 27 У формі № 5 не відображають П(С)БО 27 334
335 Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу Припинена у звітному році діяльність Витрати з податку на прибуток, пов'язані з припиненою діяльністю Сума П. 2.2 (р. IV) П(С)БО 27 У формі № 5 не відображають П(С)БО 27 335
336 Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу Припинена у звітному році діяльність Доходи (витрати) від переоцінки активів, групи вибуття, які утворюють припинену діяльність, за чистою вартістю реалізації Сума П. 2.2 (р. IV) П(С)БО 27 У формі № 5 не відображають П(С)БО 27 336
337 Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу Припинена у звітному році діяльність Витрати з податку на прибуток, пов'язані з результатами переоцінки Сума П. 2.2 (р. IV) П(С)БО 27 У формі № 5 не відображають П(С)БО 27 337
338 Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу Припинена у звітному році діяльність Чистий рух грошових коштів від припиненої діяльності у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності за звітний рік Опис П. 2.3 (р. IV) П(С)БО 27 У формі № 5 не відображають П(С)БО 27 338
339 Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу Група активів, визнаних утримуваними для продажу у звітному році Основні групи активів, визнаних як утримувані для продажу, що подаються окремо без згортання Опис П. 2.4 (р. IV) П(С)БО 27 У формі № 5 не відображають П(С)БО 27 339
340 Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу Група зобов'язань, визнаних утримуваними для продажу у звітному році Основні групи активів, визнаних як утримувані для продажу, що подаються окремо без згортання Опис П. 2.4 (р. IV) П(С)БО 27 У формі № 5 не відображають П(С)БО 27 340
341 Зменшення та відновлення корисності Кожна стаття активів Сума втрат від зменшення корисності, відображених у ф. № 2 за звітний рік Сума П. 27.1 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 341
342 Зменшення та відновлення корисності Кожна стаття активів Сума вигід від відновлення корисності, відображених у ф. № 2 за звітний рік Сума П. 27.2 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 342
343 Зменшення та відновлення корисності Кожна стаття активів Сума втрат від зменшення корисності, відображених у складі власного капіталу у звітному році Сума П. 27.3 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 343
344 Зменшення та відновлення корисності Кожна стаття активів Сума вигід від відновлення корисності, відображених у складі власного капіталу у звітному році Сума П. 27.4 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 344
345 Зменшення та відновлення корисності Загалом Події та обставини, які спричинили зменшення або відновлення корисності Опис П. 28.1 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 345
346 Зменшення та відновлення корисності Загалом Визнана сума втрат від зменшення корисності Сума П. 28.2 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 346
347 Зменшення та відновлення корисності Загалом Визнана сума вигід від відновлення корисності Сума П. 28.2 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 347
348 Зменшення та відновлення корисності Актив, щодо якого визначалася сума втрат від зменшення або вигід від відновлення його корисності Характеристика активу (назва, місце використання, сегмент, до якого належить актив) Опис П. 28.3 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 348
349 Зменшення та відновлення корисності Група активів, яка генерує грошові потоки Характеристика (склад) групи (назва, місце використання, сегмент, до якого належить група) із зазначенням поточного і попереднього способу включення активів до певної їх групи, причини зміни способу групування (якщо визначення складу групи активів, яка генерує грошові потоки, змінилося) Опис П. 28.4 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 349
350 Зменшення та відновлення корисності Актив або група активів, яка генерує грошові потоки Оцінка (чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень), за якою визначена сума очікуваного відшкодування Сума П. 28.5 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 350
351 Зменшення та відновлення корисності Актив або група активів, яка генерує грошові потоки База, прийнята для визначення чистої вартості реалізації (якщо сумою очікуваного відшкодування визнано чисту вартість реалізації) Опис П. 28.6 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 351
352 Зменшення та відновлення корисності Актив або група активів, яка генерує грошові потоки Ставка дисконту, використана для поточного і попереднього визначення теперішньої вартості майбутніх чистих грошових надходжень від активу (якщо сума очікуваного відшкодування активу визначена у звітному періоді за теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень від активу) Опис П. 28.7 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 352
353 Зменшення та відновлення корисності Загалом Статті активів, на які впливають визнані втрати від зменшення корисності та/або вигоди від відновлення корисності, про які згідно з підпунктами 28.1 - 28.7 пункту 28 П(С)БО 28 інформацію не наведено Опис П. 28.8 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 353
354 Зменшення та відновлення корисності Група активів, яка генерує грошові потоки, на яку було розподілено вартість гудвілу або нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання Розподілена балансова вартість гудвілу Сума П. 29.1 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 354
355 Зменшення та відновлення корисності Група активів, яка генерує грошові потоки, на яку було розподілено вартість гудвілу або нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання Розподілена балансова вартість нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання Сума П. 29.2 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 355
356 Зменшення та відновлення корисності Група активів, яка генерує грошові потоки, на яку було розподілено вартість гудвілу або нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання База, прийнята для визначення суми очікуваного відшкодування цієї групи Опис П. 29.3 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 356
357 Зменшення та відновлення корисності Група активів, яка генерує грошові потоки Нерозподілена протягом звітного періоду вартість гудвілу, що виник в результаті об'єднання підприємств Сума П. 30 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 357
358 Зменшення та відновлення корисності Група активів, яка генерує грошові потоки Причини, з яких залишилася нерозподіленою вартість гудвілу, що виник в результаті об'єднання підприємств Сума П. 30 П(С)БО 28 У формі № 5 не відображають П(С)БО 28 358
359 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи Кожна група та підгрупа Фінансовий результат (прибуток, збиток) від реалізації Сума П. 27.4 П(С)БО 30 Ряд. 1500 – 1540 за гр. 10 табл. XV П(С)БО 30 Табл. XV Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів П(С)БО 30 не містить переліку груп, але детальний перелік наведено у табл. XV форми № 5 359 1
360 Біологічні активи Загалом Фінансовий результат (прибуток, збиток) від зміни справедливої вартості біологічних активів. Сума П. 27.5 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 Це – загальна вимога, в інших пунктах П(С)БО 30 її конкретизовано щодо деяких груп біологічних активів 360
361 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за справедливою вартістю Балансова вартість на початок звітного року Сума П. 28.1 П(С)БО 30 Ряд. 1410 – 1430 за гр. 13 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 361 1
362 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за справедливою вартістю Дохід (витрати) від змін справедливої вартості (за вирахуванням попередньо оцінених витрат на місці продажу) за звітний рік Сума П. 28.2 П(С)БО 30 Ряд. 1410 – 1430 за гр. 15 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 362 1
363 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за справедливою вартістю Придбано (надійшло за звітний рік) Сума П. 28.3 П(С)БО 30 Ряд. 1410 – 1430 за гр. 14 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 363 1
364 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за справедливою вартістю Реалізовано (вибуло за звітний рік) Сума П. 28.4 П(С)БО 30 Ряд. 1410 – 1430 за гр. 16 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 364 1
365 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за справедливою вартістю Інші зміни вартості за звітний рік Сума П. 28.5 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 365
366 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за справедливою вартістю Залишок на кінець звітного року Сума П. 28.6 П(С)БО 30 Ряд. 1410 – 1430 за гр. 17 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 366 1
367 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за первісною вартістю Причини неможливості достовірно визначити справедливу вартість Опис П. 29.1 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 367
368 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за первісною вартістю Метод нарахування амортизації Опис П. 29.2 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 368
369 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за первісною вартістю Первісна вартість на початок звітного року Сума П. 29.3 П(С)БО 30 Ряд. 1410 – 1430 за гр. 3 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 369 1
370 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за первісною вартістю Сума зносу (разом з накопиченою сумою втрат від зменшення корисності) на початок звітного року Сума П. 29.3 П(С)БО 30 Ряд. 1410 – 1430 за гр. 4 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 370 1
371 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за первісною вартістю Первісна вартість на кінець звітного року Сума П. 29.3 П(С)БО 30 Ряд. 1410 – 1430 за гр. 11 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 371 1
372 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за первісною вартістю Сума зносу (разом з накопиченою сумою втрат від зменшення корисності) на кінець звітного року Сума П. 29.3 П(С)БО 30 Ряд. 1410 – 1430 за гр. 12 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 372 1
373 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за первісною вартістю Сума втрат від зменшення корисності за звітний рік Сума П. 29.4 П(С)БО 30 Ряд. 1410 – 1430 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 373 1
374 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за первісною вартістю Сума вигод від відновлення корисності за звітний рік. Сума П. 29.5 П(С)БО 30 Ряд. 1410 – 1430 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 374 1
375 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за первісною вартістю Сума нарахованої за звітний рік амортизації. Сума П. 29.6 П(С)БО 30 Ряд. 1410 – 1430 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 375 1
376 Біологічні активи Кожна група і підгрупа біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за первісною вартістю Прибуток (збиток), визнаний при вибутті у звітному році Сума П. 29.7 П(С)БО 30 Ряд. 1410 – 1430 табл. XIV П(С)БО 30 Табл. XIV Біологічні активи 376 1
377 Біологічні активи Біологічні активи, раніше оцінені за первісною вартістю, до яких у звітному році застосовано справедливу вартість Склад біологічних активів Опис П. 30.1 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 377
378 Біологічні активи Біологічні активи, раніше оцінені за первісною вартістю, до яких у звітному році застосовано справедливу вартість Обґрунтування достовірності визначення справедливої вартості Опис П. 30.2 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 378
379 Біологічні активи Біологічні активи, раніше оцінені за первісною вартістю, до яких у звітному році застосовано справедливу вартість Вплив зміни оцінки на фінансові результати Опис П. 30.3 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 379
380 Сільськогосподарська діяльність Цільове фінансування Призначення цільового фінансування, визнаного доходом у звітному році Опис П. 31.1 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 380
381 Сільськогосподарська діяльність Цільове фінансування Сума цільового фінансування, визнаного доходом у звітному році Сума П. 31.1 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 381
382 Сільськогосподарська діяльність Цільове фінансування Невиконані умови одержання цільового фінансування, непередбачені події, що вплинули на зменшення суми цільового фінансування, та сума зменшення у зв'язку з цим цільового фінансування у звітному році Опис П. 31.2 П(С)БО 30 У формі № 5 не відображають П(С)БО 30 382
383 Фінансові витрати Кваліфікаційний актив Випадки, причини і тривалість зупинення виконання робіт із створення кваліфікаційного активу та капіталізації фінансових витрат Опис П. 16.1 П(С)БО 31 У формі № 5 не відображають П(С)БО 31 383
384 Фінансові витрати Загалом Сума фінансових витрат, що капіталізована у звітному періоді Сума П. 16.2 П(С)БО 31 У формі № 5 не відображають П(С)БО 31 384
385 Фінансові витрати Загалом Річна (або середньорічна) норма (норми) капіталізації Опис П. 16.3 П(С)БО 31 У формі № 5 не відображають П(С)БО 31 385
386 Інвестиційна нерухомість Загалом Критерії щодо розмежування інвестиційної нерухомості та операційної нерухомості Опис П. 34.1 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 386
387 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, яка генерує дохід від оренди Дохід від оренди інвестиційної нерухомості за звітний рік Сума П. 34.2.1 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 387
388 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, яка генерує дохід від оренди Прямі витрати, визнані протягом звітного року Сума П. 34.2.2 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 388
389 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, яка генерує дохід від оренди Витрати на ремонт і обслуговування, визнані протягом звітного року Сума П. 34.2.2 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 389
390 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, яка не генерує дохід від оренди Прямі витрати, визнані протягом звітного року Сума П. 34.2.3 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 390
391 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, яка не генерує дохід від оренди Витрати на ремонт і обслуговування, визнані протягом звітного року Сума П. 34.2.3 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 391
392 Інвестиційна нерухомість Загалом Обмеження щодо володіння, користування та розпорядження інвестиційною нерухомістю Опис П. 34.3 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 392
393 Інвестиційна нерухомість Загалом Сума укладених договорів на придбання, будівництво і підготовку інвестиційної нерухомості Сума П. 34.4.1 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 393
394 Інвестиційна нерухомість Загалом Сума укладених договорів на ремонт, обслуговування і поліпшення інвестиційної нерухомості Сума П. 34.4.2 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 394
395 Інвестиційна нерухомість Із загальної вартості інвестиційної нерухомості, придбаної у звітному році Вартість інвестиційної нерухомості, придбаної у звітному році внаслідок об'єднання та/або придбання підприємств Сума П. 34.7 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 395
396 Інвестиційна нерухомість Загалом Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості Сума П. 34.9 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 396
397 Інвестиційна нерухомість Загалом Вартість інвестиційної нерухомості, переведеної із запасів або операційної нерухомості Сума П. 34.10 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 397
398 Інвестиційна нерухомість Загалом Вартість інвестиційної нерухомості, переведеної до запасів або операційної нерухомості Сума П. 34.10 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 398
399 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за справедливою вартістю Методи та суттєві припущення, що застосовані при визначенні справедливої вартості Опис П. 35.1 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 399
400 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за справедливою вартістю Здійснення оцінки інвестиційної нерухомості суб'єктами оцінної діяльності, які мають досвід оцінки подібної нерухомості в тій самій місцевості, або незалучення таких суб'єктів при визначенні справедливої вартості Опис П. 35.2 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 400
401 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за справедливою вартістю Балансова вартість на початок звітного року Сума П. 35.3 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 401
402 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за справедливою вартістю Дохід внаслідок зміни справедливої вартості протягом звітного року Сума П. 35.4 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 402
403 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за справедливою вартістю Витрати, що виникли внаслідок зміни справедливої вартості протягом звітного року Сума П. 35.4 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 403
404 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за справедливою вартістю Доходи і витрати, що виникли внаслідок переведення запасів до інвестиційної нерухомості та при завершенні будівництва інвестиційної нерухомості Сума П. 35.5 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 404
405 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за справедливою вартістю Різниця між балансовою вартістю активів, що виникла внаслідок переведення операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості, що відображена у складі доходів, витрат та додаткового капіталу Сума П. 35.6 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 405
406 Інвестиційна нерухомість Об'єкт інвестиційної нерухомості, оцінений за справедливою вартістю, який у подальшому оцінюватиметься за первісною вартістю Причини неможливості достовірного визначення справедливої вартості Опис П. 35.7.1 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 406
407 Інвестиційна нерухомість Об'єкт інвестиційної нерухомості, оцінений за справедливою вартістю, який у подальшому оцінюватиметься за первісною вартістю Балансова вартість Сума П. 35.7.2 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 407
408 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за первісною вартістю Методи амортизації Опис П. 36.1 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 408
409 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за первісною вартістю Діапазон строків корисного використання Опис П. 36.1 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 409
410 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за первісною вартістю Балансова вартість на початок звітного року Сума П. 36.2 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 410
411 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за первісною вартістю Сума зносу з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення на початок звітного року Сума П. 36.2 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 411
412 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за первісною вартістю Балансова вартість на кінець звітного року Сума П. 36.2 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 412
413 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за первісною вартістю Сума зносу з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення на кінець звітного року Сума П. 36.2 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 413
414 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за первісною вартістю Сума нарахованої амортизації протягом звітного року Сума П. 36.3 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 414
415 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за первісною вартістю Сума втрат від зменшення корисності за звітний рік Сума П. 36.4 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 415
416 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за первісною вартістю Сума вигод від відновлення корисності за звітний рік Сума П. 36.4 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 416
417 Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість, оцінена за первісною вартістю Справедлива вартість Сума П. 36.5 П(С)БО 32 У формі № 5 не відображають П(С)БО 32 """Аби зрозуміти, про що йдеться, варто звернутися до МСБО 40, відповідно до § 78 (в) якого для об'єктів, оцінених за первісною вартістю через неможливість визначити справедливу вартість, слід розкривати ""якщо можливо, діапазон оцінок, у якому найбільш імовірно, перебуває справедлива вартість"".""" 417
418 Розвідка запасів корисних копалин Діяльність, пов'язана з розвідкою запасів корисних копалин Вартість активів на початок звітного року Сума П. 1 р. IV П(С)БО 33 У формі № 5 не відображають П(С)БО 33 418
419 Розвідка запасів корисних копалин Діяльність, пов'язана з розвідкою запасів корисних копалин Вартість активів на кінець звітного року Сума П. 1 р. IV П(С)БО 33 У формі № 5 не відображають П(С)БО 33 419
420 Розвідка запасів корисних копалин Діяльність, пов'язана з розвідкою запасів корисних копалин Сума зобов'язань на початок звітного року Сума П. 1 р. IV П(С)БО 33 У формі № 5 не відображають П(С)БО 33 420
421 Розвідка запасів корисних копалин Діяльність, пов'язана з розвідкою запасів корисних копалин Сума зобов'язань на кінець звітного року Сума П. 1 р. IV П(С)БО 33 У формі № 5 не відображають П(С)БО 33 421
422 Розвідка запасів корисних копалин Діяльність, пов'язана з розвідкою запасів корисних копалин Сума доходів за звітний рік Сума П. 1 р. IV П(С)БО 33 У формі № 5 не відображають П(С)БО 33 422
423 Розвідка запасів корисних копалин Діяльність, пов'язана з розвідкою запасів корисних копалин Сума витрат за звітний рік Сума П. 1 р. IV П(С)БО 33 У формі № 5 не відображають П(С)БО 33 423
424 Розвідка запасів корисних копалин Діяльність, пов'язана з розвідкою запасів корисних копалин Інформація про рух грошових коштів за звітний рік Опис П. 2 П(С)БО 33 У формі № 5 не відображають П(С)БО 33 424
425 Платіж на основі акцій Договор про платіж на основі акцій Обсяг операцій у звітному періоді Сума П. 3.1.1 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 425
426 Платіж на основі акцій Договор про платіж на основі акцій Опис характерних ознак кожного виду договору про платіж на основі акцій, зокрема строк опціонів, спосіб погашення зобов'язань за операціями, платіж за якими здійснюється на основі акцій Опис П. 3.1.2 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 426
427 Платіж на основі акцій Опціони на акції Кількість опціонів на акції і середньозважені ціни виконання опціонів на акції із зазначенням непогашених опціонів на початок і кінець року, здійснених опціонів у звітному періоді. Опис П. 3.1.3 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 427
428 Платіж на основі акцій Опціони на акції Середньозважена ціна акцій опціонів, виконаних у звітному періоді. Сума П. 3.1.4 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 428
429 Платіж на основі акцій Опціони на акції Діапазон цін виконання опціонів і середньозважений період, що залишився згідно з договором опціонів на акції, які були непогашені на кінець звітного періоду. Опис П. 3.1.5 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 429
430 Платіж на основі акцій Загалом Порядок визначення у звітному періоді справедливої вартості отриманих товарів (робіт, послуг) або справедливої вартості наданих інструментів власного капіталу Опис П. 3.1.6 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 430
431 Платіж на основі акцій Опціони на акції Середньозважена справедлива вартість опціонів на акції на дату отримання товарів (робіт, послуг). Сума П. 3.2.1 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 431
432 Платіж на основі акцій Опціони на акції Спосіб визначення справедливої вартості опціонів на акції. Опис П. 3.2.2 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 432
433 Платіж на основі акцій Опціони на акції Строк чинності опціону та очікувані дивіденди за акціями. Опис П. 3.2.3 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 433
434 Платіж на основі акцій Опціони на акції Спосіб визначення очікуваної зміни справедливої вартості опціонів на акції. Опис П. 3.2.4 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 434
435 Платіж на основі акцій Опціони на акції Інші фактори, враховані при визначенні справедливої вартості опціону на акції. Опис П. 3.2.5 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 435
436 Платіж на основі акцій Інші, ніж опціон, інструменти власного капіталу Кількість та середньозважена справедлива вартість інших, ніж опціон на акції, інструментів власного капіталу та порядок визначення їх справедливої вартості у звітному періоді. Опис П. 3.2.6 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 436
437 Платіж на основі акцій Інструменти власного капіталу Порядок визначення справедливої вартості інструментів власного капіталу за відсутності цін на фондовому ринку. Опис П. 3.2.7 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 437
438 Платіж на основі акцій Інструменти власного капіталу Включення до справедливої вартості очікуваних дивідендів та інших інструментів власного капіталу. Опис П. 3.2.8 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 438
439 Платіж на основі акцій Інструменти власного капіталу Пояснення змін та сума збільшення справедливої вартості інструментів власного капіталу за зміненими у звітному періоді договорами про платіж на основі акцій. Опис П. 3.2.9 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 439
440 Платіж на основі акцій Платіж на основі акцій Сума витрат звітного періоду, що складається за операціями, платіж за якими здійснюється на основі акцій, з вартості отриманих, але не визнаних активами товарів (робіт, послуг), з відображенням суми витрат за такими операціями, погашення зобов'язань за якими здійснюється інструментами власного капіталу Сума П. 3.3.1 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 440
441 Платіж на основі акцій Балансова вартість зобов'язань за операціями, платіж за якими здійснюється на основі акцій, на кінець звітного періоду. Сума П. 3.3.2 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 441
442 Платіж на основі акцій Платіж на основі акцій Внутрішня вартість на кінець періоду зобов'язань, за якими постачальник товарів (робіт, послуг) на кінець звітного періоду виконав умови договору про платіж на основі акцій. Сума П. 3.3.3 р. ІІІ П(С)БО 34 У формі № 5 не відображають П(С)БО 34 442
443 Інформація про підприємство Підприємство, що звітує Назва Опис П. 4.1 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 443
444 Інформація про підприємство Підприємство, що звітує Організаційно-правова форма Опис П. 4.1 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 444
445 Інформація про підприємство Підприємство, що звітує Місцезнаходження підприємства (країна, де зареєстроване підприємство, адреса його офісу) Опис П. 4.1 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 445
446 Інформація про підприємство Підприємство, що звітує Короткий опис основної діяльності підприємства Опис П. 4.2 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 446
447 Інформація про підприємство Підприємство, що звітує Назва материнської (холдингової) компанії підприємства Опис П. 4.3 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 447
448 Інформація про підприємство Підприємство, що звітує Середня кількість працівників підприємства протягом звітного періоду Опис П. 4.4 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 448
449 Інформація про фінансову звітність Фінансова звітність Дата затвердження Дата П. 4.5 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 449
450 Інформація про фінансову звітність Фінансова звітність Повідомлення про складання за МСФО Позначка П. 4.6 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 450
451 Інформація про фінансову звітність Кожен фінансовий звіт Дата, станом на яку наведено показники, або період, який охоплено Дата / період П. 5 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 451
452 Інформація про фінансову звітність Фінансовий звіт, який складено за період, що відрізняється від звітного періоду Причини і наслідки невідповідності Опис П. 5 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 452
453 Інформація про фінансову звітність Облікова політика Принципи оцінки статей звітності Опис П. 6.1 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 453
454 Інформація про фінансову звітність Облікова політика Методи обліку щодо окремих статей звітності Опис П. 6.2 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 454
455 Власний капітал Кожен елемент власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу) Призначення та умови використання Опис П. 7 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 455
456 Активи, одержані акціонерним товариством у ході передплати на акції Всі активи Загальна вартість Сума П. 8.1 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 456
457 Активи, одержані акціонерним товариством у ході передплати на акції Гроші, отримані як плата за акції Сума грошей, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій Сума П. 8.1.1 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 457
458 Активи, одержані акціонерним товариством у ході передплати на акції Вартість майна, отриманого як плата за акції Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій Сума П. 8.1.2 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 458
459 Активи, одержані акціонерним товариством у ході передплати на акції Іноземна валюта, отримана як плата за акції Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку Опис П. 8.1.3 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 459
460 Акції у складі статутного капіталу акціонерного товариства Кожен тип або категорія акцій Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу Кількість П. 8.2.1 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 460
461 Акції у складі статутного капіталу акціонерного товариства Кожен тип або категорія акцій Номінальна вартість акції Сума П. 8.2.2 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 461
462 Акції у складі статутного капіталу акціонерного товариства Кожен тип або категорія акцій Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу Кількість П. 8.2.3 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 462
463 Акції у складі статутного капіталу акціонерного товариства Кожен тип або категорія акцій Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу Опис П. 8.2.4 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 463
464 Акції у складі статутного капіталу акціонерного товариства Кожен тип або категорія акцій Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам Опис П. 8.2.5 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 464
465 Акції у складі статутного капіталу акціонерного товариства Кожен тип або категорія акцій Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють Опис П. 8.2.6 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 465
466 Акції у складі статутного капіталу акціонерного товариства Кожен тип або категорія акцій Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5% Опис П. 8.2.7 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 466
467 Акції у складі статутного капіталу акціонерного товариства Кожен тип або категорія акцій Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум Опис П. 8.2.8 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 467
468 Дивіденди Дивіденди, не сплачені акціонерним товариством за привілейованими акціями Накопичена сума дивідендів Сума П. 8.3 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 468
469 Дивіденди Сума, включена (або не включена) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені Сума П. 8.4 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 469
470 Власний капітал Зареєстрований капітал Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками Опис П. 9.1 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 470
471 Власний капітал Зареєстрований капітал Права, привілеї або обмеження щодо цих часток Опис П. 9.2 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 471
472 Власний капітал Зареєстрований капітал Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі Опис П. 9.3 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 472
473 Грошові кошти Кожен вид грошових потоків Склад статей звіту про рух грошових коштів «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків Опис П. 10.2 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 473
474 Дочірні підприємства або інші господарські одиниці Кожне придбане дочірнє підприємство або інша господарська одиниця Загальна вартість Сума П. 11.1 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 474
475 Дочірні підприємства або інші господарські одиниці Кожне придбане дочірнє підприємство або інша господарська одиниця Частина вартості, яка була сплачена грошима Сума П. 11.2 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 475
476 Дочірні підприємства або інші господарські одиниці Кожне продане дочірнє підприємство або інша господарська одиниця Загальна вартість Сума П. 11.1 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 476
477 Дочірні підприємства або інші господарські одиниці Кожне продане дочірнє підприємство або інша господарська одиниця Частина вартості, яка була отримана грошима Сума П. 11.2 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 477
478 Дочірні підприємства або інші господарські одиниці Грошові кошти Суму грошей у складі їх активів, що були придбані Сума П. 11.3 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 478
479 Дочірні підприємства або інші господарські одиниці Грошові кошти Суму грошей у складі їх активів, що були продані Сума П. 11.3 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 479
480 Дочірні підприємства або інші господарські одиниці Активи (крім грошових коштів) Вартість активів, що були придбані Сума П. 11.4 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 480
481 Дочірні підприємства або інші господарські одиниці Активи (крім грошових коштів) Вартість активів, що були продані Сума П. 11.4 р. IV Н(П)СБО 1 У формі № 5 не відображають Н(П)СБО 1 481
482 Біологічні активи Біологічні активи, придбані за рахунок цільового фінансування Вартість біологічних активів, придбаних протягом року за рахунок цільового фінансування Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 1431 табл. XIV Табл. XIV Біологічні активи Із загальної вартості біологічних активів, придбаних протягом звітного року (незалежно від того, оцінені вони за первісною чи справедливою вартістю) 482 1
483 Активи матеріальні Нестачі і втрати від псування цінностей Виявлено (списано) за рік Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 960 за гр. 3 табл. X Табл. X Нестачі і втрати від псування цінностей 483 1
484 Активи матеріальні Нестачі і втрати від псування цінностей Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 970 за гр. 3 табл. X Табл. X Нестачі і втрати від псування цінностей 484 1
485 Активи матеріальні Нестачі і втрати від псування цінностей Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 980 за гр. 3 табл. X Табл. X Нестачі і втрати від псування цінностей 485 1
486 Амортизаційні відрахування Загалом Нараховано за звітний рік Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 1300 за гр. 3 табл. XIII Табл. XIII Використання амортизаційних відрахувань 486 1
487 Амортизаційні відрахування Загалом Використано за звітний рік Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 1310 за гр. 3 табл. XIII Табл. XIII Використання амортизаційних відрахувань 487 1
488 Амортизаційні відрахування Із загальної суми використаних амортизаційних відрахувань Використано за звітний рік на будівництво об'єктів Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 1311 за гр. 3 табл. XIII Табл. XIII Використання амортизаційних відрахувань 488 1
489 Амортизаційні відрахування Із загальної суми використаних амортизаційних відрахувань Використано за звітний рік на придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 1312 за гр. 3 табл. XIII Табл. XIII Використання амортизаційних відрахувань 489 1
490 Амортизаційні відрахування Із загальної суми амортизаційних відрахувань, використаних на придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів Використано за звітний рік на придбання машин та обладнання Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 1313 за гр. 3 табл. XIII Табл. XIII Використання амортизаційних відрахувань 490 1
491 Амортизаційні відрахування Із загальної суми використаних амортизаційних відрахувань Використано за звітний рік на придбання (створення) нематеріальних активів Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 1314 за гр. 3 табл. XIII Табл. XIII Використання амортизаційних відрахувань 491 1
492 Амортизаційні відрахування Із загальної суми використаних амортизаційних відрахувань Використано за звітний рік на погашення отриманих на капітальні інвестиції позик Сума П(С)БО не передбачено Ряд. 1315 за гр. 3 табл. XIII Табл. XIII Використання амортизаційних відрахувань 492 1