«Все о бухгалтерском учете»

Всеукраинская профессиональная газета

Cделать стартовой в Internt Explorer
Главная » Полезное » Бланки отчетности
По назначению
Налоговая
Акцизный налог
Декларація акцизного податку (затверджена наказом Мінфіну України від 23.01.15 р. № 14) NEW
Местные налоги и сборы
Туристический сбор
Податкова декларація туристичного збору (за I квартал 2013 р.)
Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
Сбор за места для парковки транспортных средств
Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
Налог на прибыль
Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика (нова форма) NEW
Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (затверджена наказом Міндоходів України від 16.12.13 р. № 810)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби (затеврджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (затверджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток (затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.13 р. № 39)
Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку (и) (Додаток до Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства)
НДС
Розрахунок податкових зобов’язань, послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України
Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних
Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками) (Зі звіту за лютий, I картал 2015 р.)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (з 1 березня 2015 р.)
Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
Ресурсные платежи
Экологический налог
Податкова декларація екологічного податку
Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України
Налоговый рассчёт сбора за специальное водопользование
Плата за использование недр
ЕСВ
Додатки 1-15 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Заява про взяття на облік платника єдиного внесу (ф. № 1-ЄСВ)
Заява про зняття з обліку платника єдиного внесу (ф. № 7-ЄСВ)
Отчётность в фонды соцстраха
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Финансовая отчётность
Статистическая отчетность
Отраслевая
Промышленность
Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами. Форма № 1-ПЕ (місячна)
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видамию. Форма № 1-П (місячна)
Звіт про ціни виробників промислової продукції. Форма № 1-ціни (пром) (місячна)
Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (ф. № 1-ПО (місячна))
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (ф. № 1-П (місячна))
Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (ф. № 51-ца (місячна))
Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства (ф. № 1-інновація (річна))
Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (ф. № 1П-НПП (річна))
Торговля
Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна))
Звіт про товарооборот. Форма № 1-торг (місячна)
Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі. Форма № 1-опт (квартальна) (I, II і III квартали) (До 1 квітня 2015 р.)
Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі № 3-торг (квартальна, річна)(З 1 квітня 2015 р.) NEW
Довідник товарних груп та товарів за Статистичною класифікацією продукції (СКП) (додаток до форми № 3-торг) NEW
Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (ф. № 1-торг (нафтопродукти) (місячна))
Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них (ф. № 2-торг (авто) (річна))
Звіт про наявність торгової мережі (ф. № 7-торг (річна))
Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі. Форма № 1-опт (квартальна)(З I квітня 2015 р.) NEW
Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них (ф. № 12-торг (річна))
Транспорт
Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом. Форма № 31-вод (квартальна)
Звіт про транспортування вантажів трубопроводами Форма № 12-труб (місячна)
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення. Форма № 31-авто (квартальна) NEW
Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу) (форма № 25-вод, місячна)
Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах), Додаток до форми N 25-вод (піврічна)
Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації Форма № 51-вод (місячна)
Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом Форма № 51-авто (місячна)
Звіт про роботу міського електротранспорту Форма № 2-етр (місячна)
Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства Форма № 51-ЦА (місячна)
Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів трубопроводами Форма № 1-тариф (труб) (квартальна, річна)
Связь
Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування (ф. № 43-зв'язок (річна))
Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку Форма № 14-зв'язок (квартальна)
Звіт про технічні засоби телебачення, радіомовлення супутникового і радіозв'язку Форма № 51-зв'язок (річна)
Звіт про наявні технічні засоби міського та сільського телефонного зв'язу Форма № 42-зв'язок (піврічна, річна)
Сельское хозяйство
Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай Форма № 4-сг (річна)
Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт Форма № 37-сг (місячна).doc
Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай Форма № 9-6-сг (річна)
Стан тваринництва Форма № 24-сг (місячна)
Стан тваринництва Форма № 24 (річна)
Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду Форма № 29-сг (річна)
Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (ф. № 50-сг (річна))
Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (ф.№ 10-мех (річна))
Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві Форма № 2-ферм (річна)
Реалізація сільськогосподарської продукції Форма 21-заг (місячна)
Лісогосподарська діяльність. Форма N 3-лг (річна)
Наявність і надходження зернових та олійних культур. Форма № 1-зерно (місячна)
Надходження молока на переробні підприємства. Форма № 13-заг (квартальна)
Надходження худоби та птиці на переробні підприємства. Форма № 11-заг (квартальна)
НАДХОДЖЕННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА
Збір урожаю сільськогосподарських культур з политих зрошуваних земель, з осушених земель (форма № 29-сг (меліорація), річна)
Переробка винограду на виноматеріали (форма № 1-виноград, річна)
Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства (ф. № 6-сільрада (річна))
Реалізація сільськогосподарської продукції (ф. № 21-заг (місячна))
Ведення мисливського господарства (ф. № 2-тп (мисливство) (річна))
Общая
Капітальні інвестиції (ф. № 2-інвестиції (квартальна))
Звіт про використання наукових та науково-технічних робіт військового призначення (ф. № 1-НО (наука/оборона) (квартальна))
Звіт про витрати на утримання робочої сили (ф. № 1-РС (один раз на чотири роки))
Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (ф. № 2-інвестиції (річна)
Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за 20__ рік (ф. № 11-ОЗ (річна))
Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 20__ рік (ф. № 4-мтп (річна))
Звіт про використання палива, теплоенергії та електроенергії (ф. № 11-МТП (річна))
Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії (ф. № 11-ер (річна))
Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт за 20__ р. (ф. № 11-МТП (паливо) (річна))
Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів за 20__ р. (ф. № 11-мтп (вер) (річна))
Звіт про роботу автотранспорту (ф. № 2-тр (річна))
Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування (ф. № 11-зез (ВПІ) (річна))
Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування (ф. № 12-зез (ВПІ) (річна))
Структурне обстеження підприэмства (ф. № 1-підприємництво (річна))
Житловий фонд (ф. № 1-житлофонд (річна))
Энергетика
Звіт про постачання теплоенергії (ф. № 1-теп (річна))
Звіт про роботу електростанції (ф. № 6-тп (ес) (річна))
Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу (ф. № 1-газ (річна))
Статистика цен
Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві (ф. № 1-ціни (буд) (місячна))
Звіт про ціни на ринку житла. Форма № 1-ціни (житло) (квартальна)
Звіт про ціни виробників промислової продукції (ф. № 1-ціни (пром) (місячна))
Статистика труда
Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (ф. № 9-ДС (річна))
Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (ф. № 6-ПВ (річна))
Картка обілку доктора наук (ф. № ДН (річна))
Список змін до картки обліку доктора наук (додаток № 1 до ф. № ДН (річна))
Список докторів наук, які вибули у звітному періоді (додаток № 2 до ф.№ДН (річна))
Картка обліку кандидата наук (ф. № КН (річна))
Список змін до картки кандидата наук (додаток № 1 до ф. № КН (річна))
Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді (додаток № 2 до ф. № КН (річна))
Нефинансовые услуги
Звіт про обсяги реалізованих послуг. Форма N 1-послуги (річна)
Другие
Ведення мисливського господарства. Форма N 2-тп (мисливство) (річна)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі. Форма N 1-екологічні витрати (річна)
Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємстваю Форма N 1-інновація (річна)
Поводження з відходами. Форма N 1-відходи (річна)
Звіт про використання наукових та науково-технічних робіт. Форма N 3-наука (річна)
Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення
Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного росподарства
Звіт про використання державного замовлення (ф. № 1-держзамовлення (квартальна))
Звіт про охорону атмосферного повітря (ф. № 2-ТП (повітря) (річна))
Звіт дошкільного навчального закладу (ф. № 85-к (річна))
Звіт про зареєстровані громадські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та благодійні організації (ф. № 1-ПГО (річна))
Звіт про роботу аспірантури та докторантури (ф. № 1-НК (річна))
Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах) (додаток до ф. № 25-вод, піврічна)
Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (ф. № 31-вод, квартальна)
Структурне обстеження підприэмства (ф. № 1-підприємництво (коротка) (річна))
Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу (ф. № 12-нк (річна))
Звіт про діяльність театру (ф. № 9-нк (річна))
Звіт про діяльність музею (ф. № 8-нк (річна))
Добування водних біоресурсів (ф. № 1-риба (місячна))
Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (ф. № 1-Б (річна, квартальна))
Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку (ф. № 1-ІП (квартальна))
Звіт про діяьність біржі (ф. № 1-біржа (річна))
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі (ф. № 1-екологічні витрати (річна))
Утворення та поводження з відходами (ф. № 1-відходи (річна))
Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (ф. № 1-КЗР (річна))
Звіт про туристичну діяльність (ф. № 1-туризм (річна))
Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності (ф. № 1-технологія (річна))
Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (ф. № 2-Б (річна))
Звіт про травматизм на виробництві (ф. № 7-тнв (річна))
Бюджетная отчетность
Баланс (форма № 1) NEW
Отчет о результатах финансовой деятельности (форма № 9д, № 9м)
Отчет о движении денежных средств (приложение 3)
Отчет о поступлении и использовании средств общего фонда (форма № 2д, № 2м)
Отчет о поступлении и использовании средств, полученных как плата за услуги (форма № 4-1д, № 4-1м)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (форма № 4-3д, № 4-3м)
Отчет о поступлении и использовании средств, полученных на выполнение программ социально-экономического и культурного развития регионов (форма № 4-4д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (финансовые казначейские векселя) (форма № 4-5д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (займы международных финансовых организаций) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)
Отчет о задолженности по бюджетным средствам (форма № 7д, № 7м)
Отчет о задолженности по отдельным программам (форма № 7д.1, № 7м.1)
Справка о выполнении главными распорядителями росписи расходов специального фонда Государственного бюджета Украины по программам, которые финансируются за счет займов международных финансовых организаций (приложение 13)
Отчет об исполнении бюджета (сметы) Фонда (приложение 14)
Пояснительная записка (приложение 15)
Отчет о движении необоротных активов (форма № 5)
Отчет о движении материалов и продуктов питания (форма № 6)
Отчет о недостачах и кражах денежных средств и материальных ценностей (форма № 15)
Справка о дебиторской и кредиторской задолженности по операциям , которые не отображаются в форме № 7д, № 7м "Отчет о задолженности по бюджетным средствам" (приложение 19)
Справка о подтверждении остатков средств общего и специального фондов государственного или местных бюджетов на регистрационных (специальных регистрационных) счетах (приложение 20)
Реестр об остатках средств общего и специального фондов государственного (местного) бюджета на регистрационных (специальных регистрационных ), других счетах, открытых в органах государственного казначейства Украины, и текущих счетах, открытых в учреждениях банков (приложение 22)
Реестр остатков средств общего и специального фондов государственного (местного) бюджета на регистрационных (специальных регистрационных) и текущих счетах распорядителей бюджетных средств, принадлежащих к сфере управления распорядителей бюджетных средств высшего уровня (приложение 23)
Справка об остатках средств в иностранной валюте, находящихся на текущих счетах, открытых в учреждениях банков (приложение 24)
Справка об остатках средств на других текущих счетах в учреждениях банков (приложение 25)
Справка о депозитных операциях (приложение 26)
Справка об уплате в бюджет штрафов, наложенных контролирующими органами (приложение 27)
Справка о причинах возникновения просроченной дебиторской задолженности общего фонда и принятых мерах по ее взысканию (приложение 28) NEW
Справка о причинах возникновения просроченной кредиторской задолженности общего фонда (приложение 29) NEW
Справка о направлении объемов собственных поступлений, превышающих соответствующие расходы, утвержденные законом о Государственном бюджете Украины (решением о местном бюджете) (приложение 30)
Справка о направлении ассигнований распорядителям бюджетных средств, относящихся к сфере управления других главных распорядителей бюджетных средств (приложение 31)
Справка об использовании иностранных грантов (приложение 32)
Справка о дебиторской задолженности по расходам (приложение 33) NEW
Справка о кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2011 по обязательствам, не считающимся бюджетными (приложение 34)
Справка о распределении расходов на централизованные мероприятия и программы по охране здоровья на 20__ год между административно-территориальными единицами (приложение 35)
Справка о состоянии финансовых казначейских векселей (приложение 36)
Справка о поступлении платы за предоставление административных услуг, зачисляющихся в бюджет (приложение 38)
Сверка показателей форм финансовой и бюджетной отчетности (приложение 36) NEW
Справка о материальных ценностях, переданных на ответственное хранение (приложение 19) NEW
Антикоррупционная отчетность
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ)
Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового полива (ф. № 1-субсидії (паливо) (місячна))
Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (ф. № 1-субсидії (ЖКГ) (місячна))
По периоду сдачи
Месячная отчётность
Акцизный налог
Декларація акцизного податку (затверджена наказом Мінфіну України від 23.01.15 р. № 14) NEW
НДС
Розрахунок податкових зобов’язань, послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України
Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних
Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками) (Зі звіту за лютий, I картал 2015 р.)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (з 1 березня 2015 р.)
Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
Бюджетная отчетность
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (финансовые казначейские векселя) (форма № 4-5д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (займы международных финансовых организаций) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)
Отчет о задолженности по бюджетным средствам (форма № 7д, № 7м)
Отчет о задолженности по отдельным программам (форма № 7д.1, № 7м.1)
Справка о выполнении главными распорядителями росписи расходов специального фонда Государственного бюджета Украины по программам, которые финансируются за счет займов международных финансовых организаций (приложение 13)
Справка о поступлении платы за предоставление административных услуг, зачисляющихся в бюджет (приложение 38)
Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна))
Звіт про транспортування вантажів трубопроводами Форма № 12-труб (місячна)
Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (ф. № 1-торг (нафтопродукти) (місячна))
Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (ф. № 1-ПО (місячна))
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (ф. № 1-П (місячна))
Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (ф. № 51-ца (місячна))
Реалізація сільськогосподарської продукції (ф. № 21-заг (місячна))
Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового полива (ф. № 1-субсидії (паливо) (місячна))
Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (ф. № 1-субсидії (ЖКГ) (місячна))
Звіт про виконання будівельних робіт (ф. № 1-кб (місячна))
Добування водних біоресурсів (ф. № 1-риба (місячна))
Квартальная отчётность
Налог на прибыль
Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика (нова форма) NEW
Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (затверджена наказом Міндоходів України від 16.12.13 р. № 810)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби (затеврджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (затверджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку (и) (Додаток до Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства)
Местные налоги и сборы
Туристический сбор
Податкова декларація туристичного збору (за I квартал 2013 р.)
Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
Сбор за места для парковки транспортных средств
Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
Ресурсные платежи
Экологический налог
Податкова декларація екологічного податку
Налоговая декларация о сборе за пользование радиочастотным ресурсом Украины
Налоговый рассчёт сбора за специальное водопользование
Плата за использование недр
Бюджетная отчетность
Баланс (форма № 1) NEW
Отчет о поступлении и использовании средств общего фонда (форма № 2д, № 2м)
Отчет о поступлении и использовании средств, полученных как плата за услуги (форма № 4-1д, № 4-1м)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (форма № 4-3д, № 4-3м)
Отчет о поступлении и использовании средств, полученных на выполнение программ социально-экономического и культурного развития регионов (форма № 4-4д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (финансовые казначейские векселя) (форма № 4-5д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (займы международных финансовых организаций) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)
Отчет о задолженности по бюджетным средствам (форма № 7д, № 7м)
Отчет о задолженности по отдельным программам (форма № 7д.1, № 7м.1)
Отчет об исполнении бюджета (сметы) Фонда (приложение 14)
Пояснительная записка (приложение 15)
Отчет о движении необоротных активов (форма № 5)
Отчет о движении материалов и продуктов питания (форма № 6)
Отчет о недостачах и кражах денежных средств и материальных ценностей (форма № 15)
Справка о дебиторской и кредиторской задолженности по операциям , которые не отображаются в форме № 7д, № 7м "Отчет о задолженности по бюджетным средствам" (приложение 19)
Справка об остатках средств в иностранной валюте, находящихся на текущих счетах, открытых в учреждениях банков (приложение 24)
Справка об остатках средств на других текущих счетах в учреждениях банков (приложение 25)
Справка о депозитных операциях (приложение 26)
Справка об уплате в бюджет штрафов, наложенных контролирующими органами (приложение 27)
Справка о причинах возникновения просроченной дебиторской задолженности общего фонда и принятых мерах по ее взысканию (приложение 28) NEW
Справка о причинах возникновения просроченной кредиторской задолженности общего фонда (приложение 29) NEW
Справка о направлении объемов собственных поступлений, превышающих соответствующие расходы, утвержденные законом о Государственном бюджете Украины (решением о местном бюджете) (приложение 30)
Справка о направлении ассигнований распорядителям бюджетных средств, относящихся к сфере управления других главных распорядителей бюджетных средств (приложение 31)
Справка об использовании иностранных грантов (приложение 32)
Справка о дебиторской задолженности по расходам (приложение 33) NEW
Справка о кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2011 по обязательствам, не считающимся бюджетными (приложение 34)
Справка о распределении расходов на централизованные мероприятия и программы по охране здоровья на 20__ год между административно-территориальными единицами (приложение 35)
Справка о состоянии финансовых казначейских векселей (приложение 36)
Справка о поступлении платы за предоставление административных услуг, зачисляющихся в бюджет (приложение 38)
Справка о материальных ценностях, переданных на ответственное хранение (приложение 19) NEW
НДС
Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками) (Зі звіту за лютий, I картал 2015 р.)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (з 1 березня 2015 р.)
Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
Капітальні інвестиції (ф. № 2-інвестиції (квартальна))
Звіт про використання наукових та науково-технічних робіт військового призначення (ф. № 1-НО (наука/оборона) (квартальна))
Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (ф. № 1-Б (річна, квартальна))
Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку (ф. № 1-ІП (квартальна))
Годовая отчётность
Отчетность в фонды соцстраха
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Налог на прибыль
Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (затверджена наказом Міндоходів України від 16.12.13 р. № 810)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби (затеврджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (затверджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку (и) (Додаток до Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства)
Бюджетная отчетность
Баланс (форма № 1) NEW
Отчет о результатах финансовой деятельности (форма № 9д, № 9м)
Отчет о движении денежных средств (приложение 3)
Отчет о поступлении и использовании средств общего фонда (форма № 2д, № 2м)
Отчет о поступлении и использовании средств, полученных как плата за услуги (форма № 4-1д, № 4-1м)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (форма № 4-3д, № 4-3м)
Отчет о поступлении и использовании средств, полученных на выполнение программ социально-экономического и культурного развития регионов (форма № 4-4д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (финансовые казначейские векселя) (форма № 4-5д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (займы международных финансовых организаций) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)
Отчет о задолженности по бюджетным средствам (форма № 7д, № 7м)
Отчет о задолженности по отдельным программам (форма № 7д.1, № 7м.1)
Отчет об исполнении бюджета (сметы) Фонда (приложение 14)
Пояснительная записка (приложение 15)
Отчет о движении необоротных активов (форма № 5)
Отчет о движении материалов и продуктов питания (форма № 6)
Отчет о недостачах и кражах денежных средств и материальных ценностей (форма № 15)
Справка о дебиторской и кредиторской задолженности по операциям , которые не отображаются в форме № 7д, № 7м "Отчет о задолженности по бюджетным средствам" (приложение 19)
Справка о подтверждении остатков средств общего и специального фондов государственного или местных бюджетов на регистрационных (специальных регистрационных) счетах (приложение 20)
Реестр об остатках средств общего и специального фондов государственного (местного) бюджета на регистрационных (специальных регистрационных ), других счетах, открытых в органах государственного казначейства Украины, и текущих счетах, открытых в учреждениях банков (приложение 22)
Реестр остатков средств общего и специального фондов государственного (местного) бюджета на регистрационных (специальных регистрационных) и текущих счетах распорядителей бюджетных средств, принадлежащих к сфере управления распорядителей бюджетных средств высшего уровня (приложение 23)
Справка об остатках средств в иностранной валюте, находящихся на текущих счетах, открытых в учреждениях банков (приложение 24)
Справка об остатках средств на других текущих счетах в учреждениях банков (приложение 25)
Справка о депозитных операциях (приложение 26)
Справка об уплате в бюджет штрафов, наложенных контролирующими органами (приложение 27)
Справка о причинах возникновения просроченной дебиторской задолженности общего фонда и принятых мерах по ее взысканию (приложение 28) NEW
Справка о причинах возникновения просроченной кредиторской задолженности общего фонда (приложение 29) NEW
Справка о направлении объемов собственных поступлений, превышающих соответствующие расходы, утвержденные законом о Государственном бюджете Украины (решением о местном бюджете) (приложение 30)
Справка о направлении ассигнований распорядителям бюджетных средств, относящихся к сфере управления других главных распорядителей бюджетных средств (приложение 31)
Справка об использовании иностранных грантов (приложение 32)
Справка о дебиторской задолженности по расходам (приложение 33) NEW
Справка о кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2011 по обязательствам, не считающимся бюджетными (приложение 34)
Справка о распределении расходов на централизованные мероприятия и программы по охране здоровья на 20__ год между административно-территориальными единицами (приложение 35)
Справка о состоянии финансовых казначейских векселей (приложение 36)
Справка о поступлении платы за предоставление административных услуг, зачисляющихся в бюджет (приложение 38)
Справка о материальных ценностях, переданных на ответственное хранение (приложение 19) NEW
Звіт дошкільного навчального закладу (ф. № 85-к (річна))
Антикоррупционная отчетность
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ)
Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (ф.№ 10-мех (річна))
Лісогосподарська діяльність. Форма N 3-лг (річна)
Збір урожаю сільськогосподарських культур з политих зрошуваних земель, з осушених земель (форма № 29-сг (меліорація), річна)
Переробка винограду на виноматеріали (форма № 1-виноград, річна)
Звіт про охорону атмосферного повітря (ф. № 2-ТП (повітря) (річна))
Квартирна черга та надання житлових приміщень (ф. № 4-житлофонд (річна))
Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі) (ф. № 1-каналізація (річна))
Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства (ф. № 6-сільрада (річна))
Звіт про постачання теплоенергії (ф. № 1-теп (річна))
Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування (ф. № 43-зв'язок (річна))
Звіт про роботу електростанції (ф. № 6-тп (ес) (річна))
Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу (ф. № 1-газ (річна))
Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) (ф. № 1-водопровід (річна))
Звіт про зареєстровані громадські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та благодійні організації (ф. № 1-ПГО (річна))
Звіт про роботу аспірантури та докторантури (ф. № 1-НК (річна))
Структурне обстеження підприэмства (ф. № 1-підприємництво (коротка) (річна))
Звіт про витрати на утримання робочої сили (ф. № 1-РС (один раз на чотири роки))
Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги (ф. № 1-аудит (річна))
Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (ф. № 9-ДС (річна))
Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (ф. № 6-ПВ (річна))
Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу (ф. № 12-нк (річна))
Звіт про діяльність театру (ф. № 9-нк (річна))
Звіт про діяльність музею (ф. № 8-нк (річна))
Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (ф. № 1-Б (річна, квартальна))
Звіт про діяьність біржі (ф. № 1-біржа (річна))
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі (ф. № 1-екологічні витрати (річна))
Утворення та поводження з відходами (ф. № 1-відходи (річна))
Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства (ф. № 1-інновація (річна))
Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (ф. № 2-інвестиції (річна)
Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них (ф. № 2-торг (авто) (річна))
Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за 20__ рік (ф. № 11-ОЗ (річна))
Ведення мисливського господарства (ф. № 2-тп (мисливство) (річна))
Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 20__ рік (ф. № 4-мтп (річна))
Звіт про використання палива, теплоенергії та електроенергії (ф. № 11-МТП (річна))
Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії (ф. № 11-ер (річна))
Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт за 20__ р. (ф. № 11-МТП (паливо) (річна))
Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів за 20__ р. (ф. № 11-мтп (вер) (річна))
Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (ф. № 1П-НПП (річна))
Звіт про роботу автотранспорту (ф. № 2-тр (річна))
Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (ф. № 1-КЗР (річна))
Звіт про туристичну діяльність (ф. № 1-туризм (річна))
Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування (ф. № 11-зез (ВПІ) (річна))
Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування (ф. № 12-зез (ВПІ) (річна))
Картка обілку доктора наук (ф. № ДН (річна))
Список змін до картки обліку доктора наук (додаток № 1 до ф. № ДН (річна))
Список докторів наук, які вибули у звітному періоді (додаток № 2 до ф.№ДН (річна))
Картка обліку кандидата наук (ф. № КН (річна))
Список змін до картки кандидата наук (додаток № 1 до ф. № КН (річна))
Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді (додаток № 2 до ф. № КН (річна))
Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності (ф. № 1-технологія (річна))
Структурне обстеження підприэмства (ф. № 1-підприємництво (річна))
Житловий фонд (ф. № 1-житлофонд (річна))
Звіт про травматизм на виробництві (ф. № 7-тнв (річна))
Звіт про наявність торгової мережі (ф. № 7-торг (річна))
Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (ф. № 2-Б (річна))