На главную
укр.
 ▲ 

Газета "Все о бухгалтерском учете"

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ — 2016
Заполняем правильно!

Вашему вниманию представлен образец налоговой накладной по форме, утвержденной приказом Минфина Украины от 31.12.15 г. № 1307, с практическими советами по заполнению . Эта форма, как и описанный порядок ее заполнения, актуальны с 01.04.16 г.

Чтобы узнать о том, как заполнять Налоговую накладную,
введите код подписчика!

Авторизоваться

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 грудня 2015 року № 1307
Зведена податкова накладна  1  
Складена на операції, звільнені від оподаткування  2  
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)
з причини (зазначається відповідний тип причини)  3 
 
          

 

 

 

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА 
                                        

Дата складання  4 
 
                                   

Порядковий номер  5 
/
     

(1)

 

Постачальник (продавець)  6 
 
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
                                                            

(індивідуальний податковий номер)  7 
   
                    

(номер філії2)
Отримувач (покупець)  6 
 
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
                                                            

(індивідуальний податковий номер)  7 
   
                    

(номер філії2)

 

Розділ А
IЗагальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість  13  
IIЗагальна сума податку на додану вартість, у тому числі:  13  
IIIзагальна сума податку на додану вартість за основною ставкою  13  
ІVзагальна сума податку на додану вартість за ставкою 7 %  13  
VУсього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)  13  
VIУсього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)  13  
VIIУсього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0 % (код ставки 901)  13  
VIIIУсього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0 % (код ставки 902)  13  
ІХУсього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)  13  
ХДані щодо зворотної (заставної) тари  14  
Розділ Б

з/п
Номенклатура товарів/послуг продавця  8 Код товару згідно з УКТ ЗЕД  9 Одиниця виміру товару/послугиКількість
(об'єм, обсяг)
 11 
Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування податку на додану вартістьКод ставки  12 Код пільги3  2 Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість
умовне позначення (українське)  10 код  10 
12345678910
1         
2         
...         
9999         

Суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця.

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник)      
                                                  
    (ініціали та прізвище)  15    (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта4)

1 У порядковому номері після символу "/" зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2 або 3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю, або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3  2 
(у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування)

4 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Введите код подписчика!

Заполнить налоговую накладную вам помогут:


© "Все о бухгалтерском учете", 2016