На головну
рос.
 ▲ 

Газета "Все про бухгалтерський облік"

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ
кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Представляємо Вашій увазі незмінного супутника податкової накладної (далі — ПН) — розрахунок коригування (далі — РК) за формою, яка діє з 1 квітня 2016 року. За допомогою цього додатку до податкової накладної можна змінити суму компенсації за поставлені товари / послуги та нараховані зобов'язання з ПДВ, а також виправити допущені помилки.

Щоб дізнатися про те, як заповнювати Податкову накладну,
введіть код передплатника!

Авторизуватися

 

Додаток 2
до податкової накладної
Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)  1  
Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)  1  
До зведеної податкової накладної  2  
До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування  3  
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини  4 
(зазначається відповідний тип причини)
 
          

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ 
                                        

Дата складання  5 
 
                                   

Порядковий номер  6 
/
     

(1)

 

ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ від 
                                        

(дата складання)
 № 
                                   

(порядковий номер)  7 
/
 
     

 
/
                    

 

 

Постачальник (продавець)  8 
 
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
                                                            

(індивідуальний податковий номер)  9 
   
                    

(номер філії2)
Отримувач (покупець)  8 
 
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
                                                            

(індивідуальний податковий номер)  9 
   
                    

(номер філії2)

 

Розділ А  10 
IСума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: 
IIсума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) 
IIIсума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (-) (+) 
ІVУсього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20) 
VУсього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7) 
VIУсього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901) 
VIIУсього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 902) 
VIIIУсього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903) 
Розділ Б
№ з/п рядка податкової накладної, що коригується  11 Причина коригування  12 Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується  13 Код товару згідно з УКТ ЗЕД  14 Одиниця виміру товару/послуги  15 Коригування кількості  16 Коригування вартості  17  Код ставки  18 Код пільги3  3 Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість  19 
умовне позначення (українське)код зміна кількості, об'єму, обсягу (-) (+)ціна постачання товарів/послуг зміна ціни (-) (+)кількість постачання товарів/послуг
12345678910111213
             
             

Суми податку на додану вартість, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до податкового зобов'язання.

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник)  20       
                                                  
    (ініціали та прізвище)   (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта4)

1 У порядковому номері після символу "/" зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2 або 3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю, або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3  3 
(у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування)

4 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Не пропустіть також:

Податкова накладна. Заповнюємо правильно

© "Все про бухгалтерський облік", 2016

Введіть код передплатника!