«Все о бухгалтерском учете»

Всеукраинская профессиональная газета

Cделать стартовой в Internt Explorer
Главная » Бумеранг Удачи
Додаток № 1 до наказу № 31 від 30 жовтня 2015 р.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«БУМЕРАНГ УДАЧІ – 2016»1. Загальні положення

1.1. ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» (далі – Редакція) із метою розширення кола передплатників газети «Все про бухгалтерський облік» (далі – Газета) проводить рекламну акцію «Бумеранг удачі – 2016» (далі – Акція) на умовах, викладених нижче.
1.2. 1.2. Акція проводиться з «01» листопада 2015 р. по «27» січня 2016 р. на всій території України, крім тимчасово окупованої території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) та території населених пунктів, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р.
1.3. Інформація про умови проведення Акції розміщується на сайті Редакції (www.vobu.com.ua), а також може бути поширена Редакцією в інший не заборонений чинним законодавством спосіб, зокрема, шляхом опублікування в пресі, оголошення на радіо тощо.
1.4. Факт реєстрації учасника на сайті www.vobu.com.ua є підтвердженням згоди учасника з умовами Акції та на використання його персональних даних відповідно до цілей проведення Акції.

2. Умови участі в акції

2.1. В Акції беруть участь повнолiтнi дiєздатнi особи, які оформили передплату на Газету на себе, та керівники, бухгалтери або наймані працівники, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку, підприємств, установ або організацій, які передплатили Газету на 12 місяців 2016 року та зареєструвалися на сайті Редакції з наданням підтвердних документів про здійснення передплати за вказаний період (далі – Учасники). Анкети зареєстрованих учасників беруть участь щомісяця в кожному розіграші.
2.2. Передплатники, які отримують газету безкоштовно, участі в Акції не беруть. Не допускаються до участi в Акцiї також спiвробiтники Редакції та члени їхнiх сiмей.
2.3. Підтвердними документами про здійснення передплати слід вважати копію документа (документів), що підтверджує оформлення передплати на Газету на 12 місяців 2016 року, а саме:
2.3.1. у разі передплати через відділення поштового зв`язку УДППЗ «Укрпошта» – копію абонемента на передплату Газети з відбитком касового апарата про оплату вартості передплати або копію іншого документа, що підтверджує оформлення передплати на Газету, з печаткою підприємства та поштового відділення;
2.3.2. у разі передплати через передплатне агентство – копію платіжного доручення (з позначкою банку) зі здійсненням передплати на Газету або копію платіжного доручення (з позначкою банку), що підтверджує передплату на Газету.
2.4. У разі передплати через Редакцію потрібно лише зареєструватися на сайті Редакції.
2.5. Особи, які бажають стати учасником Акції, реєструються на сайті Редакції www.vobu.com.ua і направляють підтвердні документи про здійснення передплати (окрім осіб, які здійснили передплату через Редакцію) одним із таких способів:
2.5.1. прикріплюють сканований документ про здійснення передплати до Анкети при реєстрації на сайті Редакції;
2.5.2. надсилають факсом: (044) 454 12 80, (044) 454 12 83;
2.5.3. надсилають на поштову адресу: 03058, м. Київ-58, а/с 12, ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» із позначкою "Акція".
2.6. У випадку, якщо передплата була оформлена до початку Акції та на строк, що не перевищує 12 місяців, передплатник має можливість узяти участь в Акції, здійснивши ще одну передплату на Газету, що в сумі буде складати період із січня по грудень 2016 року.
2.7. Особа, яка оформила передплату на 12 місяців 2016 року, має право зареєструватися лише один раз протягом усього терміну дії Акції. Особи, які оформили кілька передплат на 12 місяців 2016 року, мають право реєструватися в Акції за кожною передплатою.
2.8. Учасники несуть відповідальність за достовірність даних, зазначених ними в Анкеті на сайті Редакції. Редакція залишає за собою право перевіряти достовірність наданих даних та не допускати Анкети до участі в разі виявлення неправдивих або неточних відомостей.
2.9. До участі в Акції не допускається Учасник, який указав неправильні анкетні дані або не надав підтвердного документа про здійснення передплати (окрім передплатників, які оформили передплату через Редакцію).

3. Строки проведення Акції

3.1. Акція проводиться з «01» листопада 2015 року по «27» січня 2016 року.
3.2. З 00:00 годин 01 листопада 2015 року всі охочі, відповідно до п. 2.1 цього Положення, можуть зареєструватися на сайті Редакції.
3.3. Розіграш подарунків проводитиметься щомісяця – 27.11.2015 р., 28.12.2015 р., 27.01.2016 р.
3.4. 25 січня 2016 року о 16:00 за київським часом припиняється можливість реєстрації Учасників на сайті та є останнім днем отримання листів (у т.ч. засобами факсимільного зв`язку) від зареєстрованих на сайті Редакції учасників.

4. Порядок визначення переможців та отримання подарунків

4.1. Щомісяця (див. п. 3.3. Положення) методом випадкового комп’ютерного відбору розігруватимуться:
  • 1 телевізор;
  • 1 ноутбук;
  • 1 кавоварка;
  • 671 пара навушників;
  • 671 міні-карта пам’яті об`ємом 8 Gb;
  • 671 портативна колонка.
4.2. Визначення переможців відбуватиметься за допомогою онлайн-сервісу Random.org у присутності членів комісії, призначеної наказом керівника Редакції. Результати проведення Акції фіксуються в Протоколі засідання Комісії з проведення Акції.
4.3. Онлайн-трансляцію визначення переможців та інформацію про підсумки Акції буде розміщено на сайті Редакції (www.vobu.com.ua).
4.4. Переможці інформуються про перемогу в Акції одним із способів: телефоном та/або електронною поштою, та/або через уповноваженого представника Редакції. Передача подарунка відбувається за бажанням Учасника шляхом вручення його за актом приймання-передачі за місцезнаходженням Редакції: м. Київ, вул. Довженка, 7; з 9:00 до 18:00 год у робочі дні, або подарунок надсилається поштою на ім’я та адресу, вказану Учасником при заповненні анкети на сайті.
Редакція відправляє переможцю подарунок протягом 10 робочих днів із дати проведення чергового розіграшу.
4.5. Особа, яка за результатами розіграшу виграла подарунок, зобов’язана надати Редакції (шляхом особистої подачі чи направлення на факс (044) 454 12 83 наступні документи:
– копію паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією місця проживання);
– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків;
– копію наказу про призначення на посаду (окрім фізичних осіб, які оформили передплату на себе та фізичних осіб – підприємців).
4.6. Відмова учасника Акції від подарунка вважається належним чином виконаним зобов'язанням Редакції за цим Положенням і звільняє Редакцію від будь-яких зобов'язань перед відповідним Учасником.
4.7. Це Положення може бути змінено рішенням Редакції шляхом прийняття відповідного наказу. Про внесення змін до Положення інформація розміщується на сайті Редакції (www.vobu.com.ua), а також може бути поширена Редакцією в інший не заборонений чинним законодавством спосіб.
4.8. Суперечки, скарги, зауваження учасників щодо організації та проведення Акції розглядаються уповноваженими представниками Редакції.
4.8. Суперечки, скарги, зауваження учасників щодо організації та проведення Акції розглядаються уповноваженими представниками Редакції.
4.9. Редакція не несе відповідальності за роботу відділень поштового зв’язку, будь-які поштові помилки, затримки з доставкою поштових відправлень тощо.
4.10. Редакція не несе відповідальності стосовно подальшого використання подарунків переможцями Акції, жодних гарантійних зобов'язань щодо якості товарів, наданих третіми особами, за неможливість переможцями Акції скористатися наданим подарунком із будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких подарунків. Відповідальність за якість наданих подарунків несе їх виробник.
4.11. Запитання, не передбачені цим Положенням, що стосуються організації та проведення Акції, вирішуються уповноваженими представниками Редакції в межах, дозволених чинним законодавством.

Поиск на сайте:

Супер книги купить быстро

Интервью с поэтом
Евгением Юхницей

uhnitca_interview.mp3
Голосование за лучшую, по Вашему мнению, экспертную работу