«Все о бухгалтерском учете»

Всеукраинская профессиональная газета

Cделать стартовой в Internt Explorer
Главная » Нормативная база » Нормативно-правовые акты
По издателям
Кабинет Министров Украины
Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою КМУ від 27 січня 1995 р. № 57
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки" від 20.05.15 р. № 311
Верховная Рада Украины: законы Украины
Проект Госбюджета-2016
Закон Украины "Об осуществлении государственных закупок" от 01.06.10 г. № 2289-VI
Совет по Международным стандартам бухгалтерского учета
Министерство финансов Украины
Национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета в государственном секторе (по состоянию на 26.01.15 г.)
О выполнении таможенных формальностей в соответствии с заявленным таможенным режимом, утвержден приказом Министерства финансов Украины от 31.05.2012 г. № 657
Типові строки корисного використання основних засобів суб’єктів державного сектору (Додаток 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору) NEW
Типові строки корисного використання нематеріальних активів суб’єктів державного сектору (Додаток 2 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору) NEW
Приказ Минфина Украины «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету в государственном секторе» от 29.12.2015 № 1219
приказ Минфина Украины «Об утверждении форм отчетов по производству и обращения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий и порядков их заполнения» от 11.02.16 г. № 49 NEW
Порядок заполнения формы отчета N 1-РТ "Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий в розничной сети", утвержденный приказом Минфина Украины от 11.02.16 г. № 49 NEW
Министерство экономики Украины
Типовое положение о комитете по конкурсным торгам, утвердженное приказом Министерства экономики Украины от 26.07.10 г. № 916
Порядок определения предмета закупки, утвердженный приказом Министерства экономики Украины от 26.07.10 г. № 921
Стандартная документация конкурсных торгов для процедуры закупки — открытые торги, утвердженная приказом Министерства экономики Украины от 26.07.10 г. № 919
Министерство доходов и сборов Украины
ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, Затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України 11.12.2013 № 793 NEW
ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, Затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України 11.12.2013 № 793 NEW
Податкова накладна (додаток до Наказу Міністерства доходів і зборів України від 14 січня 2014 року № 10) NEW
Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 р. № 417
Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 р. № 417
Порядок опломбирования регистраторов расчетных операций, утвержденный приказом Министерства доходов и сборов Украины от 28.08.13 г. № 417 NEW
Про затвердження Перехідних таблиць від УКТЗЕД версії 2007 р. до УКТЗЕД версії 2012 р., Наказ Міністерства доходів і зборів України від 22 січня 2014 року № 54
Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины
Министерство экономического развития и торговли Украины
Госзакупки
Национальный классификатор Украины "Единый закупочный словарь" ДК 021:2015 NEW
Министерство социальной политики Украины
Лист Міністерства соціальної політики України "Про індексацію стипендій" від 24.03.15 р. № 3057/0/14-15/10
Лист Міністерства соціальної політики України "Про індексацію стипендій" від 24.03.15 р. № 3057/0/14-15/10
Министерство образования и науки Украины
Щодо підтвердження відомостей про присвоєння кваліфікаційної категорії
Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
Министерство транспорта и связи Украины
Министерство обороны Украины
Министерство внутренних дел Украины
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
Министерство здравоохранения Украины
Письмо Минздрава Украины "О регистрации лекарственных средств" от 09.04.2015 № 18.01-04/2848/11296
Министерство юстиции Украины
Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження форм заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних і порядку їх подання” від 08.07.2011 № 1824/5
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5 (станом на 10.11.2013 р.) NEW
Министерство инфраструктуры Украины
Зміни до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті NEW
Додаток 1 до Змін до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті NEW
Додатки Д, Е, Ж до Змін до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті NEW
Национальный банк Украины
Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 р. № 174
Постанова Правління Національного банку України "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" від 01.12.14 р. №758 NEW
Постановление Правления НБУ "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" от 03.09.2015 № 581
Постановление Правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от 03.09.2015 № 582
Постановление Правления НБУ «Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» от 01.10.15 г. № 654 NEW
Постановление НБУ «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 16 сентября 2013 года № 365» от 12.04.16 г. № 256
Пенсионный фонд Украины
Розрахункові рахунки для надходження збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій на 2015 рік NEW
Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности
Государственная налоговая служба Украины
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затверджено наказом ДПС України від 04.11.2011 № 114
Довідник № 61 податкових пільг, станом на 01.04.2012 р.
Довідник № 62 податкових пільг, станом на 01.07.2012 р.
Довідник № 63 податкових пільг, станом на 01.10.2012 р. NEW
Государственная налоговая администрация Украины
Справочник № 58 льгот, предоставленных действующим законодательством по уплате налогов и сборов по состоянию на 01.07.2011 г.
Довідник № 59 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків та зборів станом на 01.10.2011 р.
Государственная казначейская служба Украины
Додатки до Порядоку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 10 грудня 2002 р. № 226
Главное контрольно-ревизионное управление Украины
Приказ «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению органами Государственной контрольно-ревизионной службы проверок государственных закупок, осуществляемых в соответствии с Законом Украины " Об осуществлении государственных закупок "при проведении государственного контроля» от 28.02.11 г. № 44 (Извлечение)
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Постановления
Государственный комитет статистики Украины
Роз'яснення Державної служби статистики України "Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства" від 22.10.14 р. № 17.4-12/37
Главное архивное управление при Кабинете министров Украины
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины
Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины
Высший хозяйственный суд Украины
Высший административный суд Украины
Конституционный суд Украины
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Министерство труда Украины
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
Постановления
Государственное ипотечное учреждение
Государственная фискальная служба Украины
Приклад заповнення таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації з ПДВ
Довідник № 73/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.01.2015 NEW
Довідник № 73/2 інших податкових пільг станом на 01.01.2015 NEW
Реестр крупных налогоплательщиков на 2016 год, утвержденный приказом ГФСУ от 08.09.15 г. № 681 NEW
Довідник № 74/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.04.2015 NEW
Довідник № 74/2 інших податкових пільг станом на 01.04.2015 NEW
Лист Державної фіскальної служби України "Щодо застосування понижуючого коефіцієнта" від 09.04.15 р. № 12518/7/99-99-17-03-01-17
Письмо Государственной фискальной службы Украины "О налогообложении НДС" от 27.04.2015 № 15111/7/99-99-19-03-02-17
Справочник N 76/1 налоговых льгот, является потерями доходов бюджета по состоянию на 01.10.15 г. NEW
Справочник N 76/2 других налоговых льгот по состоянию на 01.10.15 г. NEW