«Все о бухгалтерском учете»

Всеукраинская профессиональная газета

Cделать стартовой в Internt Explorer
Главная » Полезное » Бланки отчетности

Уважаемые посетители! Актуальные бланки отчетности расположены на сайте
vobu.ua

По назначению
Налоговая
Акцизный налог
Декларація акцизного податку (затверджена наказом Мінфіну України від 23.01.15 р. № 14) NEW
Декларація про максимальні роздрібні ціни на підацизні товари (продукцію) NEW
Додаток до Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) NEW
Акт инвентаризации объемов остатка топлива по состоянию на начало дня 01 марта 2016 года NEW
Акцизная накладная NEW
Заявка на пополнение (корректировку) остатка топлива NEW
Расчет корректировки акцизной накладной NEW
Заявление о регистрации плательщика акцизного налога с реализации полного NEW
Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту. Форма № 1-РС (місячна) NEW
Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв. Форм № 2-РС (місячна) NEW
Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів. Форма № 3-РС (місячна) NEW
Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі. Форма № 1-ОА (місячна) NEW
Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі. Форма № 1-РА (місячна) NEW
Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі. Форма № 1-ОТ (місячна) NEW
Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі. Форма № 1-РТ (місячна) NEW
Единый налог
Налоговая декларация плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя NEW
Налоговая декларация плательщика единого налога третьей группы(юридического лица) NEW
Налоговая декларация плательщика единого налога четвертой группы NEW
Местные налоги и сборы
Туристический сбор
Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
Налоговая декларация по туристическому сбору NEW
Сбор за места для парковки транспортных средств
Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
Налоговая декларация сбора за места для парковки транспортных средств NEW
Транспортный налог
Податкова декларація з транспортного податку NEW
Налог на доходы физлиц
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Зі звіту за I кв. 2015 р.) NEW
Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет (утв. приказом Минфина Украины от 28.09.15 г. № 841) NEW
Податкова декларація про майновий стан і доходи NEW
Налог на прибыль
Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика (нова форма) NEW
Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (затверджена наказом Міндоходів України від 16.12.13 р. № 810)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби (затеврджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (затверджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток (затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.13 р. № 39)
Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку (и) (Додаток до Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства)
Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий NEW
Отчет о контролируемых операциях NEW
НДС
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (с отчета за январь 2016)
Налоговая накладная (с 01.04.16 г.) NEW
Плата за землю
Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)
Налоговая декларация по плате за землю (земельный налог и/или орендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) NEW
Ресурсные платежи
Экологический налог
Податкова декларація екологічного податку
Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України
Налоговый рассчёт сбора за специальное водопользование
Звіт про використання води. Ф. № 2ТП-водгосн (річна)
Плата за использование недр
Экологический налог
Налоговая декларация экологического налога, утвержденная приказом Минфина Украины от 17.08.15 г. № 715 NEW
ЕСВ
Заява про взяття на облік платника єдиного внесу (ф. № 1-ЄСВ)
Заява про зняття з обліку платника єдиного внесу (ф. № 7-ЄСВ)
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів, форма № Д4 NEW
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, форма Д5 NEW
Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до фіскальних органів, форма Д6 NEW
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, форма Д7 NEW
Отчётность в фонды соцстраха
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Финансовая отчётность
Статистическая отчетность
Отраслевая
Промышленность
Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами. Форма № 1-ПЕ (місячна)
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видамию. Форма № 1-П (місячна)
Звіт про ціни виробників промислової продукції. Форма № 1-ціни (пром) (місячна)
Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (ф. № 1-ПО (місячна))
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (ф. № 1-П (місячна))
Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (ф. № 51-ца (місячна))
Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства (ф. № 1-інновація (річна))
Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (ф. № 1П-НПП (річна))
Отчет об основных показателях работы авиационного предприятия (n51-ца (месячная)) NEW
Торговля
Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна))
Звіт про товарооборот. Форма № 1-торг (місячна)
Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі. Форма № 1-опт (квартальна) (I, II і III квартали) (До 1 квітня 2015 р.)
Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі № 3-торг (квартальна, річна) NEW
Довідник товарних груп та товарів за Статистичною класифікацією продукції (СКП) (додаток до форми № 3-торг) NEW
Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (ф. № 1-торг (нафтопродукти) (місячна))
Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них (ф. № 2-торг (авто) (річна))
Звіт про наявність торгової мережі (ф. № 7-торг (річна))
Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі. Форма № 1-опт (квартальна)(З I квітня 2015 р.) NEW
Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них (ф. № 12-торг (річна))
Транспорт
Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом. Форма № 31-вод (квартальна)
Звіт про транспортування вантажів трубопроводами Форма № 12-труб (місячна)
Звіт про роботу автотранспорту. Форма № 2-тр (річна)
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення. Форма № 31-авто (квартальна) NEW
Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу) (форма № 25-вод, місячна)
Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах), Додаток до форми N 25-вод (піврічна)
Звіт про роботу підприємтсва водного транспорту Форма № 51-вод (місячна)
Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом Форма № 51-авто (місячна)
Звіт про роботу міського електротранспорту Форма № 2-етр (місячна)
Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства Форма № 51-ЦА (місячна)
Связь
Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування (ф. № 43-зв'язок (річна))
Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку Форма № 14-зв'язок (квартальна)
Звіт про технічні засоби телебачення, радіомовлення супутникового і радіозв'язку Форма № 51-зв'язок (річна)
Звіт про наявні технічні засоби міського та сільського телефонного зв'язу Форма № 42-зв'язок (піврічна, річна)
Сельское хозяйство
Рыбное хозяйство
Добування водних біоресурсів Форма № 1-риба (місячна)
Добування водних біоресурсів Форма № 1-риба (річна)
Отчет о добыче водных биоресурсов (ф. № 1-рыба (квартальная)) NEW
Посівні площі сільськогосподарських культур Форма № 4-сг (річна)
Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт Форма № 37-сг (місячна)
Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай Форма № 9-6-сг (річна)
Стан тваринництва Форма № 24-сг (місячна)
Стан тваринництва Форма № 24 (річна)
Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду Форма № 29-сг (річна)
Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (ф. № 50-сг (річна))
Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (ф.№ 10-мех (річна))
Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві Форма № 2-ферм (річна)
Лісогосподарська діяльність. Форма N 3-лг (річна)
Наявність і надходження зернових та олійних культур. Форма № 1-зерно (місячна)
Надходження молока на переробні підприємства. Форма № 13-заг (квартальна)
Лісогосподарська діяльність. Форма № 3-лг (квартальна)
Надходження цукрових буряків на переробні підприємства Форма 4-заг (місячна)
Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (ф. № 21-заг (месячная))
Ведення мисливського господарства (ф. № 2-тп (мисливство) (річна))
Збір урожаю сільськогосподарських культур з политих зрошуваних земель, з осушених земель Форма № 29-сг (меліорація) ,( річна)
Реалізація сільськогосподарської продукції (ф. № 21-заг (річна))
Наявність і надходження зернових та олійних культур Форма № 1-зерно (піврічна)
Надходження худоби та птиці на переробні підприємства. Форма № 11-заг (квартальна)
Переробка винограду на виноматеріали Форма № 1-виноград (річна)
Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства Форма № 6-сільрада (річна)
Отчет о поступлении зерновых и масличных культур на переработку и хранение (ф. № 1-зерно (месячная))
Основные показатели хозяйственной деятельности фермерского хозяйства, малого предприятия в сельском хозяйстве (ф. № 2-ферм (годовая))
Отчет об основных экономических показателях работы сельскохозяйственных предприятий (ф. № 50-сг (годовая))
Отчет о поступлении сельскохозяйственных животных на перерабатывающие предприятия (ф. № 11-заг (квартальная)) NEW
Отчет о поступлении молока сырого на перерабатывающие предприятия (ф. № 13-заг (квартальная)) NEW
ЖКХ
Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) (ф. № 1-водопровід (річна))
Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива. Форма № 1-субсидії (паливо) (місячна)
Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг. Форма № 1-субсидії (ЖКГ) (місячна)
Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі) Форма № 1-каналізація (річна)
Звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг водопостачання та водовідведення (ф. № 1С-водопостачання, водовідведення (квартальна))
Звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг теплопостачання (ф. № 1С-теплопостачання (квартальна))
ВЄД
Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (ф. № 1-ЕІО(місячна))
Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма № 5-ЗЕЗ, місячна)
Звіт про експорт (імпорт) послуг Форма № 9-ЗЕЗ ( квартальна)
Звіт про прямі іноземні інвестиції Форма 10-ЗЕЗ (квартальна) (з квітня 2015 р.)
Звіт про прямі іноземні інвестиції за кордон Форма 13-зез (квартальна)
Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування Форма № 12-зез (ВПІ) (річна)
Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування Форма № 11-зез (ВПІ) (річна)
Строительство
Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва Форма № 1-буд (квартальна) NEW
Звіт про прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт Форма № 2-буд (квартальна)их робіт (форма № 2-буд, квартальна) NEW
Общая
Капітальні інвестиції Форма № 2-інвестиції (квартальна)
Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (ф. № 2-інвестиції (річна)
Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за 20__ рік (ф. № 11-ОЗ (річна))
Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування (ф. № 11-зез (ВПІ) (річна))
Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування (ф. № 12-зез (ВПІ) (річна))
Структурне обстеження підприэмства (ф. № 1-підприємництво (річна))
Житловий фонд (ф. № 1-житлофонд (річна))
Квартирна черга та надання житлових приміщень Форма № 4-житлофонд (річна)
Звіт про використання наукових та науково-технічних робіт військового призначення Ф № 1-НО (наука/оборона) (квартальна)
Энергетика
Звіт про постачання теплоенергії (ф. № 1-теп (річна))
Звіт про роботу електростанції (ф. № 6-тп (ес) (річна))
Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу (ф. № 1-газ (річна))
Звіт про використання палива, теплоенергії та електроенергії Форма № 11-МТП (річна)
Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії. Форма № 11-ер (річна)
Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт за 20__ р. Форма № 11-МТП (паливо) (річна)
Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів за 20__ р. Форма № 11-мтп (вер) (річна)
Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти. Форма № 4-мтп (річна)
Звіт про постачання теплоенергії (ф. № 1-теп (річна))
Статистика цен
Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві (ф. № 1-ціни (буд) (місячна))
Звіт про ціни виробників промислової продукції (ф. № 1-ціни (пром) (місячна))
Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів трубопроводами Форма № 1-тариф (труб) (квартальна, річна)
Звіт про ціни на ринку житла. Форма № 1-ціни (житло) (квартальна)
Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги Форма № 1-ПІ (місячна)
Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари Форма № 1-ТІ (місячна)
Статистика труда
Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (ф. № 9-ДС (річна))
Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (ф. № 6-ПВ (річна))
Картка обілку доктора наук (ф. № ДН (річна))
Список змін до картки обліку доктора наук (додаток № 1 до ф. № ДН (річна))
Список докторів наук, які вибули у звітному періоді (додаток № 2 до ф.№ДН (річна))
Картка обліку кандидата наук (ф. № КН (річна))
Список змін до картки кандидата наук (додаток № 1 до ф. № КН (річна))
Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді (додаток № 2 до ф. № КН (річна))
Звіт про травматизм на виробництві Форма № 7-тнв (річна)
Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці Форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)
Звіт про витрати на утримання робочої сили Форма № 1-РС (один раз на чотири роки)
Звіт про працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби зайнятості України. Форма 1-ПН (працевлаштування) (поштова - місячна)
Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном. Форма № 1-ТМ (трудова міграція) (поштова - піврічна)
Звіт підприємств, організацій, установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні. Форма № 2-ТМ (трудова міграція) (піврічна)
Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. Форма № 1-ПА (річна)
Інформація про попит на робочу силу (вакансії). Форма № 3-ПН
Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці. Форма № 4-ПН
Звіт з праці. Форма № 1-ПВ (квартальна)
Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (форма № 1-ПА (річна)) NEW
Отчет об условиях труда, льготы и компенсации за работу с вредными условиями труда (ф. № 1-ПВ (условия труда) (один раз в два года)))
Нефинансовые услуги
Звіт про обсяги реалізованих послуг. Форма № 1-послуги (квартальна)
Другие
Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт. Форма № 1-наука (піврічна)
Звіт про використання наукових та науково-технічних робіт. Форма N 3-наука (річна)
Звіт дошкільного навчального закладу (ф. № 85-к (річна))
Звіт про зареєстровані громадські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та благодійні організації (ф. № 1-ПГО (річна))
Звіт про роботу аспірантури та докторантури (ф. № 1-НК (річна))
Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу (ф. № 12-нк (річна))
Звіт про діяльність театру (ф. № 9-нк (річна))
Звіт про діяльність музею (ф. № 8-нк (річна))
Звіт про діяьність біржі (ф. № 1-біржа (річна))
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі (ф. № 1-екологічні витрати (річна))
Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (ф. № 1-КЗР (річна))
Звіт про туристичну діяльність (ф. № 1-туризм (річна))
Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності (ф. № 1-технологія (річна))
Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення. Форма № 1-ПО (поставки) (місячна)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі. Форма № 1-екологічні витрати (річна)
Утворення та поводження з відходами. Форма № 1-відходи (річна)
Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення, Форма № 1-ПО (місячна)
Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку, Форма № 1-ІП (квартальна)
Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи. Форма № 5-НО (наука/оборона) квартальна)
Звіт про здійснення державних закупівель. Форма № 1-торги (квартальна)
Звіт про використання державного замовлення. Форма № 1-держзамовлення (квартальна)
Звіт про охорону атмосферного повітря (ф. № 2-ТП (повітря) (річна))
Структурне обстеження підприємства. Форма № 1-підприємництво (коротка) (річна)
Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку. Форма № 1-ІП (квартальна)
Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів. Форма № 2-Б (річна)
Звіт про виконання державного замовлення (ф. № 1-держзамовлення (квартальна))
Звіт про використання води. Ф. № 2ТП-водгосн (річна)
Отчет детского учреждения оздоровления и отдыха за лето 20__ года
Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року (форма № 2-3 нк, один раз на рік)
Отчет о добыче водных биоресурсов (ф. № 1-рыба (годовая))
Отчет о поставке продукции (товаров, услуг) военного и специального назначения (ф. № 1-ПО (поставки) (месячная))
Отчет о рассмотрении дел об административных правонарушениях и лицах, привлеченных к административной ответственности (ф. № 1-АП (годовая)) NEW
Отчет о деятельности коллективного средства размещения (ф. № 1-КЗР (годовая)) NEW
Отчет о деятельности коллективного средства размещения (ф. № 1-КЗР (годовая)) NEW
Обследование инновационной деятельности промышленного предприятия (ф. № 1-инновация (годовая))
Отчет о деятельности общественной организации (ф. № 1-общественная организация (годовая))
Отчет о деятельности дошкольного учебного заведения (ф. № 85-к ((годовая))
Отчет о количественном и качественном составе государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления (ф. № 9-ДС (годовая))
Отчет детского заведения оздоровления и отдыха за лето (ф. № 1-от (один раз в год)) NEW
Бюджетная отчетность
Баланс (форма № 1) NEW
Отчет о результатах финансовой деятельности (форма № 9д, № 9м)
Отчет о движении денежных средств (приложение 3)
Отчет о поступлении и использовании средств общего фонда (форма № 2д, № 2м)
Отчет о поступлении и использовании средств, полученных как плата за услуги (форма № 4-1д, № 4-1м)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (форма № 4-3д, № 4-3м)
Отчет о поступлении и использовании средств, полученных на выполнение программ социально-экономического и культурного развития регионов (форма № 4-4д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (финансовые казначейские векселя) (форма № 4-5д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (займы международных финансовых организаций) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)
Отчет о задолженности по бюджетным средствам (форма № 7д, № 7м)
Отчет о задолженности по отдельным программам (форма № 7д.1, № 7м.1)
Справка о выполнении главными распорядителями росписи расходов специального фонда Государственного бюджета Украины по программам, которые финансируются за счет займов международных финансовых организаций (приложение 13)
Отчет об исполнении бюджета (сметы) Фонда (приложение 14)
Пояснительная записка (приложение 15)
Звіт про рух необоротних активів (форма № 5) NEW
Отчет о движении материалов и продуктов питания (форма № 6)
Отчет о недостачах и кражах денежных средств и материальных ценностей (форма № 15)
Справка о дебиторской и кредиторской задолженности по операциям , которые не отображаются в форме № 7д, № 7м "Отчет о задолженности по бюджетным средствам" (приложение 19)
Справка о подтверждении остатков средств общего и специального фондов государственного или местных бюджетов на регистрационных (специальных регистрационных) счетах (приложение 20)
Реестр об остатках средств общего и специального фондов государственного (местного) бюджета на регистрационных (специальных регистрационных ), других счетах, открытых в органах государственного казначейства Украины, и текущих счетах, открытых в учреждениях банков (приложение 22)
Реестр остатков средств общего и специального фондов государственного (местного) бюджета на регистрационных (специальных регистрационных) и текущих счетах распорядителей бюджетных средств, принадлежащих к сфере управления распорядителей бюджетных средств высшего уровня (приложение 23)
Справка об остатках средств в иностранной валюте, находящихся на текущих счетах, открытых в учреждениях банков (приложение 24)
Справка об остатках средств на других текущих счетах в учреждениях банков (приложение 25)
Справка о депозитных операциях (приложение 26)
Справка об уплате в бюджет штрафов, наложенных контролирующими органами (приложение 27)
Справка о причинах возникновения просроченной дебиторской задолженности общего фонда и принятых мерах по ее взысканию (приложение 28) NEW
Справка о причинах возникновения просроченной кредиторской задолженности общего фонда (приложение 29) NEW
Справка о направлении объемов собственных поступлений, превышающих соответствующие расходы, утвержденные законом о Государственном бюджете Украины (решением о местном бюджете) (приложение 30)
Справка о направлении ассигнований распорядителям бюджетных средств, относящихся к сфере управления других главных распорядителей бюджетных средств (приложение 31)
Справка об использовании иностранных грантов (приложение 32)
Справка о дебиторской задолженности по расходам (приложение 33) NEW
Справка о кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2011 по обязательствам, не считающимся бюджетными (приложение 34)
Справка о распределении расходов на централизованные мероприятия и программы по охране здоровья на 20__ год между административно-территориальными единицами (приложение 35)
Справка о состоянии финансовых казначейских векселей (приложение 36)
Справка о поступлении платы за предоставление административных услуг, зачисляющихся в бюджет (приложение 38)
Сверка показателей форм финансовой и бюджетной отчетности (приложение 36) NEW
Справка о материальных ценностях, переданных на ответственное хранение (приложение 19) NEW
Бюджетный запрос на 20__ - 20__ годы
Антикоррупционная отчетность
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ)
Другая
ЗВІТ про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом NEW
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом NEW
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ фактичних витрат на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом NEW
Декларація про доходи сім'ї пільговика
Справка-расчет (Приложение 1 к Порядку принятия банками к исполнению расчетных документов на выплату заработной платы)
По периоду сдачи
Месячная отчётность
Акцизный налог
Декларація акцизного податку (затверджена наказом Мінфіну України від 23.01.15 р. № 14) NEW
Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту. Форма № 1-РС (місячна) NEW
Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв. Форм № 2-РС (місячна) NEW
Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів. Форма № 3-РС (місячна) NEW
Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі. Форма № 1-ОА (місячна) NEW
Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі. Форма № 1-РА (місячна) NEW
Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі. Форма № 1-ОТ (місячна) NEW
Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі. Форма № 1-РТ (місячна) NEW
НДС
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (с отчета за январь 2016)
Налоговая накладная (с 01.04.16 г.) NEW
ЕСВ
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів, форма № Д4 NEW
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, форма Д7 NEW
Ресурсные платежи
Налоговая декларация збора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителефй всех форм собственности NEW
Бюджетная отчетность
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (финансовые казначейские векселя) (форма № 4-5д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (займы международных финансовых организаций) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)
Отчет о задолженности по бюджетным средствам (форма № 7д, № 7м)
Отчет о задолженности по отдельным программам (форма № 7д.1, № 7м.1)
Справка о выполнении главными распорядителями росписи расходов специального фонда Государственного бюджета Украины по программам, которые финансируются за счет займов международных финансовых организаций (приложение 13)
Справка о поступлении платы за предоставление административных услуг, зачисляющихся в бюджет (приложение 38)
Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна))
Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт Форма № 37-сг (місячна)
Звіт про транспортування вантажів трубопроводами Форма № 12-труб (місячна)
Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (ф. № 1-торг (нафтопродукти) (місячна))
Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (ф. № 1-ПО (місячна))
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (ф. № 1-П (місячна))
Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (ф. № 51-ца (місячна))
Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (ф. № 21-заг (месячная))
Звіт про роботу міського електротранспорту Форма № 2-етр (місячна)
Отчет о поставке продукции (товаров, услуг) военного и специального назначения (ф. № 1-ПО (поставки) (месячная))
Отчет о поступлении зерновых и масличных культур на переработку и хранение (ф. № 1-зерно (месячная))
Отчет об основных показателях работы авиационного предприятия (n51-ца (месячная)) NEW
Квартальная отчётность
Налог на прибыль
Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика (нова форма) NEW
Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (затверджена наказом Міндоходів України від 16.12.13 р. № 810)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби (затеврджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (затверджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку (и) (Додаток до Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства)
Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий NEW
Местные налоги и сборы
Туристический сбор
Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
Налоговая декларация по туристическому сбору NEW
Сбор за места для парковки транспортных средств
Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
Налоговая декларация сбора за места для парковки транспортных средств NEW
Ресурсные платежи
Экологический налог
Податкова декларація екологічного податку
Налоговая декларация о сборе за пользование радиочастотным ресурсом Украины
Налоговый рассчёт сбора за специальное водопользование
Плата за использование недр
Бюджетная отчетность
Баланс (форма № 1) NEW
Отчет о поступлении и использовании средств общего фонда (форма № 2д, № 2м)
Отчет о поступлении и использовании средств, полученных как плата за услуги (форма № 4-1д, № 4-1м)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (форма № 4-3д, № 4-3м)
Отчет о поступлении и использовании средств, полученных на выполнение программ социально-экономического и культурного развития регионов (форма № 4-4д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (финансовые казначейские векселя) (форма № 4-5д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (займы международных финансовых организаций) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)
Отчет о задолженности по бюджетным средствам (форма № 7д, № 7м)
Отчет о задолженности по отдельным программам (форма № 7д.1, № 7м.1)
Отчет об исполнении бюджета (сметы) Фонда (приложение 14)
Пояснительная записка (приложение 15)
Звіт про рух необоротних активів (форма № 5) NEW
Отчет о движении материалов и продуктов питания (форма № 6)
Отчет о недостачах и кражах денежных средств и материальных ценностей (форма № 15)
Справка о дебиторской и кредиторской задолженности по операциям , которые не отображаются в форме № 7д, № 7м "Отчет о задолженности по бюджетным средствам" (приложение 19)
Справка об остатках средств в иностранной валюте, находящихся на текущих счетах, открытых в учреждениях банков (приложение 24)
Справка об остатках средств на других текущих счетах в учреждениях банков (приложение 25)
Справка о депозитных операциях (приложение 26)
Справка об уплате в бюджет штрафов, наложенных контролирующими органами (приложение 27)
Справка о причинах возникновения просроченной дебиторской задолженности общего фонда и принятых мерах по ее взысканию (приложение 28) NEW
Справка о причинах возникновения просроченной кредиторской задолженности общего фонда (приложение 29) NEW
Справка о направлении объемов собственных поступлений, превышающих соответствующие расходы, утвержденные законом о Государственном бюджете Украины (решением о местном бюджете) (приложение 30)
Справка о направлении ассигнований распорядителям бюджетных средств, относящихся к сфере управления других главных распорядителей бюджетных средств (приложение 31)
Справка об использовании иностранных грантов (приложение 32)
Справка о дебиторской задолженности по расходам (приложение 33) NEW
Справка о кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2011 по обязательствам, не считающимся бюджетными (приложение 34)
Справка о распределении расходов на централизованные мероприятия и программы по охране здоровья на 20__ год между административно-территориальными единицами (приложение 35)
Справка о состоянии финансовых казначейских векселей (приложение 36)
Справка о поступлении платы за предоставление административных услуг, зачисляющихся в бюджет (приложение 38)
Справка о материальных ценностях, переданных на ответственное хранение (приложение 19) NEW
НДС
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (с отчета за январь 2016)
Звіт про виконання державного замовлення (ф. № 1-держзамовлення (квартальна))
Звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг водопостачання та водовідведення (ф. № 1С-водопостачання, водовідведення (квартальна))
Звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг теплопостачання (ф. № 1С-теплопостачання (квартальна))
Отчет о добыче водных биоресурсов (ф. № 1-рыба (квартальная)) NEW
Отчет о поступлении сельскохозяйственных животных на перерабатывающие предприятия (ф. № 11-заг (квартальная)) NEW
Отчет о поступлении молока сырого на перерабатывающие предприятия (ф. № 13-заг (квартальная)) NEW
Годовая отчётность
ЕСВ
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, форма Д5 NEW
Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до фіскальних органів, форма Д6 NEW
Отчетность в фонды соцстраха
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Плата за землю
Налоговая декларация по плате за землю (земельный налог и/или орендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) NEW
Налог на прибыль
Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (затверджена наказом Міндоходів України від 16.12.13 р. № 810)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби (затеврджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (затверджений наказом Мінфіну України від 25.06.13 р. № 610)
Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку (и) (Додаток до Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства)
Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий NEW
Отчет о контролируемых операциях NEW
Бюджетная отчетность
Баланс (форма № 1) NEW
Отчет о результатах финансовой деятельности (форма № 9д, № 9м)
Отчет о движении денежных средств (приложение 3)
Отчет о поступлении и использовании средств общего фонда (форма № 2д, № 2м)
Отчет о поступлении и использовании средств, полученных как плата за услуги (форма № 4-1д, № 4-1м)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (форма № 4-3д, № 4-3м)
Отчет о поступлении и использовании средств, полученных на выполнение программ социально-экономического и культурного развития регионов (форма № 4-4д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (финансовые казначейские векселя) (форма № 4-5д)
Отчет о поступлении и использовании других поступлений специального фонда (займы международных финансовых организаций) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)
Отчет о задолженности по бюджетным средствам (форма № 7д, № 7м)
Отчет о задолженности по отдельным программам (форма № 7д.1, № 7м.1)
Отчет об исполнении бюджета (сметы) Фонда (приложение 14)
Пояснительная записка (приложение 15)
Звіт про рух необоротних активів (форма № 5) NEW
Отчет о движении материалов и продуктов питания (форма № 6)
Отчет о недостачах и кражах денежных средств и материальных ценностей (форма № 15)
Справка о дебиторской и кредиторской задолженности по операциям , которые не отображаются в форме № 7д, № 7м "Отчет о задолженности по бюджетным средствам" (приложение 19)
Справка о подтверждении остатков средств общего и специального фондов государственного или местных бюджетов на регистрационных (специальных регистрационных) счетах (приложение 20)
Реестр об остатках средств общего и специального фондов государственного (местного) бюджета на регистрационных (специальных регистрационных ), других счетах, открытых в органах государственного казначейства Украины, и текущих счетах, открытых в учреждениях банков (приложение 22)
Реестр остатков средств общего и специального фондов государственного (местного) бюджета на регистрационных (специальных регистрационных) и текущих счетах распорядителей бюджетных средств, принадлежащих к сфере управления распорядителей бюджетных средств высшего уровня (приложение 23)
Справка об остатках средств в иностранной валюте, находящихся на текущих счетах, открытых в учреждениях банков (приложение 24)
Справка об остатках средств на других текущих счетах в учреждениях банков (приложение 25)
Справка о депозитных операциях (приложение 26)
Справка об уплате в бюджет штрафов, наложенных контролирующими органами (приложение 27)
Справка о причинах возникновения просроченной дебиторской задолженности общего фонда и принятых мерах по ее взысканию (приложение 28) NEW
Справка о причинах возникновения просроченной кредиторской задолженности общего фонда (приложение 29) NEW
Справка о направлении объемов собственных поступлений, превышающих соответствующие расходы, утвержденные законом о Государственном бюджете Украины (решением о местном бюджете) (приложение 30)
Справка о направлении ассигнований распорядителям бюджетных средств, относящихся к сфере управления других главных распорядителей бюджетных средств (приложение 31)
Справка об использовании иностранных грантов (приложение 32)
Справка о дебиторской задолженности по расходам (приложение 33) NEW
Справка о кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2011 по обязательствам, не считающимся бюджетными (приложение 34)
Справка о распределении расходов на централизованные мероприятия и программы по охране здоровья на 20__ год между административно-территориальными единицами (приложение 35)
Справка о состоянии финансовых казначейских векселей (приложение 36)
Справка о поступлении платы за предоставление административных услуг, зачисляющихся в бюджет (приложение 38)
Справка о материальных ценностях, переданных на ответственное хранение (приложение 19) NEW
Звіт дошкільного навчального закладу (ф. № 85-к (річна))
Бюджетный запрос на 20__ - 20__ годы
Антикоррупционная отчетность
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ)
Транспортный налог
Податкова декларація з транспортного податку NEW
Единый налог
Налоговая декларация плательщика единого налога четвертой группы NEW
Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (ф.№ 10-мех (річна))
Лісогосподарська діяльність. Форма N 3-лг (річна)
Звіт про постачання теплоенергії (ф. № 1-теп (річна))
Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування (ф. № 43-зв'язок (річна))
Звіт про роботу електростанції (ф. № 6-тп (ес) (річна))
Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу (ф. № 1-газ (річна))
Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) (ф. № 1-водопровід (річна))
Звіт про зареєстровані громадські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та благодійні організації (ф. № 1-ПГО (річна))
Звіт про роботу аспірантури та докторантури (ф. № 1-НК (річна))
Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги (ф. № 1-аудит (річна))
Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (ф. № 9-ДС (річна))
Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (ф. № 6-ПВ (річна))
Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу (ф. № 12-нк (річна))
Звіт про діяльність театру (ф. № 9-нк (річна))
Звіт про діяльність музею (ф. № 8-нк (річна))
Звіт про діяьність біржі (ф. № 1-біржа (річна))
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі (ф. № 1-екологічні витрати (річна))
Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства (ф. № 1-інновація (річна))
Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (ф. № 2-інвестиції (річна)
Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них (ф. № 2-торг (авто) (річна))
Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за 20__ рік (ф. № 11-ОЗ (річна))
Ведення мисливського господарства (ф. № 2-тп (мисливство) (річна))
Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (ф. № 1П-НПП (річна))
Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (ф. № 1-КЗР (річна))
Звіт про туристичну діяльність (ф. № 1-туризм (річна))
Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування (ф. № 11-зез (ВПІ) (річна))
Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування (ф. № 12-зез (ВПІ) (річна))
Картка обілку доктора наук (ф. № ДН (річна))
Список змін до картки обліку доктора наук (додаток № 1 до ф. № ДН (річна))
Список докторів наук, які вибули у звітному періоді (додаток № 2 до ф.№ДН (річна))
Картка обліку кандидата наук (ф. № КН (річна))
Список змін до картки кандидата наук (додаток № 1 до ф. № КН (річна))
Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді (додаток № 2 до ф. № КН (річна))
Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності (ф. № 1-технологія (річна))
Структурне обстеження підприэмства (ф. № 1-підприємництво (річна))
Житловий фонд (ф. № 1-житлофонд (річна))
Звіт про наявність торгової мережі (ф. № 7-торг (річна))
Реалізація сільськогосподарської продукції (ф. № 21-заг (річна))
Звіт про охорону атмосферного повітря (ф. № 2-ТП (повітря) (річна))
Звіт про постачання теплоенергії (ф. № 1-теп (річна))
Отчет детского учреждения оздоровления и отдыха за лето 20__ года
Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року (форма № 2-3 нк, один раз на рік)
Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (форма № 1-ПА (річна)) NEW
Отчет о добыче водных биоресурсов (ф. № 1-рыба (годовая))
Отчет о рассмотрении дел об административных правонарушениях и лицах, привлеченных к административной ответственности (ф. № 1-АП (годовая)) NEW
Отчет о деятельности коллективного средства размещения (ф. № 1-КЗР (годовая)) NEW
Отчет о деятельности коллективного средства размещения (ф. № 1-КЗР (годовая)) NEW
Обследование инновационной деятельности промышленного предприятия (ф. № 1-инновация (годовая))
Отчет о деятельности общественной организации (ф. № 1-общественная организация (годовая))
Отчет о деятельности дошкольного учебного заведения (ф. № 85-к ((годовая))
Отчет о количественном и качественном составе государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления (ф. № 9-ДС (годовая))
Основные показатели хозяйственной деятельности фермерского хозяйства, малого предприятия в сельском хозяйстве (ф. № 2-ферм (годовая))
Отчет об основных экономических показателях работы сельскохозяйственных предприятий (ф. № 50-сг (годовая))
Отчет детского заведения оздоровления и отдыха за лето (ф. № 1-от (один раз в год)) NEW

Поиск на сайте:

Супер книги купить быстро

Интервью с поэтом
Евгением Юхницей

uhnitca_interview.mp3
Голосование за лучшую, по Вашему мнению, экспертную работу